ข่าว
100 year

คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์

คอลัมน์ > หนังสือพิมพ์ > คอลัมนิสต์ > ภัค เศารยะ

ภัค เศารยะ

หน้าต่างโลก : เมื่ออากาศโลกอุ่นขึ้น

หน้าต่างโลก : เมื่ออากาศโลกอุ่นขึ้น

การสังเคราะห์แสงเป็นกระบวนการที่พืชและสาหร่ายใช้สร้างพลังงานของตัวเอง โดยใช้แสงอาทิตย์ช่วยดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศและปล่อยออกซิเจนออกมา