ข่าว
100 year

คอลัมน์หนังสือพิมพ์

คอลัมน์ > หนังสือพิมพ์ > หน้าต่างโลก

หน้าต่างโลก

หน้าต่างโลก : ทางที่ไม่ได้เลือก

หน้าต่างโลก : ทางที่ไม่ได้เลือก

การล็อกดาวน์ปิดเมืองรับมือการระบาดของไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาลอินเดีย ทำให้แรงงานอพยพต่างเมือง ส่วนใหญ่เป็นแรงงานระดับล่าง หาเช้า กินค่ำ ถึงกับหมดอนาคต