บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ย้ายนายอำเภอระดับต้น (2)

โดย ซี.12

คำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายนายอำเภออำนวยการระดับต้นทั่วประเทศจำนวน 78 รายของ นายชวน ศิรินันท์พร อธิบดีกรมการปกครองนั้นนำเสนอมาตั้งแต่เมื่อวานนี้

วันนี้นำเสนอต่อไปในส่วนของภาคอีสานและภาคใต้

ของ ภาคอีสาน นั้นมีจำนวนมากที่สุด ดังนี้ นายชูศักดิ์ ราชบุรี นอภ.พนมดงรัก สุรินทร์ เป็น นอภ.เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ นอภ.ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ เป็น นอภ.ซับใหญ่ ชัยภูมิ นายอนันต์ จรุงโรจน์รัศมี นอภ.พรหมบุรี สิงห์บุรี เป็น นอภ.โพนทราย ร้อยเอ็ด นายธเทวินทร์ ตติยรัตน์ นอภ.นาคู กาฬสินธุ์ เป็น นอภ.นาทม นครพนม นายพรต ภูภักดิ์ นอภ.เสนางคนิคม อำนาจเจริญ เป็น นอภ.วังน้ำเขียว นครราชสีมา นายนรินทร์ ทรงนิพิฐกุล นอภ.สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ เป็น นอภ.แก้งสนามนาง นครราชสีมา นายเกียรติพงษ์ ทิพเสนา นอภ.เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา เป็น นอภ.ปากชม เลย

นายคทายุทธ ติระพงศ์ประเสริฐ นอภ.เสิงสาง นครราชสีมา เป็น นอภ.เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา นายนิวัฒน์ โฆสิตาภา นอภ.โซ่พิสัย บึงกาฬ เป็น นอภ.เสิงสาง นครราชสีมา นายธวัชชัย แปรงศรี นอภ.เวียงเก่า ขอนแก่น เป็น นอภ.กู่แก้ว อุดรธานี นายวัฒนชัย สุวัณณะศรี นอภ.โนนคูณ ศรีสะเกษ เป็น นอภ.ภูพาน สกลนคร นายวีระเกียรติ รัมณีย์รัตนากุล นอภ.นาตาล อุบลราชธานี เป็น นอภ.บัวเชด สุรินทร์ นายพัฒนธรณ์ กีรติรัฐวัฒน์นอภ.บ้านม่วง สกลนคร เป็น นอภ.น้ำโสม อุดรธานี นายชาญชัย ศรศรีวิชัย นอภ.พรเจริญ บึงกาฬ เป็น นอภ.บ้านแท่น ชัยภูมิ

นายพูลสุข เพียรพิทักษ์ นอภ.วิหารแดง สระบุรี เป็น นอภ.พรเจริญ บึงกาฬ นายพิพัฒน์ คันธา นอภ.แกดำ มหาสารคาม เป็น นอภ.ซำสูง ขอนแก่น นายคนึง มีพรหม นอภ.สามหมอ อุดรธานี เป็น นอภ.สร้างคอม อุดรธานี นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล นอภ.วิภาวดี สุราษฎร์ธานี เป็น นอภ.นาดูน มหาสารคาม นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นอภ.ยางสีสุราช มหาสารคาม เป็น นอภ.คอนสาร ชัยภูมิ นางกาญจนา เพ็ชรวิเศษ นอภ.ลำดวน สุรินทร์ เป็น นอภ.จังหาร ร้อยเอ็ด นายสิทธิชัย เผ่าพันธุ์ นอภ.สุขสำราญ ระนอง เป็น นอภ.โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด

นายสุวิช ภู่มาลี นอภ.เสาไห้ สระบุรี เป็น นอภ.นิคมน้ำอูน สกลนคร นายสุพจน์ ณ หนองคาย นอภ.วาริชภูมิ สกลนคร เป็น นอภ.ไพรบึง ศรีสะเกษ นายประทิม โกษาแสง นอภ.นิคมน้ำอูน สกลนคร เป็น นอภ.วาริชภูมิ สกลนคร นายอภิวัฒน์ จันทรมณี นอภ.คอนสวรรค์ ชัยภูมิ เป็น นอภ.บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ นายศรีชัย ตัณทะโสภณ นอภ. บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ เป็น นอภ.เทพสถิต ชัยภูมิ นายมารุต วัฒนกรุณา นอภ.เทพสถิต ชัยภูมิ เป็นนอภ.คอนสวรรค์ ชัยภูมิ นายมนัสพนธ์ ธนาสุภาพันธ์ นอภ.ดอนพุด สระบุรี เป็น นอภ.เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด

ส่วน ภาคใต้ มีจำนวนน้อยที่สุด คือ ว่าที่ ร.ต.วิกรม จากที่ นอภ.ป่าบอน พัทลุง เป็น นอภ.เหนือคลอง กระบี่ นายฉลอง เทอดวีระพงศ์ นอภ.กู่แก้ว อุดรธานี เป็น นอภ.ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช นายพิศาล อาแว นอภ.มายอ ปัตตานี เป็น นอภ.ควนโดน สตูล นายทศพร จันทรประวัติ นอภ.ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี เป็น นอภ.ท่าแพ สตูล นายโชคชัย วิชิตะกุล นอภ.น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ เป็น นอภ.ป่าพะยอม พัทลุง

โอกาสต่อไปเป็น นายอำเภอใหม่ ที่มาจากนักเรียนนายอำเภอรุ่นที่รอคิวมานานหลายปี.

 

“ซี.12”