บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายกรัฐมนตรีไทย

โดย ซี.12

เป็นที่รับรู้กันอยู่แล้วว่า  ประเทศไทยเราเพิ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้หญิงเป็นครั้งแรกในคราวนี้คือ  นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน ซึ่งอยู่ในลำดับที่ 28

อันที่จริงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี เป็นอะไร ที่แปลกๆ ชนิดที่คาดไม่ถึง แต่ไม่ค่อยมีใครหยิบยกขึ้นมาเขียนถึง

เพิ่งไปอ่านพบข้อเขียนของผู้ใช้นามปากกาว่า น้อง หน้าแป้น บันทึกไว้ใน ต่วยตูน ฉบับรับปีใหม่ 2555 ในเรื่อง ชะตาผู้นำ มีแง่มุม ที่น่าสนใจหลายเรื่อง คิดว่าน่าจะนำมาบอกต่อให้รับรู้กันแพร่หลายยิ่งขึ้น

ประเด็นแรก นายกรัฐมนตรี ทั้งหมด เกิดเดือนสิงหาคม มาก ที่สุดถึง 8 ราย รองลงมามี 3 เดือน คือเมษายน พฤษภาคม และกรกฎาคม เดือนละ 4 ราย ส่วนเดือนมิถุนายน มี 3 ราย เดือนมีนาคมกับเดือนพฤศจิกายน มีเดือนละ 2 ราย และเดือนธันวาคม 1 ราย

อยากรู้ว่าใครเกิดเดือนไหนลองสืบค้นดู บอกให้รายเดียว คือ นายกฯปู เกิด 21 มิถุนายน 2510

ที่บังเอิญอย่างแปลกประหลาดคือ มีนายกรัฐมนตรีที่เกิดวันที่ 5 เมษายน ถึง 3 คน แต่คนละ พ.ศ.กันคือ นายสัญญา ธรรมศักดิ์ นายธานินทร์ กรัยวิเชียร และ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ

ส่วนเดือนที่ไม่มี นายกรัฐมนตรี คนไหนเกิดเลยคือ เดือนมกราคม กุมภาพันธ์ กันยายน และตุลาคม

ในเรื่องเดียวกันนี้ผู้เขียนได้นำเสนอตารางวันเกิดของนายกรัฐ-มนตรีทั้ง 28 คน มาลงไว้ตามลำดับด้วย จึงมีเรื่องที่น่าหยิบมาขยายผล ต่อบางประเด็น อย่างเช่น

อายุตอนที่ก้าวขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครั้งแรกทั้ง 28 รายนั้น อยู่ในช่วง 40-49 ปี มากที่สุดถึง 12 รายด้วยกัน รองลงมาคือช่วงอายุ 60-69 ปี มี 9 ราย ช่วงอายุ 50-59 ปี มี 6 ราย และผู้ที่ อายุเกิน 70 ปี ตอนขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีมีเพียงรายเดียว

มีคำถามว่า ใครอายุน้อยที่สุดตอนเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรก สุ่มถามไปสิบกว่าคนไม่มีใครตอบถูกเลย คำตอบก็คือ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ที่ขึ้นมาเมื่อตอนอายุ 40 ปีพอดี

ส่วนอายุมากที่สุดคือ นายสมัคร สุนทรเวช ขึ้นมาเมื่ออายุปาเข้าไป 73 ปีแล้ว

นายกรัฐมนตรีทั้งอดีตและปัจจุบันที่ยังมีชีวิตอยู่มี 12 ราย โดย พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มีอายุมากที่สุด 91 ปี อายุน้อยที่สุดก็ นายกฯคนปัจจุบัน 44 ปี

ที่จากโลกนี้ไปแล้ว 16 ราย มีเพียงรายเดียวที่ถึงแก่อสัญกรรมในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคือ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และเป็นนายก-รัฐมนตรีที่เสียชีวิตตอนอายุน้อยที่สุดคือ 55 ปี รายที่อายุมากที่สุดตอนเสียชีวิตคือ นายพจน์ สารสิน อายุ 95 ปี

ในจำนวนนี้มีอยู่ 4 ราย ที่ไปเสียชีวิตในต่างประเทศ.


“ซี.12”