ข่าว
100 year

คอลัมน์หนังสือพิมพ์

คอลัมน์ > หนังสือพิมพ์ > กล้าได้กล้าเสีย

กล้าได้กล้าเสีย

กล้าได้กล้าเสีย : ผ่าตัดใหญ่การบินไทย

กล้าได้กล้าเสีย : ผ่าตัดใหญ่การบินไทย

เริ่มขยับเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูการบินไทยที่เป็นรูปธรรมด้วยการยื่นศาลล้มละลาย ขายหุ้นให้กองทุนวายุภักษ์ เปลี่ยนบอร์ดใหม่และคณะกรรมการติดตามดำเนินการแก้ไขปัญหา