ข่าว
100 year

คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์

คอลัมน์ > หนังสือพิมพ์ > คอลัมนิสต์ > ลม เปลี่ยนทิศ

ลม เปลี่ยนทิศ

หมายเหตุประเทศไทย : นับหนึ่งฟื้นฟูการบินไทย กล้ารื้อเอเย่นต์เพิ่มรายได้หรือไม่

หมายเหตุประเทศไทย : นับหนึ่งฟื้นฟูการบินไทย กล้ารื้อเอเย่นต์เพิ่มรายได้หรือไม่

เช้าวันอังคาร 26 พฤษภาคม ทีมทนายจาก เบเคอร์ แอนด์ แมคเคนซีย์ บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย ไปยื่นขอฟื้นฟูกิจการการบินไทย กับ ศาลล้มละลายกลาง พร้อมรายชื่อ คณะผู้ทำแผนฟื้นฟูการบินไทย