บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โรงเรียนขาด ผอ.

โดย ซี.12

ล่วงเข้าเกือบกลางเดือนพฤศจิกายนแล้ว แต่การแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งสำคัญในบางหน่วยงานยังดำเนินการไปไม่ถึงไหน

ตัวอย่างเช่นตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ทั่วประเทศ ที่ผู้อำนวยการคนเดิมเกษียณอายุราชการออกไปตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม จนบัดนี้ยังว่างอยู่ ปล่อยให้รองผู้อำนวยการรักษาการไปพลางๆ

เมื่อการแต่งตั้งทดแทนคนเกษียณยังดำเนินการไม่ได้ การโยกย้ายสับเปลี่ยนระหว่างผู้อำนวยการโรงเรียนก็ติดแหง็กตามไปด้วย

เรื่องนี้ฟังมาว่าเพราะพอดีกับการเปลี่ยนแปลงแยกเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษา ออกจากระดับประถมศึกษา เกิดขึ้นในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้พอดี ทำให้การแต่งตั้งต้องล่าช้าไปดังกล่าว

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่เกษียณออกไปทั่วประเทศนั้นมีจำนวนมากพอสมควร

ในส่วนกลางเองมีอยู่ 12 รายคือ 1.นางฉัฐชุลี เรืองศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 2.นางสุมนมาศ วุฒิสง่าธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก 3.นายทองปาน แวงโสธรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 4.นายสง่า บูรณรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 5.นายธวัช หมื่นศรีวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร 6.นายพนัส พัฒนรัฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์ สมโภชบางขุนเทียน 7.นายไพรัช กรบงกชมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม 8.นายไพโรจน์ สุวรรณภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารีวิทยา 9.นางกานดา สุขทุม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 10.นางอัสนี ณ ระนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 11.นายจำลอง เชยอักษร ผู้อำนวยการโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 12.ว่าที่ ร.ต.สุวิทย์ สรณารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

แถมด้วย รองผู้อำนวยการในส่วนกลางอีก 10 ราย คือ 1.นางมะลิ อุดมภาพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม 2.นางธิดารัตน์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 3.นางสิริพร แววหงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 4.นางกลอยใจ อัครวิเนค รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 5.นางพิจิตรา เฟื่องเกษม รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 6.นายประสิทธิ์ จอมศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 7.นายปรีชา ชาญณรงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ 8.นายสุวัฒน์ เอกวัฒนพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม 9.นายสมบูรณ์ อสุนี ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 10.นางนงลักษณ์ เจนพนัส รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

แต่ละโรงเรียนที่ขาดหัวเหล่านี้ กำลังรอคอยว่าใครจะมาดูแลโรงเรียนของตัวเอง

มาถึงวันนี้ได้ฤกษ์งามยามดีที่ สพฐ.กำลังตั้งคณะกรรมการคัดเลือกวางตัวผู้อำนวยการโรงเรียนที่ว่างลงแล้ว

ไม่ต้องรีบร้อนแต่เร็วหน่อยก็ดี

"ซี.12"