บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โกงกินมหาอมตะนิรันดร

โดย

หลังจากส่งเจ้าหน้าที่ไปนำร่องตรวจสอบการใช้จ่าย ในการช่วยเหลือเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ต.อ.ดุษฎีอารยวุฒิ เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.) เผย ความรู้สึกว่า “น่าตกใจ” ผลการสุ่มตรวจสอบใน 6 จังหวัด พบความผิดปกติทุกโครงการอันส่อแสดงว่าอาจมีการทุจริต

6 จังหวัดที่ถูกตรวจสอบเบื้องต้น ได้แก่จังหวัดใน ป.ป.ท.เขตพื้นที่ 4 ประกอบด้วยจังหวัดเลย หนองบัวลำภู อุดรธานี บึงกาฬ ขอนแก่น และชัยภูมิ พบข้อพิรุธหลายประการ ทั้งการปกปิดรายละเอียดโครงการ การไม่ทำโครงการให้เป็นไปตามปริมาณของวัสดุ การเขียนโครงการซ่อมแซมทั้งที่ไม่มีการชำรุดจริง การใช้วัสดุไม่ได้มาตรฐาน และการไม่ทำตามสัญญา

โครงการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบภัยหลังน้ำท่วมใหญ่นี้ ใช้งบประมาณทั่วประเทศ 1.2 แสนล้านบาท มีการเบิกจ่ายงบมากที่สุดในภาคอีสาน มีการร้องเรียนว่าในบางจังหวัดเรียกค่าหัวคิวถึง 40% และยังมีงบประมาณการบริหารจัดการน้ำครบวงจรอีก 3.5 แสนล้านบาท ที่รัฐบาลเปิดแข่งขันแนวความคิด โดยเชิญชวนนานาชาติเข้าร่วมและมีเสียงวิจารณ์เรื่องความโปร่งใส

ถ้าจะยึดหลัก “โกหกสีขาว” รัฐบาลอาจอ้างได้ว่างบ 3.5 แสนล้านบาทไม่ได้มาจากภาษีประชาชน เพราะเป็นเงินกู้ส่วนการที่เลขาธิการ ป.ป.ท.บอกว่ารู้สึกตกใจ แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้สมคบกันทุจริต อาจรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดา ผลการสำรวจความเห็นหลายครั้ง ก็ยืนยันตรงกันว่าคนส่วนใหญ่เห็นว่าการโกงกินเป็นเรื่องธรรมดา แต่ขอให้กินแบ่ง

หวังว่ารัฐบาลคงจะไม่ถือว่าการทุจริตโกงกินเป็นเรื่องธรรมดา เพราะรัฐบาลประกาศว่าการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็น 1 ใน 16 ของนโยบายเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการในหนึ่งปี แต่นักการเมืองส่วนใหญ่อาจถือว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติ พระรักเกียรติ สุขธนะ อดีต ส.ส. และ รมต.หลายสมัย ยืนยันว่ารัฐบาลส่วนใหญ่เข้าสู่อำนาจด้วยการทุจริต

การซื้อเสียง ซื้อ ส.ส. ซื้ออำนาจ และใช้อำนาจถอนทุนล้วนแต่เป็นการทุจริตถ้ามุ่งหวังที่จะปราบปรามการทุจริตให้ได้ผล ต้องแก้ปัญหาที่ต้นตอ คือนักการเมือง การซื้อเสียงและการถอนทุน และต้องปราบปรามจริงจัง ไม่ลูบหน้าปะจมูก เลือกปราบแค่ระดับปลาซิวปลาสร้อย ละเว้นไม่ดำเนินการกับนักการเมืองหรือเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้มีอำนาจและอิทธิพล หรือปราบแค่ฝ่ายตรงข้าม

ถ้าการปราบปรามการทุจริตเป็นแค่การสร้างภาพ เป็นแค่วาทกรรมหรูๆ มีการเลือกปฏิบัติ เลือกเล่นงานเฉพาะฝ่ายตรงข้าม นักปราบปรามการทุจริตอาจจะโดนเสียเอง ดังที่มีรายงานข่าวว่าเลขาธิการ ป.ป.ท. อาจโดนย้าย เพราะการตรวจสอบนักการเมือง ถ้าปล่อยให้เป็นเช่นนี้ ไทยก็จะเป็นสังคมโกงกินเอกอัครมหาอมตะนิรันดร.