บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รัฐบาลกับข้าราชการ

โดย ซี.12

ในช่วงของการใช้อำนาจแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกันอย่างโกลาหลเช่นนี้ มีข้อคิดของผู้หลักผู้ใหญ่ในวงราชการในอดีตที่มองเรื่องนี้ด้วยความสุขุมรอบคอบ

เป็นส่วนหนึ่งของคำบรรยายของ นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและ อดีตนายกสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย ในการฝึกอบรมข้าราชการเกี่ยวกับความมั่นคงเมื่อไม่นานมานี้

สิ่งสำคัญที่สุดคือรัฐบาลต้องมีนโยบายที่แจ้งชัด  มีการปฏิบัติที่เห็นจริงในสิ่งที่ได้พูดไว้ในตอนหาเสียงนั่นก็คือ “แก้ไขไม่ได้แก้แค้น”

สิ่งที่ อดีตเลขาธิการขจัดภัย เป็นห่วงและย้ำถึงคือการดำเนินการกับ กลุ่มข้าราชการ โดยระบุว่าที่ผ่านมาเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลมักจะมีการเช็กบิลข้าราชการที่ฝ่ายกุมอำนาจไม่ไว้วางใจ  เข้าใจว่าเป็นคนของรัฐบาลชุดเก่า เป็นหอกข้างแคร่อะไรทำนองนั้น

จึงเป็นที่มาของการโยกย้ายอย่างไม่เป็นธรรม โดยไม่นำพาต่อระบบคุณธรรม ทำให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ข้าราชการมาโดยตลอด

รัฐบาลจะต้องใจกว้าง  คิดใหม่ทำใหม่  ด้วยใจที่มีคุณธรรม ให้ความมั่นใจ ให้ความเป็นธรรมต่อข้าราชการและใช้ข้าราชการในฐานะกลไกของรัฐให้ปฏิบัตินโยบายอย่างเต็มที่

โดยเฉพาะหน่วยงานด้านความมั่นคงที่ผู้บริหารระดับสูงแต่ละคนกว่าจะก้าวมาถึงชุดนี้ล้วนมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์สูง และมีอุดมการณ์ในการทำงานรับใช้ชาติบ้านเมืองมานาน งานทุกอย่างที่ทำไปแล้วล้วนเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และกฎหมายของบ้านเมืองทั้งสิ้น

จึงเป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องให้เวลา ให้โอกาสข้าราชการตำแหน่งสำคัญๆได้ทำงานด้วยความสบายใจ ไม่ต้องมามัวพะวงว่าจะถูกเล่นงานเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่ามีความรู้  ความสามารถ  เป็นนักบริหารมืออาชีพที่เข้าสู่ตำแหน่งตามระบบคุณธรรม มีความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เป็นคนของพรรค ไม่เป็นคนของนักการเมือง  มุ่งมั่นทำงานเพื่อผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเป็นที่ตั้ง สามารถปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี

ถ้าทำได้อย่างนี้ เชื่อว่าจะเป็นการสร้างบรรยากาศความปรองดอง  ความสมัครสามัคคีระหว่างข้าราชการการเมืองกับข้าราชการประจำได้เป็นอย่างดี

การสร้างความรู้สึกที่ดีมีความสามัคคีปรองดองกับกลุ่มข้าราชการเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเช่นกัน ดังนั้น จึงควรให้ความเป็นธรรมกับข้าราชการ ไม่ใช่โยกย้ายตามอำเภอใจเพราะเพียงไม่ไว้วางใจ หรือต้องการให้คนใกล้ชิดมาดำรงตำแหน่งแทน

โดยเฉพาะหน่วยงานความมั่นคง ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบตามนโยบาย  และตัวบทกฎหมายเพื่อรักษาความสงบสุข  ความมั่นคง ปลอดภัยของบ้านเมือง

มีทีท่าว่าความปรารถนาดีของ อดีตนายกสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย ไม่ค่อยได้รับการเหลียวแล

เพราะตอนนี้มีการใช้อำนาจเปรอะไปหมดในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการเพื่อสนองความทะยานอยากของคนมีเส้นสายโดยไม่คำนึงถึงคุณธรรมที่ถูกต้องและความเดือดร้อนของคนอื่น.


“ซี.12”