บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สีเสื้อวันนี้...ที่วัดพระแก้ว

บทสวดมนต์ชินบัญชร ว่ากันว่า สมเด็จพุฒาจารย์โต วัดระฆัง ใช้ปลุกเสกพระผงพิมพ์สี่เหลี่ยม ทำให้ชิ้นปูนน้ำหนักประมาณ 7 กรัม เป็นพระเครื่องล้ำค่า แพงกว่าเพชรน้ำหนึ่ง

คาถาอีกบท...ชื่อ อุปปาตะสันติ คนภาคเหนือคุ้นหู ในชื่อ คาถามหาสันติงหลวง ตามประวัติก็ว่า พม่านิยมสวดกันมากว่า

500 ปี ในงานพิธีสืบชะตา งานขึ้นบ้านใหม่

พม่าใช้คาถานี้นานจนคนไทยรุ่นต่อมาเผลอนึกว่าเป็นคาถาของพม่า แต่ความจริงมีหลักฐานชัดเจน เป็นคาถาของพระไทย พม่าต่างหากยืมของเราเอาไปใช้

คัมภีร์อุปปาตะสันติ เป็นวรรณกรรมภาษาบาลีของล้านนา

ไทย จัดเข้าในหนังสือประเภทเชียงใหม่คันถะ มีอายุยาวนานถึง 600 ปี

คาถาบทนี้แต่งโดยพระมหามังคละสีลวังสะ พระเถระนักปราชญ์

เชียงใหม่ สมัยพระเจ้าสิริธรรมจักกวัตติโลกราชาธิราช (พระเจ้าติโลกราช) รัชกาลที่ 11 แห่งราชวงศ์มังราย ระหว่าง พ.ศ.1985-2030

มีคำเล่าว่า ในสมัยนั้น ที่เชียงใหม่มีโจรผู้ร้ายและอันธพาลชุกชุม ทั้งยังมีเหตุร้ายเกิดขึ้นทำลายความสงบสุขของบ้านเมืองอยู่เนืองๆ

พระมหามังคละสีลวังสะ แต่งคาถาแล้ว นอกจากท่านสวดเองยังสอนให้พระสงฆ์ สามเณร และประชาชนช่วยกันสวดภาวนา...เหตุร้ายทั้งหลายทั้งปวง ก็ค่อยมลายคลายไป ความสงบสุขก็คืนมาสู่บ้านเมืองเป็นที่น่าอัศจรรย์

ต่อมาชาวพม่าในเชียงใหม่ที่เลื่อมใส ก็นำคัมภีร์อุปปาตะสันติเข้าไปในพม่า จนกระทั่งคนไทยสมัยหลังไปเจอต้นฉบับในพม่า ก็นำกลับมาสวดกันในไทย...อีกครั้ง

เนื้อหาโดยพิสดาร กล่าวนามพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระ อริยสงฆ์ ทั้งที่มีมาในอดีต ในปัจจุบัน และจักมีมาในอนาคต รวมถึงท่านผู้ทรงคุณทางอำนาจ ทรงฤทธิ์ในทางที่ดี

เช่น เทวดา อินทร์ พรหม ยักษ์ นาค คนธรรพ์ ครุฑ และอสูร ฯลฯ

เนื้อความโดยสรุป เป็นธรรมที่กระทำความสงบอันยิ่งใหญ่ เป็นธรรมเครื่องสงบเหตุร้ายทั้งปวง เป็นธรรมเครื่องป้องกันอมนุษย์ และยักษ์ เป็นธรรมเครื่องพ้นจากความตายก่อนกำหนดเวลา เป็นธรรมเครื่องย่ำยีกำลังของข้าศึก

เป็นธรรมเครื่องจำเริญชัยชนะแด่พระราชา

และเป็นธรรมเครื่องนำสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาทั้งปวงออกไป

วันนี้ (15 ก.ค.) เวลา 15.09 น. ถึง 17.39 น. พระเทพโมลี วัดราชผาติการาม จะนำพระสงฆ์ 30 รูป สวดบทสวดนพเคราะห์ถวายพระพร และบทอุปปาตะสันติ หรือมหาสันติงหลวง ที่พระอุโบสถวัด พระศรีรัตนศาสดาราม

นี่คือพิธีสงฆ์ ส่วนหนึ่งในงานรวมพลังไทย เทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ร่วมกันจัดขึ้น

หวังกันว่าพลานุภาพแห่งพระพุทธมนต์ จะช่วยลดความขัดแย้ง ซึ่งมีแนวโน้มจะใช้ความรุนแรงต่อกันในบ้านเมือง ให้ทุเลาเบาบางลง

ทุกคนที่ไปร่วมในงานวันนี้ สวมเสื้อสีขาว มีตัวอักษร "สีธงชาติ" ข้อความว่า

เสื้อตัวนี้สีเดียวกับคุณ

หากทุกคนในชาติสวมเสื้อสีเดียวกันได้ กลไกประชาธิปไตยหมุนไปข้างหน้า พรรคการเมืองไหนจะยุบ พรรคการเมืองไหนจะอยู่ คงไม่ใช่เรื่องที่จะต้องทุกข์ร้อนต่อไปแล้ว.

กิเลน ประลองเชิง