บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แต่งตั้งมหาดไทย

โดย ซี.12

การแต่งตั้งตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงในกระทรวงมหาดไทยกำลังก่อตัวเป็นปัญหาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง

นั่นคือตำแหน่ง นายอำเภอ ประเภทอำนวยการระดับสูง หรือ นายอำเภอ 9 เดิม แทนตำแหน่งที่ว่างจากการที่คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) มีคำวินิจฉัยให้กระทรวงมหาดไทยยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งครั้งที่แล้วที่มาจากกระบวนการสรรหาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเมื่อปี 2553 จำนวน 41 ตำแหน่ง

กับตำแหน่งทดแทนข้าราชการเกษียณอายุและได้เลื่อนไปสู่ตำแหน่งอื่นเมื่อต้นปี 2554 อีก 54 ตำแหน่ง

เรื่องนี้มีบทวิเคราะห์จาก คนมหาดไทย ว่ากำลังจะเปิดการสรรหาตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดในคราวเดียวกัน ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง

สิ่งที่ควรจะเป็นคือ กระทรวงมหาดไทยต้องดำเนินการ 2 ครั้ง คือครั้งแรกสำหรับ 41 ตำแหน่งว่างชุดแรกก่อน เนื่องจากเป็นตำแหน่งที่ ก.พ.ค. วินิจฉัยแล้วว่าต้องแต่งตั้งจากข้าราชการกรมการปกครองที่มีคุณสมบัติเข้าสอบเมื่อปี 2552 จำนวน 431 คนเท่านั้น

เสร็จแล้วจึงค่อยแต่งตั้งอีก 54 ตำแหน่งที่ว่างชุดหลังจากผู้มีคุณสมบัติเมื่อปีที่แล้วและปีนี้ที่น่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้น ได้เข้าสอบแข่งขันกัน

ดังนั้น หากกระทรวงมหาดไทยยังคิดที่จะนำตำแหน่งนายอำเภอ อำนวยการระดับสูง ที่ว่างทั้ง 95 ตำแหน่ง มาทำรวมกันในครั้งเดียวหรือพร้อมกันแล้ว จะถือเป็นการละเว้นไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ลิดรอนสิทธิของข้าราชการทั้ง 431 คน

คงจะต้องเกิดเรื่องนายอำเภอ 9 ภาค 2 ให้ ก.พ.ค.วินิจฉัยกันอีกรอบแน่นอน

นอกจากนั้น ยังมีเรื่องการแต่งตั้งตำแหน่งประเภท อำนวยการระดับสูง ของทุกกรมในกระทรวงมหาดไทยที่กำลังจะเริ่มขึ้น

มีการกำหนดไว้แล้วว่าจะใช้วิธีการสรรหาแบบเปิด คือ ไม่ว่าตำแหน่งของกรมใด คนจากทุกกรมสามารถเข้าสอบแข่งขันกันได้หมด

เรื่องนี้จะมีเงื่อนงำอย่างไรต้องติดตามกันต่อไปเพราะลวดลายเยอะเหลือเกินสำหรับ แก๊งแต่งตั้งมหาดไทย.


"ซี.12"