บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คนดีศรีสังคม

โดย ซี.12

โครงการส่งเสริมคนดีศรีสังคมมีมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูและมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระทำความดี เพื่อส่งเสริม สร้างขวัญและกำลังใจแก่คนดีให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพื่อปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม

นายจาดุร อภิชาตบุตร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งมาก่อนเกษียณว่า คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ได้ร่วมกับ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดโครงการนี้ติดต่อกันมาหลายปีแล้ว

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ รองนายกรัฐมนตรี ได้มาเป็นประธานเพื่อมอบใบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกให้แก่ผู้ได้รับรางวัลคนดีศรีสังคมประจำปีนี้ จำนวน 21 คน ณ ห้องประชุม 1 หอประชุม กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ กรุงเทพฯ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กรณี คือ

1. ผู้แสดงออกซึ่งความเมตตา กรุณา ต่อเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากด้วยการอุทิศตนให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

2. ผู้แสดงออกซึ่งการปกป้อง พิทักษ์สังคมด้วยความกล้าหาญ เสียสละ โดยไม่เกรงกลัวต่อภยันตราย

3. ผู้แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริต เช่น ไม่ยักยอก หรือนำเอาทรัพย์สินซึ่งมีค่าของผู้อื่นมาเป็นของตน ทั้งๆที่มีโอกาสจะกระทำได้

กรณีที่ 1 มีการยกย่อง 3 รายคือ

1. กลุ่มทีมงานกระปุกบุญ อาสาสมัครสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ (สวพ. FM91) โดยมีนายทองคำ ร่วมรักบุญ อายุ 60 ปี อาชีพขับรถรับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่) เป็นหัวหน้าทีม ตลอดเวลา 17 ปี ที่ผ่านมา

นายทองคำได้ปฏิบัติตนเป็นคนดี เสียสละ เอื้อเฟื้อ  เผื่อแผ่ ดูแลคนในสังคม เป็นที่ยอมรับของสมาชิกและบุคคลทั่วไป เป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีและการรวมน้ำใจ เช่น โครงการวิ่งเพื่อพ่อ โดยหักค่าโดยสารเที่ยวละ 5 บาท ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นต้น

2. นายสวน แพงมา อายุ 37 ปี อาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง (วินหน้า สน.นางเลิ้ง) ได้เข้าไปช่วยเหลือผู้กำลังจะผูกคอเพื่อฆ่าตัวตายทำให้ตนเองได้รับบาดเจ็บ

3. นายสุรัตน์ วงศ์ชาญศิลป์ นายกสมาคมผู้ประกอบการค้าถนนข้าวสาร อายุ 52 ปี อาชีพนักธุรกิจ เปิดคลินิกเวชกรรม สุรัตน์ให้บริการรักษาผู้ป่วยฟรีทุกโรคแก่คนทั่วไป ยกเว้นโรคมะเร็ง

กรณีที่ 2 มีการยกย่อง 2 ราย คือ

1. นายวรพจน์ เลาหะวนิช อายุ 35 ปี อาชีพขับรถรับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่) ขับรถปาดหน้ารถแท็กซี่ซึ่งมีคนร้ายนั่งอยู่จนสามารถจับกุมคนร้ายได้

2. นายนราธิป เจ๊ะน๊ะ อายุ 28 ปี อาชีพขับรถรับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่) นำผู้โดยสารซึ่งมียาบ้าประมาณ 600 เม็ด ส่งตำรวจ

สำหรับรายชื่อกรณีที่ 3 ผู้แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริต มีมากถึง 16 ราย เอาไว้นำเสนอวันต่อไป.

“ซี.12”