ข่าว

วิดีโอ

คิดได้เรอะยัง

โครงการแจกคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตฟรีให้กับเด็กนักเรียนชั้น ป.1 ทุกคน เป็นหนึ่งในนโยบายประชานิยมของพรรคเพื่อไทย

เป็นนโยบายที่มีทั้งเสียงสนับสนุน และเสียงคัดค้านอึกทึกครึกโครม

ผ่านไปแล้ว 1 ปี รัฐบาลได้ดำเนินการตามนโยบายคือแจกเครื่องแท็บเล็ตฟรีให้นักเรียนชั้น ป.1 ทั่วประเทศกว่าแปดแสนคน

โดยประมูลจัดซื้อจากบริษัทผู้ผลิตในประเทศจีน

สิริรวมหลงจ๊งหนึ่งพันเจ็ดร้อยล้านบาทโดยประมาณ

ล่าสุดมีการประเมินผลสำเร็จนโยบายแจกแท็บเล็ตของรัฐบาลว่าช่วยกระตุ้นพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กไทยได้ดี

นักเรียนชั้นป.1 สามารถเรียนรู้การใช้งานเครื่องแท็บเล็ตได้รวดเร็ว

แต่ยังต้องปรับปรุงเนื้อหาบางวิชาให้มีความสมบูรณ์กว่าเดิม

อย่างไรก็ตาม ปัญหาในช่วงปีแรกของโครงการแจกแท็บเล็ตฟรี คือ เครื่องเสีย เครื่องสูญหาย ไม่มีเครื่องแท็บเล็ตใช้สำรอง

ถึงมีการประกันอายุเครื่อง 1 ปี แต่ศูนย์ซ่อมในต่างจังหวัดมีน้อยต้องรอคิวซ่อมเครื่องนาน

“แม่ลูกจันทร์” สรุปว่าในปีการศึกษาใหม่ รัฐบาลจะไม่แจกแท็บเล็ตเฉพาะนักเรียน ป.1 อย่างเดียว

แต่จะแจกแท็บเล็ตฟรีให้นักเรียนชั้น ม.1 ทุกคน

โดยมอบให้กระทรวงไอซีทีดำเนินการจัดหาเครื่องแท็บเล็ตรุ่นใหม่จำนวน 1.7 ล้านเครื่อง แยกเป็นแท็บเล็ตสำหรับนักเรียน  ชั้น  ป.1 850,000  เครื่อง  นักเรียนชั้น  ม.1  850,000 เครื่อง และสำหรับแจกครูที่สอนชั้น ป.1 และ ม.1 อีก 54,000 เครื่อง

คาดว่าปีนี้จะใช้งบจัดซื้อแท็บเล็ตเป็นเงิน 4,000 ล้านบาท หรือเฉลี่ยราคาเครื่องละ 2,350 บาท โดยประมาณ

ถ้าเทียบราคาตลาดสเปกใกล้เคียงกัน ราคาขนาดนี้ถือว่าโอเค

“แม่ลูกจันทร์” เห็นว่าเมื่อรัฐบาลตัดสินใจจะสานต่อโครงการแจกแท็บเล็ตฟรีให้เป็นนโยบายถาวร

เหตุใดรัฐบาลจึงไม่เตรียมแผนจัดซื้อจัดหาเครื่องแท็บเล็ตล่วงหน้าตั้งแต่กลางปี

การที่รัฐบาลเพิ่งจะเตรียมเปิดประมูลจัดซื้อเครื่องแท็บเล็ต 1.7 ล้านเครื่อง เอากลางเดือนเมษายน มันสายเกินเพล

แถมยังต้องใช้เวลาผลิตและส่งมอบอีก 90 วัน

กว่านักเรียน ป.1 ม.1 จะได้รับแจกแท็บเล็ตมาใช้จริง  ก็ไม่ทันเปิดเทอมการศึกษาใหม่ กลางเดือนพฤษภาคม

ประเด็นต่อมาคือ รัฐบาลต้องกำหนดให้ชัดเจนว่าแท็บเล็ตที่รัฐบาลจัดหาให้ เป็นการแจกให้ยืมใช้ชั่วคราว? หรือแจกฟรีไม่ต้องคืน?

กรณีแท็บเล็ตเสีย หรือสูญหายจะแก้ปัญหาอย่างไร??

ปัญหาต่อไปคือ เครื่องแท็บเล็ต เป็นอุปกรณ์การศึกษา ควรให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาฯ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการโดยตรง

ทำไมต้องให้กระทรวงไอซีที ดำเนินการจัดซื้อแทน??

และมาถึงประเด็นสำคัญที่ “แม่ลูกจันทร์” เคยกระชุ่นให้รัฐบาลพิจารณาตั้งแต่เริ่มโครงการ

คือเมื่อรัฐบาลเดินหน้านโยบายแจกแท็บเล็ตฟรีเป็นโครงการถาวร เท่ากับรัฐบาลต้องจัดประมูลซื้อเครื่องแท็บเล็ตปีละ 1.7 ล้านเครื่องตลอดไป

รัฐบาลจึงไม่ควรตะบี้ตะบันซื้อแท็บเล็ตจากต่างประเทศจำนวนมากๆ ทุกปีๆ

แต่รัฐบาลควรเร่งตั้งโรงงานผลิตแท็บเล็ตพีซี ในเมืองไทยให้เป็นเรื่องเป็นราว

นอกจากประหยัดเงินตราต่างประเทศ ยังทำให้ราคาเครื่องถูกลง ได้จ้างแรงงานเพิ่มขึ้น และเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีของไทยไปพร้อมกัน

เรื่องแค่นี้ถ้าคิดไม่เป็น ก็ไม่รู้จะว่ายังไง.

 

แม่ลูกจันทร์

13 มี.ค. 2556 08:37 13 มี.ค. 2556 08:37 ไทยรัฐ