บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไปเอธิโอเปียกับบีโอไอกันไหม?

ขณะนี้มีประเทศหนึ่งซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจร้อยละ 7.5 ต่อปี มีประชาชนพลเมืองมากถึง 82 ล้านคน มีความเป็นชาติที่เก่าแก่และมีจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอยู่คู่โลกมานานกว่า 3,000 ปี มีความหลากหลายทางชนเผ่าพื้นเมืองมากกว่า 80 เผ่า ประเทศที่ผมกำลังรับใช้ผู้อ่านท่านที่เคารพอยู่ในขณะนี้คือ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย ซึ่งปัจจุบันทุกวันนี้ดังไม่แพ้พม่า และเป็นที่สนใจของนักลงทุนมากเป็นอันดับ 2 จาก 54 ประเทศในทวีปแอฟริกา

อีกประเทศหนึ่งซึ่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ กระทรวงอุตสาหกรรม ต้องการกระจายความเสี่ยงให้ประชาชนคนไทยด้วยการส่งเสริมให้นักลงทุนไทยจำนวนหนึ่งเดินทางไปลงทุนและ ทำมาค้าขายในเอธิโอเปีย

23-28 มิถุนายน 2555 ก็เดือนนี้นี่ละครับ บีโอไอจะนำนักลงทุนชาวไทยไปเยือนเอธิโอเปีย โดยทางบีโอไอจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วน  เช่น  เรื่องค่ารถ  ค่าเดินทางภายในประเทศ เราต้องการให้นักลงทุนไทยได้สนทนากับคณะผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายส่งเสริมการลงทุนที่เรียกว่า  Ethiopian  Investment  Agency  ที่กรุงแอดดิสอาบาบา เมืองหลวงของประเทศ

เมื่อสองปีที่แล้ว ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ คุณพ่อของผม เดินทางไปบรรยายให้สมาชิกหอการค้าและอุตสาหกรรมของเอธิโอเปียฟัง ปรากฏว่ามีผู้คนเข้ามาฟังจนล้นห้องประชุมขนาดใหญ่ นักธุรกิจของแท้หลายร้อยคนพวกนี้ต้องการซื้อสินค้าและมีพาร์ตเนอร์ทำธุรกิจจากประเทศไทย ขนาดพ่อผมแจ้งไว้ก่อนแล้วว่าท่านไม่ใช่นักธุรกิจ ไม่ได้ทำการค้าขายหรือลงทุน แต่มาสร้างสะพานคอนกรีตเสริม เหล็กให้ประชาชนผู้คนทั้งสองชาติใช้เดินไปมาหาสู่กัน แต่ก็ยังมีอีเมล์ มาถึงหลายฉบับต่อวัน ตอบกันไม่ไหว

การเดินทางไปใหม่ในครั้งนี้ ก็จะพบกับสมาชิกของสมาคมหอ-การค้าและอุตสาหกรรมเหมือนเดิม แต่คราวนี้จะดีตรงที่บีโอไอชวนนักธุรกิจและนักลงทุนชาวไทยไปด้วย ก่อนไปก็ต้องนำสินค้าและประเภทธุรกิจของท่านมาอธิบายขยายความให้บีโอไอทราบ เพื่อที่บีโอไอจะได้จับคู่ธุรกิจให้ท่านได้ถูกต้อง ตรงสินค้า ตรงธุรกิจ ตรงผู้คน และตรงประเด็น จะได้ไม่เสียเวลา ไม่อ้อมค้อม

ในราชอาณาจักรไทยมี BOI สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียก็มี EIC ที่ย่อมาจาก Ethiopian Investment Com-mission ซึ่งการเดินทางไปเยือนในปลายเดือนนี้ พวกเราก็จะมีโอกาสได้ประชุมร่วมกับอีไอซีด้วยครับ

ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการไปร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้าน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เกษตร การก่อสร้าง ฯลฯ รวมทั้งการเข้าพบ ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมของประเทศนี้ด้วย

2 ปีที่แล้ว พ่อผมเล่าให้ฟังเกี่ยวกับสวนกุหลาบของเอธิโอเปียซึ่งต้องใช้เครื่องบินบรรทุกไปขายในตลาดยุโรปทุกสัปดาห์ ผมฟังแล้วไม่เชื่อครับ จนกระทั่งได้ดูภาพยนตร์สารคดีที่เกี่ยวกับดอกกุหลาบในเอธิโอเปีย หลังจากดูภาพยนตร์แล้ว ผมก็ตระเวนไปสอบถามตามข่าวตามสถานที่ขายดอกกุหลาบในเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นประเทศที่ผมอยู่
ก็ปรากฏว่าเป็นไปดังนั้นจริงๆ

นอกจากทางด้านการเกษตรแล้ว เอธิโอเปียยังมีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวอีกด้วย ในความรู้สึกของประชาชนคนไทย ประเทศนี้จะต้องร้อนตับแตก ทว่า ในความเป็นจริงอากาศที่นั่นหนาวครับ บาง คราวหนาวขนาดต้องใช้เสื้อกันหนาวหนาๆ เพราะพื้นที่ของประเทศนี้ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 6,000–10,000 ฟุต

ผู้อ่านท่านครับ รัฐธรรมนูญของเอธิโอเปียมีบทบัญญัติที่ปกป้องคุ้มครองการลงทุนของนักลงทุนภาคเอกชนทั้งชาวเอธิโอเปียและชาวต่างชาติ ในเนื้อหาสาระของประกาศการลงทุนมีการพูดถึงการปกป้องการลงทุนจากการเวนคืนและการกระทำอันใดที่ก่อให้เกิดลัทธิการเป็นชาตินิยมใดๆ ในการต่อต้านชาวต่างชาติ ประเทศนี้มีการยกเว้นการเก็บภาษีเงินได้จากกำไรเป็นเวลา 7 ปี แต่ถ้าเป็นการผลิตเพื่อการจำหน่ายสำหรับตลาดต่างประเทศ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของเอธิโอเปียสามารถทำให้การยกเว้นภาษีขยายออกไปอีกได้

สิ่งหนึ่งซึ่งพ่อของผมทำมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ.2535 จนถึง 2555 ก็คือ การส่งเสริมให้คนไทยไปลงทุนและทำธุรกิจในต่างประเทศ ผู้คนหลายพัน หรืออาจจะจำนวนหมื่น ที่ประสบผลสำเร็จจากการแนะนำของพ่อ วันนี้ มีหลายกระทรวง ทบวง กรม มาช่วยให้งานส่งเสริมการค้า การลงทุนในต่างประเทศสำเร็จมากขึ้น ทุกกระทรวง ทบวง กรม ช่วยกันอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง ตั้งแต่บีโอไอ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ ฯลฯ

ท่านผู้ใดสนใจจะไปเอธิโอเปียกับบีโอไอ ต้องรีบบอกข่าวเล่าความประสงค์ไปที่คุณกฤชกมล แดงนาค 09-0662-9199 ครับ.


คุณนิติ นวรัตน์