ข่าว
100 year

คอลัมน์หนังสือพิมพ์

คอลัมน์ > หนังสือพิมพ์ > บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ : สู่การเมืองที่ร้อนแรง

บทบรรณาธิการ : สู่การเมืองที่ร้อนแรง

การเมืองที่ซบเซามาหลายเดือนกลับมาร้อนแรงอีกครั้ง เริ่มแต่วันที่ 29 พฤษภาคม วันเปิดประชุมสมัยสามัญของรัฐสภาวันแรก เปิดฉากขึ้นด้วยการถล่มกฎหมายว่าด้วยการกู้เงิน และการใช้จ่ายเงินของธนาคาร