บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายอำเภอใหม่ (2)

โดย ซี.12

ข้าราชการผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 55 และ 56 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ (ผู้อำนวยการต้น) เป็นครั้งแรกในชีวิตราชการจำนวน 66 คน นั้นว่าไปแล้ว 40 คน วันนี้มีต่อจนครบถ้วนดังนี้

41.นายประโยชน์ เลี่ยวสมบูรณ์ เป็น นอภ.เมืองยาง นครราชสีมา 42.นายสันติ นฤมิตร เป็น นอภ.แจ้ห่ม ลำปาง 43.นายวิรัตน์ อรรถธีระพงษ์ เป็น นอภ.บัวลาย นครราชสีมา 44.นายเอกชัย ธนผลผดุงกุล เป็น นอภ.พรรณานิคม สกลนคร 45.นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ เป็น นอภ.วังยาง นครพนม 46.นายรณภพ เวียงสิมมา เป็น นอภ.เมืองสรวง ร้อยเอ็ด 47.นายอนุสร ตันโชติกุล เป็น นอภ.มะนัง สตูล 48.นายปรีชา กลั้งทองด้วง เป็น นอภ.ศรีบรรพต พัทลุง 49.นายอนุกูล เรือนแก้ว เป็น นอภ.เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ 50.นายเรืองฤทธิ์ ชำนาญศิลป์ เป็น นอภ.ลืออำนาจ อำนาจเจริญ

51.นายราเชน ตันประพัฒน์ เป็น นอภ.หนองสูง มุกดาหาร 52.นายวนิพงศ์ มุณีน้อย เป็น นอภ.ละแม ชุมพร 53.นายเมธัสสิทธิ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี เป็น นอภ.ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 54.นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ เป็น นอภ. คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา 55.นายประกอบ ยศเสถียร เป็น นอภ.แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 56.นายกวิน ชัยวัณณคุปต์ เป็น นอภ.ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 57.นายพิพัฒน์ คันธา เป็น นอภ.แกดำ มหาสารคาม 58.นายวิศววัชร จันทสาร เป็น นอภ.หนองแสง อุดรธานี 59.นายพันธ์เทพ เสาโกศล เป็น นอภ.เขาสวนกวาง ขอนแก่น 60.นายเสรี โกมลเปลิน เป็น นอภ.วังเจ้า ตาก 61.นายทศพร จันทรประวัติ เป็น นอภ.ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี 62.นายอินทรพล สุทธิวิริยะ เป็น นอภ.ปลายพระยา กระบี่

เป็นอันว่าหมดรุ่น 55 แล้วมาต่อด้วยรุ่น 56 อีก 4 ราย คือ

63.นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ เป็น นอภ.ดอยเต่า เชียงใหม่ 64.นายวรยุทธ เนาวรัตน์ เป็น นอภ.ฟากท่า อุตรดิตถ์ 65.นายสมพงษ์ ชัยศุภะโกศล เป็น นอภ.พนา อำนาจเจริญ 66.นายจัตุรศักดิ์ โกมลวิภาต เป็น นอภ.นาแห้ว เลย

อย่างไรก็ตาม มีนักเรียนนายอำเภอรุ่น 55 อยู่คนหนึ่งสอบได้ลำดับที่ 12 แต่ยังไม่ได้เป็นนายอำเภอ คือ นายบุญโชค ขุนเพชร ตำแหน่งเดิมเป็น ป้องกันจังหวัดพังงา โยกย้ายเที่ยวนี้เพื่อนร่วมรุ่นได้เป็นนายอำเภอกันหมดแต่รายนี้มีคำสั่งให้ไปลงในตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานอธิการวิทยาลัยการปกครอง ซึ่งเป็นตำแหน่งเทียบเท่ากับนายอำเภอ

แต่แน่นอนว่าลักษณะงานไม่เหมือนกันแน่เลยไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือร้องไห้ดี

นอกจากนี้ ยังมีนักเรียนนายอำเภอรุ่นหลังจากนี้ที่ได้รับการสรรหาเพื่อไปรักษาการในตำแหน่งนายอำเภอในพื้นที่ชายแดนภาคใต้อีก 5 ราย คือ

นายวิจิตร อิสสระ รักษาการ นายอำเภอแม่ลาน ปัตตานี นายสุพล โพธิ์แก้ว รักษาการ นายอำเภอไม้แก่น ปัตตานี นายก้องสกุล จันทราช รักษาการ นายอำเภอธารโต ยะลา พันจ่าโทอนันต์ บุญสำราญ รักษาการ นายอำเภอบาเจาะ นราธิวาส นายปรีชา นวลน้อย รักษาการ นายอำเภอแว้ง นราธิวาส

5 รายนี้เรียกว่านายอำเภอฟาสต์แทร็กหรืออะไรทำนองนั้นถ้าเวลาผ่านไประยะหนึ่งมีผลงานที่ได้รับการประเมินให้ผ่านก็จะได้เป็นนายอำเภอตัวจริงก่อนเพื่อนร่วมรุ่น.

“ซี.12”