ข่าว

วิดีโอ

ห้ามเบี้ยว

หน้าข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐฉบับวานซืน พาดหัวข่าวเร้าใจผู้ใช้แรงงาน แต่ร้าวรานใจนายทุน แถมข่มขู่รัฐบาลกรายๆ

“ม็อบแรงงานลั่นจ่อเคลื่อนพล”

“จับตารัฐขึ้นค่าแรง 300 บาท ใครขวางเจอดี”

“แม่ลูกจันทร์” ซึ่งสนับสนุนนโยบายขึ้นค่าแรงขั้นตํ่าวันละ 300 บาท สุดลิ่มทิ่มประตู ขอร่วมด้วยช่วยกระชุ่นรัฐบาลให้ปฏิบัติตามสัญญาที่หาเสียงไว้กับพี่น้องผู้ใช้แรงงาน

ขอให้ นายกฯยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ใส่เกียร์เดินหน้าปรับค่าแรงงานขั้นตํ่าวันละ 300 บาท ตามกำหนดเดิม

คือเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ปีหน้า เป็นต้นไป

และให้มีผลใช้บังคับใน  70  จังหวัด ที่เหลือพร้อมกัน

“แม่ลูกจันทร์” ขอเรียกร้อง รมว.แรงงาน “เผดิมชัย สะสมทรัพย์” เสนอเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดหน้า (20 พ.ย.) เพื่อให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานอีกไม่ตํ่ากว่า 2 ล้าน 5 แสนคน ได้รับประโยชน์จากนโยบายรัฐบาล

“แม่ลูกจันทร์”  ยํ้าว่าการปรับค่าแรง งานขั้นตํ่า 300 บาท จะยกระดับคุณภาพชีวิตกรรมกรไทยให้ดีขึ้น

เมื่อผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่มีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น การกระจายรายได้ก็เพิ่มขึ้น เศรษฐกิจประเทศก็โตขึ้นๆตามไปด้วย

สรุปว่าการปรับค่าแรงขั้นตํ่าวันละ 300 บาททั่วประเทศ เป็นอานิสงส์อันประเสริฐทั้งทางตรงและทางอ้อม

“แม่ลูกจันทร์” เชื่อว่า รัฐมนตรีแรงงาน “เผดิมชัย” ซึ่งเป็นชายเต็มชายเมื่อลั่นวาจาไปแล้วต้องรักษาคำพูด

หวังว่าในการประชุม ครม.วันอังคารหน้า พี่น้องแรงงาน 70 จังหวัด จะไม่โดน เบี้ยว??

เพราะถ้าเบี้ยว...ก็ต้องกลับไปอ่าน พาดหัวไทยรัฐซํ้าอีกเที่ยว

อย่างไรก็ตาม เหรียญย่อมมี 2 ด้าน การขึ้นค่าแรงขั้นตํ่าก็ต้องมี 2 ขั้ว

ฝ่ายนายจ้าง ซึ่งมีสภาอุตสาหกรรมเป็นหัวเรือใหญ่ ได้ยื่นข้อเรียกร้องรัฐบาลให้ “เลื่อน” การขึ้นค่าแรงงาน 300 บาท ใน 70 จังหวัดที่เหลือไปอีก 1 ปี

อ้างว่าการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท ทำให้ต้นทุนแรงงานสูงขึ้น นายจ้างปรับตัวไม่ทัน

โดยเฉพาะในภาวะที่ธุรกิจมีการแข่งขันสูงและภาวะเศรษฐกิจโลกยังกระด้อกระแด้ จะทำให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) อยู่ไม่ได้

เพราะถ้าต้องจ่ายค่าแรงวันละ 300 บาท อาจจะต้องขาดทุนปิดโรงงานเลิกจ้างกันบานแห้ว

“แม่ลูกจันทร์” เห็นใจแต่ไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย  เพราะธุรกิจจะเดินหน้าไปได้ นายจ้างกับลูกจ้างต้องปรับตัวเข้าหากันเพื่อความอยู่รอด

ถึงเวลาที่นายจ้างที่เคยโกยกำไรสะดือปลิ้นต้องเสียสละได้กำไรน้อยลงเพื่อเจือจานให้ลูกจ้างแรงงานได้รับรายได้ที่เป็นธรรม พอดำรงชีพได้ตามอัตภาพ

วันนี้ ค่าแรงงานวันละ 230 บาท หรือ 250 บาท มันไม่พอยาไส้

ค่าเช่าห้องเล็กเท่ารูหนูก็ตกวันละ 80 บาท ค่าอาหาร 3 มื้อเขียมๆ วันละ 120 บาท ค่าเดินทางไปกลับวันละ 50 บาท ฯลฯ

ถ้าได้ค่าแรงวันละ 230 บาท ก็ติดลบ

ถ้าได้ค่าแรงวันละ 250 บาท ก็หมดเกลี้ยง

อย่าว่าแต่จะหาเลี้ยงคนอื่น หาเลี้ยงตัวเองคนเดียวยังไม่รอด

“แม่ลูกจันทร์” ย้ำอีกครั้ง ค่าแรงขั้นต่ำวันละ 300 บาท กรุณาอย่าคิดว่ามาก

วันนี้ ค่าจ้างเกี่ยวข้าววันละ 350 บาท แล้วนะคุณพี่

สภาอุตสาหกรรมนั่งเกาะสะดือในห้อง แอร์ เคยโผล่ไปดูของจริงบ้างหรือไม่

สังคมไทยถ้ามีแต่คนรวย ไม่มีคนจนก็อยู่ไม่ได้

ถ้ามีแต่นายจ้าง ไม่มีลูกจ้าง ธุรกิจใหญ่ขนาดไหนก็เสร็จค่อล่อซ่อ.

แม่ลูกจันทร์

15 พ.ย. 2555 10:55 15 พ.ย. 2555 10:55 ไทยรัฐ