ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  คอลัมน์หนังสือพิมพ์

  คอลัมน์ > หนังสือพิมพ์ > ร้อยแปดพันเก้า

  ร้อยแปดพันเก้า

  ปรับเพื่อรอดสู่ออนไลน์ วิถีใหม่...ของชุมชน

  ปรับเพื่อรอดสู่ออนไลน์ วิถีใหม่...ของชุมชน

  การปรับตัวได้เร็ว คิดหาโอกาสใหม่ๆอยู่เสมอ ลองทำในสิ่งที่ไม่คุ้นเคย อาจเป็นวิถีที่จะนำพาพ่อค้า-แม่ขาย รวมทั้งวิสาหกิจชุมชน ให้สามารถปรับตัวสู้โควิด-19 ดิสรัปชันครั้งนี้ได้อย่างยั่งยืน