บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รับมือ​คดี​ปกครอง

โดย ซี.12

การอบรม​หลักสูตร “การ​พัฒนา​กระบวนการ​ดำเนินคดี​ปกครอง​ของ​เจ้าหน้าที่​ของ​รัฐ” ที่สมาคม​ข้าราชการ​พลเรือน​แห่ง​ประเทศไทย​ร่วม​กับ​สำนักงาน​คดี​ปกครอง สำนักงาน​อัยการ​สูง​สุด​ใน​แต่ละ​ภูมิภาค ซึ่ง​เป็น​ที่​ตั้ง​ของ​สำนักงาน​คดี​ปกครอง จัด​ขึ้น​ส่ง​ผล​ดี​แก่​ข้าราชการ​หัวเมือง​เป็นอัน​มาก

พื้นที่​ที่ทาง​สมาคม​ได้​ดำเนิน​การ​ไป​แล้ว​คือ  ร่วม​กับสำนักงาน​คดี​ปกครอง​เชียงใหม่  สำนักงาน​คดี​ปกครอง​ระยอง และ​สำนักงาน​คดี​ปกครอง​นครราชสีมา

ผล​จาก​การ​จัด​อบรม​ล่า​สุด​ที่จังหวัด​นครราชสีมาปรากฏ​ว่า​ได้​รับ​ความ​สนใจ​จาก​เจ้าหน้าที่​ของ​รัฐ​ทั้ง​จาก​ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และ​รัฐวิสาหกิจ ใน​การ​สมัคร​เข้า​รับ​การอบรม​เป็น​จำนวน​มาก​ จน​สมาคมฯไม่​อาจ​รับ​ผู้​สมัคร ได้​ทุก​คน ​จำเป็น​ต้อง​ตัด​สิทธิ​ผู้​สมัคร​ที่​สนใจ​ออก​ไป​จำนวน​มาก

การ​จัด​อบรม​ดัง​กล่าว​นอกจาก​จะ​ให้​ความ​รู้​แก่​ผู้​อบรม​แล้ว​ สำนักงาน​คดี​ปกครอง​นครราชสีมา ยัง​ได้​จัด​อัยการ​มา​ให้​คำ​ปรึกษา​ด้าน​กฎหมาย และ​ยัง​ได้​รับ​ความ​ร่วมมือ​จาก​สำนักงาน​คุ้มครอง​สิทธิ​และ​ช่วยเหลือ​ทาง​กฎหมาย​แก่​ประชาชน​มา​ดำเนิน​การ​เผยแพร่​ข้อมูล​ด้าน​กฎหมาย และ​ให้​คำ​ปรึกษา​ด้วย นับ​ได้​ว่า​ผู้​เข้า​รับ​การอบรม​ใน​ครั้ง​นี้​ได้​รับ​ประโยชน์​จาก​หน่วย​งาน​ของ​สำนักงาน​อัยการ​สูง​สุด​อย่าง​เต็มที่

ดังนั้น  ​เพื่อ​ให้การ​จัด​อบรม​โครงการ​ดัง​กล่าว​เป็น​ไป​อย่าง​ต่อ​เนื่อง​และ​เป็น​ไป​ตาม​วัตถุประสงค์​ที่​ต้องการ​เสริม​สร้าง​ความ​รู้ ความ​เข้าใจ​เกี่ยว​กับ​กฎหมาย​ปกครอง และ​ยัง​เป็น​การ​เพิ่ม​ประสิทธิภาพ​การ​ปฏิบัติ​งาน​ของ​ข้า​ราชการ  เจ้าหน้าที่​ของ​รัฐ และ​พนักงาน​รัฐวิสาหกิจเกี่ยว​กับ​การ​ดำเนิน​กระบวนการ​ทาง​ปกครอง รวม​ทั้ง​เป็น​การ​สร้าง​เครือ​ข่าย​การ​ทำ​งาน​ร่วม​กัน​ระหว่าง​อัยการ​ผู้​ทำ​คดี​กับ​เจ้าหน้าที่​เพื่อ​ให้การ​ปฏิบัติ​งาน​สม​ประโยชน์​ของ​ทาง​ราชการ

นาย​สุธี มากบุญ อดีต​รอง​ปลัด​กระทรวง​มหาดไทย ผู้​อำนวยการ​โครงการฯ จึง​ได้​หารือ​ร่วม​กับ​ สำนักงาน​คดี​ปกครอง​ขอนแก่น เกี่ยว​กับ​การ​จัด​อบรม​โครงการ​อบรม​ดัง​กล่าว​และ​ได้​ลง​นาม​บันทึก​ข้อ​ตกลง​ร่วม​กัน​ไป​แล้ว​โดย​การ​จัด​อบรม​ใน​ครั้ง​นี้​จะ​เป็น​ความ​ร่วมมือ​กัน​ระหว่าง​สำนักงาน​คดี​ปกครอง​ขอนแก่น สำนักงาน​คดี​ปกครอง​อุดรธานี สำนักงาน​อัยการ​สูง​สุด และ​สมาคม​ข้าราชการ​พลเรือน​แห่ง​ประเทศไทย

การอบรม​กำหนด​จัด​ขึ้น​ระหว่าง​วัน​ที่ 2 - 3 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรม​โฆษะ จังหวัด​ขอนแก่น กลุ่ม​เป้าหมาย​การอบรม​ใน​ครั้ง​นี้​จะ​เป็น​กลุ่ม​จังหวัด​ที่​อยู่​ใน​ความ​รับผิดชอบ​ของ​สำนักงาน​คดี​ปกครอง​ขอนแก่น ได้แก่ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร มหาสารคาม และ​จังหวัด​ใน​เขต​พื้นที่​ความ​รับผิดชอบ​ของ​สำนักงาน​คดี​ปกครอง​อุดรธานี เฉพาะ​จังหวัด​อุดรธานี

ทั้งนี้  เปิด​รับ​สมัคร​ผู้​ที่​สนใจ​จนถึง​วัน​ที่ 6 พฤษภาคม 2554 สนใจ​ดู​รายละเอียด​ได้ที่ www.mof.go.th/cath สำหรับ​พื้นที่​ภาค​ใต้​กำหนด​ไว้​ใน​คิว​การอบรม​ใน​ครั้ง​ต่อ​ไป​โปรด​คอย​ติดตาม

ยัง​มี​อีก​รายการ​ที่​เป็น​การ​รับ​สมัคร​ข้าราชการ​เข้า​อบรม​ที่​น่า​สนใจ​คือ สมาคม​นักเรียน​ทุน​รัฐบาล​ไทย เปิด​รับ​สมัคร​หลักสูตร​แรก​คือ​เรื่อง​การ​เตรียมตัว​เข้า​ร่วม​ประชุม​ระหว่าง​ประเทศ  การ​เขียน​คำ​กล่าว​และ​การ​นำ​เสนอ​ใน​ที่​ประชุม จัด​ที่​สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี ใน​วัน​เสาร์-อาทิตย์​ที่ 23-24 เมษายน และ 30 เมษายน-1 พฤษภาคม นี้ ติดต่อ​สมัคร​และ​ขอ​รายละเอียด​ที่ 0-2547-1072 หรือ 08-9103-4368

ผู้​รับผิดชอบ​โครงการ​คือ ดร.​สฤต  สันติ​เมทนีดล  อุปนายก​สมาคม​นักเรียน​ทุน​รัฐบาล​ไทย​กับ ดร.​สมโภช​น์ นพคุณ อดีต​รอง​เลขาธิการ ก.พ.​และ​จะ​มี​หลักสูตร​อื่นๆติดตาม​มา.


"ซี.12"