บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ข้อดี ข้อเสีย ของข้าวไทย (1)

พฤหัสบดี วันนี้ 09.00-11.00 น. สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เชิญ ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ พูด “เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน” รับใช้ผู้บริหารท้องถิ่น ที่สถาบันฯ อาคาร 1 ต.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

มีผู้อ่านท่านถามไถ่ผมถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อเด่น ข้อด้อย ของข้าวไทย ถามว่าผมคิดยังไง ก่อนอื่นขอเรียนก่อนครับว่า พ่อผมเคยเป็นประธานคณะอนุกรรมการด้านการเกษตร พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ ในคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศของประธานรัฐสภา (นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์) ทุกเช้าวันศุกร์จะเชิญหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชนที่เกี่ยวดองหนองยุ่งกับการงานด้านต่างๆ ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน บางทีมีการลงพื้นที่จริง มีการทำวิจัยรายงานอะไรต่างๆ ครบครัน ข้อมูลพวกนี้ถูกเมล์มาหาผมที่เนเธอร์แลนด์ทุก สัปดาห์ เรื่องข้าวนี่ผมก็มีเยอะครับ วันนี้จึงขอนำข้อมูลเรื่องข้าวมาตอบรับใช้ผู้อ่านท่านที่เคารพ โดยเฉพาะอนาคตของข้าวหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์

คณะอนุกรรมการชุดปัจจุบันที่มีพ่อผมขยับไปเป็นที่ปรึกษาศึกษาเรื่องข้าวไว้อย่างละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้านข้าว ซึ่งพบว่า ไทยมีข้อได้เปรียบและเสียเปรียบด้านข้าวในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างนี้ครับ

เรื่องดีที่สุดเลยก็คือ ไทยผลิตข้าวได้มากและมีเสถียรภาพสูง อันนี้มาจากสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศของเราที่เอื้อต่อการปลูกข้าวมาก ผู้อ่านท่านลองหลับตา จินตนาการ ถึงสภาพภูมิอากาศของเวียดนามคู่แข่งด้านข้าวของไทย ที่โน่นโดนภัยธรรมชาติทุกปี บางปีเจอเข้าไปหลายรอบ ทว่า ของไทยเสี่ยงภัยธรรมชาติน้อยกว่า ทำให้ใน 20 ปีที่ผ่านมา ในห้วงช่วง พ.ศ.2532 – 2553 เราสามารถผลิตข้าวได้ระหว่าง 17.19–35.58 ล้านตันข้าวเปลือก

แม้ว่าจะอายุยังน้อย แต่ผมเทียวเที่ยวไปในโลกนี้มาแล้วเกือบทุก ทวีป มากกว่า 40 ประเทศ ไม่มีข้าวที่ไหนหรือข้าวของประเทศใดที่อร่อยเท่าข้าวไทยอีกแล้วครับ ไม่ว่าจะข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมปทุม ข้าวขาว ข้าวเหนียว ข้าวไทยตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ทุกตลาด ที่ผมภูมิใจที่สุดก็คือ ในแผ่นดินถิ่นประเทศไทย เราสามารถปลูกข้าวพันธุ์ ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์ กข 15 ซึ่งหอม เม็ดข้าวสารใส นุ่ม ทานอร่อย ฯลฯ ภัตตาคารร้านอาหารชั้นดีทั่วโลก ถ้าเป็นร้านเกรดยอดเยี่ยมกระเทียมดองก็ต้องใช้ข้าวพันธุ์ที่ผมว่า หรืออย่างน้อยๆ ก็ต้องเป็นปทุมธานี 1 หรือ พันธุ์ กข 33 (หอมอุบล 80)

ประชากร 600 ล้านคน จาก 10 ประเทศที่รวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน ไม่มีคนประเทศไหนชาติใดที่จะมีจิตวิญญาณในการเพาะปลูกข้าวและถือว่าข้าวเป็นวิถีชีวิตได้มากเท่ากับคนไทย เราเป็นคนชาติเดียวที่มีทักษะและประสบการณ์ที่สร้างสมมายาวนานจากคนรุ่นต่อรุ่น และเราก็สามารถปรับวิธีการเพาะปลูกข้าวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้

ผมตามพ่อไปในหลายประเทศ ซึ่งพ่อไปในฐานะประธานที่ปรึกษาของหน่วยงานราชการด้านการลงทุน หลายครั้งต้องไปสำรวจตรวจตราโรงสีข้าว ก็อยากเรียนให้คนไทยภูมิใจด้วยกันในวันนี้ว่า โรงสีข้าวของไทย สีข้าว แปรสภาพข้าว ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด

พ.ศ.2554 เรามีโรงสีข้าวมากถึง 38,621 แห่ง มีเทคโนโลยีเครื่องจักรทันสมัยในการผลิตข้าวสาร และคัดแยกข้าวเปลือก มีพื้นที่คลังเก็บสินค้า ไซโล ผู้ประกอบการด้านการค้าข้าวก็มีความชำนาญ มีองค์ความรู้ด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาดอย่างดียอดเยี่ยม

ระบบและเครือข่ายการค้าข้าวของไทยเด่นกว่าประเทศอื่น ตั้งแต่โรงสี หยง ผู้ค้าส่ง และผู้ค้าปลีก มีความเชื่อมโยงกันเป็น ระบบ มีการรวมกลุ่มกันเป็นสมาคมข้าว เรามีสมาคมโรงสีข้าวไทย สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ที่รวมตัวกันทำธุรกิจการค้าด้านข้าวไปในทิศทางเดียวกัน มีมาตรการกำหนดราคาซื้อขายอย่างมีประ-สิทธิภาพและสอดคล้องกัน

ในอนาคต ผมขอทำนายทายทักว่า ‘ชาวนาจะรวย’ แต่ต้องเป็น ชาวนาเจ้าของที่ดินทำกินของแท้ ไม่ได้เช่า และต้องชำนาญด้านการผลิตข้าวจริงๆ เดี๋ยวนี้โลกมีเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการแปรรูป เอาข้าวที่ เราปลูกได้ไปทำยา แป้ง ไอศกรีม ยาสระผม เครื่องสำอาง เครื่องดื่มฯลฯ

ที่สำคัญที่สุดก็คือ รัฐบาลไทยของเรามีความชัดเจนเรื่อง การดัดแปรพันธุกรรม รัฐบาลของเรากำหนดให้ข้าวไทยเป็นข้าวเพื่อการค้า ปลอดการตัดแต่งพันธุกรรมของแท้แน่นอน

ผู้อ่านท่านครับ ผมขออนุญาตกลับมารับใช้เรื่อง ‘ข้อเสียข้าวไทย’ ในวันพรุ่งนี้ครับ ศุกร์พรุ่งนี้เป็นการเขียนเปิดฟ้าส่องโลกวันสุดท้ายของปี

ผมจะขอลา พ.ศ.2555 ด้วยข้าวครับ.


คุณนิติ นวรัตน์