ข่าว
100 year

คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์

คอลัมน์ > หนังสือพิมพ์ > คอลัมนิสต์ > ซี.12

ซี.12

มุมข้าราชการ : ย้ายนายอำเภอ ชุดสอง (ต่อ)

มุมข้าราชการ : ย้ายนายอำเภอ ชุดสอง (ต่อ)

บันทึกถึงการตั้งนายอำเภอระดับสูงชุดสอง จำนวน 103 รายมีต่อดังนี้