ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  คอลัมน์หนังสือพิมพ์

  คอลัมน์ > หนังสือพิมพ์ > 7 วันรอบโลก

  7 วันรอบโลก

  ข้อเสนอแนะเศรษฐกิจ APEC

  ข้อเสนอแนะเศรษฐกิจ APEC

  สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจของกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) ได้เผยแพร่รายงานคำแนะนำอันน่าสนใจ ที่กลั่นกรองมาจากการแบ่งปันข้อมูลระหว่างสมาชิก 21 ประเทศ