บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นบ​ส.73

โดย ซี.12

ข้าราชการ​ที่​จะ​ก้าว​ขึ้น​สู่​ตำแหน่ง​บริหาร​นั้น​มี​ข้อ​กำหนด​ให้​ผ่าน​กระบวนการ​อบรม​ใน​หลักสูตร​ระดับ​บริหาร​เป็น​คุณสมบัติ​อย่าง​หนึ่ง

หลักสูตร​ที่​เป็น​ที่​รู้จัก​กัน​คือ หลักสูตร​บริหาร​ระดับ​สูง : ผู้​นำ​ที่​มี​วิสัย​ทัศน์​และ​คุณธรรม ของ​สำนักงาน ก.พ.​ซึ่ง​ผลิต​นัก​บริหาร​มา​แล้ว​มากมาย ตอน​นี้​เปิด​มา​ถึง รุ่น​ที่ 73 และ 74 ที่​กำลัง​เข้า​ศึกษา​กัน​อยู่

นบ​ส.73 นั้น​มี​จำนวน 70 ราย มา​จากข้าราชการ​ที่​เป็น​ผู้​อำนวยการ​สำนัก และ​หัวหน้า​ส่วน​ราชการ​ประจำ​จังหวัด​มากมาย​หลาย​หน่วย​งาน​ด้วย​กัน ดังนี้

1.นาง​เริง​ฤดี สื่อ​อยู่​ยง นัก​วิเคราะห์​งบประมาณ​เชี่ยวชาญ สำนัก​งบประมาณ 2.นาย​สมศักดิ์ เจ​ตสุร​กานต์ นัก​ทรัพยากร​บุคคล​เชี่ยวชาญ สำนักงาน ก.พ. 3.นาย​นพพร มนูญ​ผล ผู้​อำนวยการ​สำนัก​บัญชี​ประชาชาติ สำนักงาน​คณะ​กรรมการ​พัฒนาการ​เศรษฐกิจ​และ​สังคม​แห่งชาติ 4.นาย​ปัญญา ฉายะจินดา​วงศ์  ผู้​อำนวยการ​สำนัก​บริหาร​ทรัพยากร​บุคคล สำนักงาน​ปลัด​กระทรวง​การคลัง 5.น.ส.​จิ​ดา​ภา อุ้ม​มนุษย์​ชาติ ธนารักษ์​พื้นที่​สมุทรปราการ 6.นาง​นงลักษณ์ ขวัญ​แก้ว ธนารักษ์​พื้นที่​ลพบุรี 7.นาย​จำเริญ โพธิ​ยอด ผู้​อำนวยการ​ สำนักงาน​บริหาร​กลาง  กรม​ศุลกากร 8.นาย​ไพศาล ชื่น​จิตร ผู้​อำนวยการ​สำนัก​บริหาร​ทรัพยากร​บุคคล กรม​ศุลกากร 9.นา​งม​ล​ฤดี สุนท​รา​ภิ​วัฒน์ สรรพากร​พื้นที่​เพชรบุรี 10.นาง​วรรณภา พลอย​ประดิษฐ์ สรรพสามิต​พื้นที่​ชลบุรี

11.นาย​จิ​ร​เดช ภานุรัต​นะ ผู้​อำนวยการ​ศูนย์​เทคโนโลยี​สารสนเทศ สำนักงาน​เศรษฐกิจ​การคลัง 12.นาย​ภูมิ​ศักดิ์ อรัญญา​เกษม​สุข ผู้​อำนวยการ​สำนัก​นโยบาย​และ​แผน​รัฐวิสาหกิจ สำนักงาน​คณะ​กรรมการ​นโยบาย​รัฐวิสาหกิจ 13. นาย​เกียรติคุณ ชาติ​ประเสริฐ กงสุล​ใหญ่ ณ นคร​ซิดนีย์ 14.นาย​ธวัชชัย อรัญญิก รอง​ผู้​ว่าการ​ด้าน​ตลาด​ใน​ประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 15. น.ส.​พรรณี สิทธิ​การ พัฒนา​สังคม​และ​ความ​มั่นคง​ของ​มนุษย์ จังหวัด​ภูเก็ต 16.นาย​พัน​เลิศ  สุด​จิต​ร์ พัฒนา​สังคม​และ​ความ​มั่นคง​ของ​มนุษย์ จังหวัด​สกลนคร 17.นาย​จรัส ชุม​ปาน พัฒนา​สังคม​และ​ความ​มั่นคง​ของ​มนุษย์ จังหวัด​สตูล 18.นาย​ธน​วิทย์ จารุ​สาธิต พัฒนา​สังคม​และ​ความ​มั่นคง​ของ​มนุษย์ จังหวัด​สุพรรณบุรี 19.นาย​ธน​สุนทร สว่าง​สาลี ผู้​อำนวยการ​สำนัก​บริหาร​สวัสดิการ​สังคม กรม​พัฒนา​สังคม​และ​สวัสดิการ 20.นาย​ทวีป จำเนียร ผู้​อำนวยการ​สำนัก​ส่งเสริม​และ​สนับสนุน​วิชาการ 4 กรม​พัฒนา​สังคม​และ​สวัสดิการ

21.นาย​มานะ  เกลี้ยง​ทอง  ผู้​อำนวยการ​สำนัก​ส่งเสริม​และ​สนับสนุน​วิชาการ  3 กรม​พัฒนา​สังคม​และ​สวัสดิการ 22. น.ส.​ศิริลักษณ์ สุวรรณ​รังษี อัครราชทูต​ฝ่าย​การ​เกษตร สำนักงาน​ปลัด​กระทรวง​เกษตร​และ​สหกรณ์ 23.นาย​ชัย​รัตน์ เกื้อ​อรุณ  ผู้​อำนวยการ​ศูนย์​สารสนเทศ  กรมชลประทาน 24.นาย​นฤ​พล สุขุ​มา​ลวิน ผู้​อำนวยการ​ศูนย์​สารสนเทศ กรม​ประมง 25.นาย​อนุชา ศานติ​วิจัย ปศุสัตว์​จังหวัด​สมุทรปราการ 26.นาง​ตุ​ลญา จงสกุล ผู้​อำนวยการ​กอง​แผน​งาน กรม​พัฒนาที่ดิน 27.นาง​สุม​นา พรพิพัฒน์​กุล ผู้​อำนวยการ​กอง​การ​เจ้าหน้าที่ กรม​วิชาการ​เกษตร 28.นาย​วิชิต​ร ช่วย​พิทักษ์ ผู้​อำนวยการ​สำนัก​ส่งเสริม​และ​พัฒนาการ​เกษตร  กรม​ส่งเสริม​การ​เกษตร 29.นาย​บพิตร อมรา​ภิบาล ปฏิรูป​ที่ดิน​จังหวัด​เพชรบูรณ์ 30.นาง​ตุ​ลาว​รรณ ทัพ​วนา​นต์ ผู้​อำนวยการ​สำนักงาน​ขนส่ง​จังหวัด​ปทุมธานี

31.นาย​ศิระ บุญธรรม​กุล ผู้​อำนวยการ​สำนักงาน​ขนส่ง​จังหวัด​บุรีรัมย์ 32.นาย​จรุณ มี​สมบูรณ์ นัก​วิชาการ​ขนส่ง​เชี่ยวชาญ กรมการ​ขนส่ง​ทาง​อากาศ 33.ร.อ.​ระวี บุญ​ญ​พา​พง​ษ์ ผู้​อำนวยการ​แขวง​การ​ทาง​สระบุรี 34.นาย​ประสิทธิ์ วิศิษฏ​จินดา ผู้​อำนวยการ​สำนัก​ทางหลวง​ที่ 10 35.นาย​สมบูรณ์ กนก​นภา​กุล ผู้​อำนวยการ​สำนัก​ฝึก​อบรม กรม​ทางหลวง​ชนบท
นำ​เสนอ​ได้​เพียง 35 ราย​ที่​เหลือ​ต้อง​ต่อ​วัน​พรุ่งนี้.

“ซี.12”