บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ย้ายนายอำเภอ

โดย ซี.12

หลังจากรอคอยกันมานานพอสมควรคำสั่งย้ายนายอำเภออำนวยการระดับสูงและเลื่อนนายอำเภออำนวยการระดับต้นขึ้นเป็นนายอำเภออำนวยการระดับสูงก็ออกมาอย่างเป็นทางการแล้ว

ที่เป็น นายอำเภออำนวยการระดับสูง อยู่แล้วแต่โยกย้ายสับเปลี่ยนอำเภอนั้นมี 87 ราย ส่วน นายอำเภออำนวยการระดับต้น ที่ได้เลื่อนขึ้นเป็น นายอำเภออำนวยการระดับสูง นั้นมีอยู่ 74 ราย จะให้นำลงทั้งหมดในวันเดียวเห็นจะไม่ได้

จึงขอหยิบยกมาประเดิมชุดแรกในกลุ่มที่ย้ายไปลงในพื้นที่วิกฤติสุดๆอย่างสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เสียก่อน

เริ่มด้วย นายเจษฎา จิตรัตน์ นายอำเภอระแงะ นราธิวาส เป็น นายอำเภอสุไหงโก-ลก นราธิวาส นายวชิระ อัลภาชน์ นายอำเภอยะรัง ปัตตานี เป็น นายอำเภอเมืองยะลา นายสุรพร พร้อมมูล นายอำเภอเมืองสตูล เป็น นายอำเภอเมืองนราธิวาส

ที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือ นายสัญญา กลีบมณี นายอำเภอพังโคน สกลนคร ข้ามฟากจากอีสานไปสู้ศึกภาคใต้ เป็น นายอำเภอปะนาเระ ปัตตานี

ทั้งหมดนี้เป็นผู้ที่อยู่ในตำแหน่ง นายอำเภออำนวยการระดับสูง อยู่แล้ว ส่วน นายอำเภออำนวยการระดับต้น ที่ได้เลื่อนขึ้นระดับสูงในพื้นที่ดังกล่าวมี 2 รายคือ

นายสมนึก พรหมเขียว นายอำเภอปากพะยูน พัทลุงเป็น นายอำเภอยะรัง ปัตตานี และ นายสมหวัง เรืองเพ็ง นายอำเภอศรีนครินทร์ พัทลุงเป็น นายอำเภอระแงะ นราธิวาส

พร้อมกันนั้นมีการสลับตำแหน่งใน ศอ.บต.กรมการปกครอง ให้ นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากร ไปเป็น ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา และ นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา เป็นผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากร

อีกกลุ่มหนึ่งเป็น ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการส่วน ในส่วนกลาง และตำแหน่งที่เทียบเท่าเลื่อนขึ้นเป็นนายอำเภออำนวยการระดับสูง คือ

นายกิติภพ ตราชูวณิช ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่เป็นนายอำเภอวังน้อย พระนครศรีอยุธยา นายวรกิต ศรีทิพากร ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เป็น นายอำเภอจอมทอง เชียงใหม่ นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ เลขานุการกรมการปกครอง เป็น นายอำเภอเมืองนครพนม นายสมเจตน์ เปลื้องนุช รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็น นายอำเภอแม่แจ่ม เชียงใหม่ นายสมศักดิ์ โพธิ์ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนายอำเภอเป็นนายอำเภอปาย แม่ฮ่องสอน

นายพิทยา วงศ์ไกรศรีทอง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร สำนักบริหารการทะเบียน เป็น นายอำเภอพิมาย นครราชสีมา นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการพิเศษ สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน เป็น นายอำเภอปักธงชัย นครราชสีมา นายสมยศ พุ่มน้อย ผู้อำนวยการส่วนยุทธการและการข่าว สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน เป็น นายอำเภอปัว น่าน นายชูชาติ นาคสุข ผู้อำนวยการส่วนระบบการปกครองท้องที่ สำนักบริหารการปกครองท้องที่ เป็น นายอำเภอลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา

นี่เป็น 2 กลุ่มแรกที่ขอเอ่ยถึงส่วนที่เหลือไว้สัปดาห์หน้าค่อยว่ากัน.

 

“ซี.12”