บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อยากได้ประเทศแบบไหน (1)

สุภาพสตรีนักอ่านท่านหนึ่งอ่านเปิดฟ้าส่องโลกในเว็บไซต์ www.nitipoom.com ย้อนหลังไปจนถึงฉบับวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2540 ไล่คร่าวๆ จนจบครบทุกบทความแล้ว ท่านก็มีอีเมล์มาถามว่า อ้า สรุปแล้วคุณอยากจะให้ประเทศไทยปกครองแบบไหน?

ยืนยันกันวันนี้ครับ นิติภูมิชอบระบอบการปกครองของไทยในปัจจุบัน ซึ่งเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ทว่าอยากให้โทนของการบริหารบ้านเมืองออกไปในทางรัฐสวัสดิการ แม้ว่ารัฐสวัสดิการในฝันจะไม่สามารถบันดาลให้อุบัติได้ในยุคที่ท่านและผมยังมีชีวิตอยู่ ทว่าถ้าเราเริ่มต้นกันซะวันนี้ และยอมให้มีพัฒนาการเป็นห้วง เป็นช่วงไป ผมเชื่อว่าในเวลาไม่ถึง 100 ปี เราก็จะมีราชอาณาจักรไทยที่ประชาชนทุกคนมีความสุขสงบสมบูรณ์จากรัฐสวัสดิการ

เขียนถึงรัฐสวัสดิการ ผู้คนทั่วไปมักจะนึกถึงรัฐคอมมิวนิสต์ นิติภูมิขอเรียนว่า รัฐสวัสดิการที่ประสบความสำเร็จบนโลกใบนี้ ต่างเป็นประเทศที่มีพระมหากษัตริย์ มีราชวงศ์ที่สืบสันตติวงศ์กันมั่นคงแทบทั้งสิ้น ที่ผมยกย่องเลยก็คือ เดนมาร์ก ชื่อเต็มอย่างเป็นทางการก็คือ "ราชอาณาจักรเดนมาร์ก" อีกประเทศหนึ่งซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสูงในเรื่องรัฐสวัสดิการ ก็คือ นอร์เวย์ ชื่อเต็มอย่างเป็นทางการก็คือ "ราชอาณาจักรนอร์เวย์" มีพระมหากษัตริย์ทั้ง 2 ประเทศ มีเพียงฟินแลนด์เท่านั้นละครับที่เป็นรัฐสวัสดิการสมบูรณ์แต่ไม่มีพระมหากษัตริย์ ผมจึงอยากให้อาจารย์และนักวิชาการที่รู้เรื่องอะไรยังไม่ลึกซึ้ง อย่าเที่ยวออกมาประณามหยามหมิ่น ว่าคนนั้นเป็นคอมมิวนิสต์ คนนี้มีแนวความคิดแบบคอมมิวนิสต์ และก็ขอให้ท่านพยายามแยกให้ออก ระหว่างคำว่า รัฐสวัสดิการ ระบบสหกรณ์ กับคอมมิวนิสต์

รัฐสวัสดิการมักจะมีระบบสหกรณ์ที่เข้มแข็ง อย่าเที่ยวไปโพนทะนาสาธยายว่า สหกรณ์เป็นลูกหลานของคอมมิวนิสต์ สำหรับผม สหกรณ์เป็นระบบเศรษฐกิจที่ยุติธรรมที่สุดในโลก และน่าจะส่งเสริมให้อุบัติในชาติบ้านเมืองเราอย่างมั่นคง แม้แต่ในหลวงของพวกเราชาวไทย พระองค์ยังทรงสนับสนุนกิจการสหกรณ์ ท่านเคยเห็นป้ายตามที่ต่างๆไหมครับ "สหกรณ์ไทยก้าวไกล เพราะน้ำพระทัยในหลวง"

กว่าจะมาเป็นรัฐสวัสดิการที่ประสบความสำเร็จอย่างในปัจจุบัน เดนมาร์กพัฒนาระบบรัฐสวัสดิการมานานถึง 5 ช่วง ช่วงแรก เริ่มตั้งแต่เมื่อ พ.ศ. 2346 หรือเมื่อ 207 ปีที่แล้ว และมาปฏิรูปการปกครองครั้งล่าสุดเมื่อ พ.ศ. 2550 ให้รัฐบาลมี 3 ระดับ คือรัฐบาลกลาง รัฐบาลภาค และเทศบาลท้องถิ่น

รัฐบาลกลางออกกฎหมายสวัสดิการสังคมเพื่อบังคับใช้ไปทั้งประเทศ และทำหน้าที่บริการสังคมขนาดใหญ่อย่างกิจการตำรวจ การทหาร การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฯลฯ ระดับรัฐบาลกลางยังมีรัฐสภาทำหน้าที่นิติบัญญัติด้วย

รัฐบาลภาคดูแลการจัดหาสวัสดิการสังคมด้านสุขภาพ การประกันสุขภาพ การศึกษาชั้นมัธยม การคมนาคม และสิ่งแวดล้อมในมณฑล

เทศบาลท้องถิ่นทำหน้าที่จัดสวัสดิการขั้นมูลฐานให้ผู้คนในท้องถิ่น เช่น โรงเรียนชั้นประถม การดูแลผู้สูงอายุและเด็ก ห้องสมุดประชาชน ฯลฯ

เทศบาลท้องถิ่นและรัฐบาลภาคของเดนมาร์กมีอิสระจากรัฐบาลกลางมาก สามารถกำหนดขนาดโรงเรียนประถมได้โดยไม่ต้องขออนุมัติจากรัฐบาลกลาง แถมเทศบาลท้องถิ่นจัดสวัสดิการสังคมให้ผู้คนในเขตได้มากกว่าหน่วยปกครองระดับอื่น โดยจัดหาให้มากถึง 46% ของรายจ่ายเพื่อสวัสดิการทั้งหมดในประเทศ รัฐบาลกลางรับผิดชอบ 40% ส่วนรัฐบาลภาครับผิดชอบเพียง 14%

ประเทศไทยตอนนี้มี อบต. และเทศบาลเล็กๆ กระจัดพลัดพรายไปทั่วประเทศ มีประสิทธิภาพบ้าง บ่มิไก๊ทำอะไรไม่ได้ก็เยอะ เดนมาร์กเจอปัญหานี้มาก่อน ก่อน พ.ศ.2550 เดนมาร์กมีเทศบาลมากถึง 271 แห่ง เทศบาลเล็กๆขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เดนมาร์กจึงปฏิรูปการปกครอง แบ่งเขตการปกครองซะใหม่ให้เทศบาลใหญ่ขึ้น เทศบาลไหนเล็กก็ให้ยุบเข้าไปรวมอยู่กับเทศบาลใหญ่ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2550 เทศบาลของเดนมาร์กเหลือเพียง 98 แห่ง และเดิมผู้คนในเทศบาลมีเพียง 2 แสน เดี๋ยวนี้แต่ละแห่งก็มีมากขึ้นเป็น 3 แสน

การปฏิรูปการปกครองรวมไปถึงการยกเลิกการปกครองระดับมณฑล เพราะมีแต่มณฑลก็เล็กๆ แต่ให้แบ่งใหม่เป็นภาค มีทั้งหมด 5 ภาค

รัฐบาลท้องถิ่นตั้งศูนย์จัดหางานร่วมกับรัฐบาลกลาง และดูแลคนตกงานที่ไม่มีประกันการว่างงาน เรื่องการคมนาคมและขนส่ง รัฐบาลท้องถิ่นเป็นคนสร้างถนนในท้องถิ่น ดูการจัดจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาให้บริการคมนาคม แต่ให้รัฐบาลภาครับผิดชอบการก่อตั้งบริษัทดูแลการคมนาคม ระบบตั๋ว ค่าโดยสาร ฯลฯ ส่วนรัฐบาลกลางดูระบบรถไฟและวางแผนการทำถนนเชื่อมโยงไปทั้งประเทศ

รัฐบาลท้องถิ่นดูเรื่องการรักษา และให้การพักฟื้นที่ไม่ได้เกิดขึ้นในโรงพยาบาล ให้บริการด้านทันตกรรม ดูแลคนติดเหล้า ส่วนรัฐบาลภาคให้บริการโรงพยาบาล จิตแพทย์ และการประกันสุขภาพ รัฐบาลกลางวางแผนดูแลสุขภาพ วางระบบคอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาลให้เชื่อมโยงกันไปให้ได้ทั้งประเทศ เรื่องรัฐสวัสดิการของราชอาณาจักรเดนมาร์ก ขอมาว่ากันต่อในวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งครับ.

นิติภูมิ นวรัตน์