บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เรียนในประเทศกลุ่มอาเซียนชาติไหนดี?

ศุกร์วันนี้ 13.00-16.00 น. นายจารุ ทิพย์ศักดิ์ ผจก.ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.สงขลานครินทร์ เชิญ ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ พูด “โอกาสการค้าและการลงทุนของ SMEs ไทยในตลาด AEC” รับใช้ผู้ประกอบการ SMEs ที่โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

เสาร์พรุ่งนี้ 08.00-22.00 น. มีงานท่องเที่ยวไทยก้าวไกลสู่อาเซียนที่หอประชุม มรภ.ศรีสะเกษ มีเสวนาท่องเที่ยวไทย ช่วงเย็นถึงกลางคืนมีคอนเสิร์ตโดยนักร้องที่มีชื่อเสียง

อาทิตย์มะรืนนี้ มีโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางการเมือง 10.00-12.00 น. ส.ส.ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ พูด ‘อนาคตประเทศไทย’ 13.00-15.00 น. ส.ก.ประสิทธิ์ มะหะหมัด พูด ‘การเมืองไทยให้อะไรประชาชน’ ที่ ร.ร.สามแยกคลองหลอแหล เขตสะพานสูง กทม.

มีผู้อ่านหลายท่านถามว่าถ้าจะให้ลูกหลานเรียนปริญญาตรี โท หรือเอก ในประเทศใดประเทศหนึ่งในกลุ่มประเทศอาเซียน ประเทศไหนที่น่าเรียนมากที่สุด ผมตอบโดยไม่ต้องคิดมากครับ ว่าอินโดนีเซีย เพราะประเทศนี้แห่งเดียวมีพื้นที่ใหญ่โตมโหฬาร ใหญ่กว่าไทย 10 เท่า (1.9 ล้าน ตร.กม.) มีผู้คนกว่า 250 ล้าน เป็นประเทศที่มีเกาะมากที่สุดในโลก มากถึง 17,500 เกาะอินโดนีเซียมีอะไรติดอันดับโลกอยู่หลายอย่าง แม้แต่ทะเลสาบก็มี 3 แห่ง ที่ติด 30 อันดับทะเลสาบบนที่สูงที่ลึกที่สุดในโลก อย่างทะเลสาบมาตาโนนี่ที่ยาว 28 กม. กว้าง 8 กม. ลึก 590 ม. ทะเลสาบโตบายาว 100 กม. กว้าง 30 กม. ลึก 505 ม. และทะเลสาบโบโซที่มีพื้นที่ 323 ตร.กม. ลึก 450 ม. ที่ดีที่สุดของอินโดนีเซียอีกอย่างหนึ่งก็คือ ยังมีพื้นที่ป่าไม้มากถึง 59% ของพื้นที่ประเทศ และ 10% ของป่าไม้โลกยังอยู่ในอินโดนีเซีย อินโดนีเซียเป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันได้อันดับ 1 ของกลุ่มอาเซียนและผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่อันดับ 6 ของโลก ถ้าพูดถึงก๊าซธรรมชาติเหลว ก็อินโดนีเซียนี่แหละครับ เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดของโลกด้วยส่วนแบ่งตลาด 47.2%

แต่การจะไปเรียนในหมู่เกาะใด ก็มีความสำคัญมากนะครับ ความที่เป็นประเทศใหญ่ ความแตกต่างของผู้คนและภูมิประเทศก็มีสูง ถ้าต้องการความใหญ่โตมโหฬารของทรัพยากรธรรมชาติที่ยังเหลืออยู่อย่างสมบูรณ์ ผมว่าก็ต้องเลือกไปศึกษาในสถาบันของจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งที่อยู่บนเกาะสุมาตรา เกาะนี้ใหญ่เป็นลำดับ 6 ของโลก เพียงเกาะเดียวมีพื้นที่มากถึง 4.7 แสน ตร.กม. เกือบเท่ากับประเทศไทย

ถ้าต้องการอยู่กับความเจริญ ก็ต้องไปเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยบนเกาะชวา กรุงจาการ์ตาที่เป็นเมืองหลวงก็ตั้งอยู่บนเกาะชวานี่แหละครับ เกาะนี้มีประชากรหนาแน่นที่สุด มีความเจริญที่สุด ถ้าเป็นเกาะบอร์เนียวและเกาะปาปัวนิวกินี สองเกาะนี่มีน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเยอะ ใครที่สนใจการท่องเที่ยวก็ต้องไปโน่นครับ เกาะสุลา-เวสีและหมู่เกาะซุนดาน้อย หากสนใจเรื่องเกษตร เครื่องเทศ หรือพริกไทยอะไรทำนองนี้ ก็ต้องเลือกไปจังหวัดที่ตั้งอยู่บนหมู่เกาะโมลุกกะ

อินโดนีเซียมีช่องแคบและทางด่วนทางทะเลที่สำคัญเยอะครับ อย่างช่องแคบมะละกาที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะสุมาตรา กว้างถึง 8 กม. ยาว 960 กม. ช่วยย่นระยะทางการเดินเรือจากอินเดียมายังจีน ญี่ปุ่น และประเทศอื่นในทวีปเอเชียได้เยอะ มีเรือสินค้าผ่านช่องแคบมะละกาในแต่ละวันมากกว่าคลองสุเอซในอียิปต์ถึง 2 เท่า

มากกว่าคลองปานามา ในประเทศปานามาถึง 3 เท่า นอกจากนั้นอินโดนีเซียยังมีเส้นทางเดินเรืออื่นๆ ที่ย่นการเดินเรือของโลกอีกหลายแห่ง เช่น ช่องแคบซุนดา ช่องแคบล็อมบอก ฯลฯ

ส่วนเมืองที่จะเลือกเรียน และเมืองที่มีสถาบันการศึกษาที่ได้มาตรฐานพอสมควร ผมว่าก็น่าจะเป็นกรุงจาการ์ตาที่เป็นเมืองหลวง และเป็นศูนย์กลางการเมืองการปกครองของประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่ผู้อ่านท่านที่เคารพคงจะเคยทราบนะครับ ว่าจาการ์ตาเป็นเมืองหลวงนี่ มีการจราจรติดขัดมาก ภายใต้ความเจริญ กลับเป็นความโกลาหลอลหม่านด้านคมนาคม คนจากเมืองหลวงจาการ์ตาเอง พอถึงวันหยุดสุดสัปดาห์ ก็จะโน่นเลยครับ หนีไปเกาะชวาตะวันตก

เมืองใหญ่ๆ บนเกาะชวาตะวันตก ที่มีสถาบันการศึกษาดีๆ ก็คือเมืองบันดุง รัฐบาลอินโดนีเซียมีความมุ่งมั่นพัฒนาให้บันดุงเป็นเมืองมหาวิทยาลัย บันดุงเมืองเดียวมีสถาบันอุดมศึกษามากถึง 27 แห่ง ในจำนวนนี้มีมหาลัยที่ดีที่สุดของชาติอยู่ด้วย ใครก็ตามที่ชำนาญด้านอินโดนีเซียก็คงจะทราบนะครับ ว่าใครที่จบการศึกษาจากสถาบันในเมืองบันดุง ถือว่าได้มาตรฐาน

ที่ยังน่าเรียนก็เป็นสถาบันการศึกษาบนเกาะชวากลาง โดยเฉพาะในเมืองยอกยาการ์ตา นอกนั้นก็เป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่บนเกาะสุมาตราและเกาะบาหลี รับใช้ท่านได้แค่นี้ครับ.

คุณนิติ นวรัตน์