ข่าว
100 year

คอลัมน์หนังสือพิมพ์

คอลัมน์ > หนังสือพิมพ์ > เปิดฟ้าภาษาโลก

เปิดฟ้าภาษาโลก

เปิดฟ้าภาษาโลก : Burn the candle at both ends

เปิดฟ้าภาษาโลก : Burn the candle at both ends

นักเรียนของผมส่วนใหญ่ใช้ burn ‘เบิร์น; ในความหมาย ‘เผา’ ‘แดดเผา’ ‘ไหม้เกรียม’ ‘ทำให้ไหม้’ ‘ลวก’ ‘ทำให้เดือดดาล’ แต่ฝรั่งใช้ burn ในวลีต่างๆมากมายโดยไม่เกี่ยวกับความหมายที่ว่ามานี้เลย