วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บุคคลในข่าว 03/05/56


พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไป ทรงฟังปาฐกถา กัลยาณกิติ์ กิติยากร ครั้งที่ 27 เรื่อง “Diabetes mellitus and Sex difference in Cardiovascular disease” ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม.


ความเจ็บปวดของชาติ เจ็บยิ่งกว่าเป็นร้อยเท่าของความเจ็บปวดครอบครัว... หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ เพื่อท่านผู้อ่าน ฉบับนี้ ประจำวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2556............

ประเทศไทย กำลังใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 18 พรรคเพื่อไทย เป็นหัวหอกแก้ไขมาเป็นระยะๆ ปีที่แล้ว ตั้งใจร่างใหม่ทั้งฉบับ เป็น ฉบับที่ 19 แต่เกยตื้น สะดุดศาลรัฐธรรมนูญตอนจะลงมติวาระสาม............


มาปีนี้ เสนอแก้ไขเป็นรายมาตรา แต่ยังคง สะดุดศาลรัฐธรรมนูญเช่นปีที่แล้ว เป็นเหตุให้ ส.ส. และ ส.ว.ที่ลงชื่อเสนอแก้ไข ปฏิเสธอำนาจศาลรัฐธรรมนูญ ด้วยเห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญ ใช้อำนาจล้ำเส้น............

การแก้รัฐธรรมนูญ กฎหมายสูงสุด ที่ใช้ปกครองและบริหารจัดการประเทศ จึง วิกฤติ ขึ้นมาอีกครั้ง เปรียบเหมือน นักกีฬาไม่ยอมรับการตัดสินของกรรมการ อ้างว่ากรรมการไม่เป็นกลาง “กระสุนทอง” นึกถึงภาพ กรรมการ ผู้ตัดสินเกมฟุตบอล ถูกนักฟุตบอลปฏิเสธ ไม่ยอมรับการตัดสินและ ถูกคนดูฮือทำร้าย แล้ว ไม่อยากคิดต่อว่าจะไป จบลงแบบไหน เพราะนี่ไม่ใช่แค่เกมฟุตบอล............


การเมืองแบบไทยๆ มี ปฏิวัติรัฐประหาร สลับกับการเลือกตั้ง มาเป็นระยะๆ ในรอบ 81 ปี ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 สะท้อนถึง ความไม่สมดุลของอำนาจ และเจ้าของอำนาจคือ ประชาชน ยังไม่พร้อมเมื่อตอนเริ่มต้น รัฐธรรมนูญจึงถูกฉีก และ เขียนใหม่ โดยคณะรัฐประหาร จนถึงวันนี้ไทยมีรัฐธรรมนูญถึง 18 ฉบับ............

แม้ รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน พ.ศ.2540 จากการปฏิรูปการเมือง ใช้ได้ 9 ปีก็ถูกฉีก โดยการรัฐประหารอีก อย่างที่ นายกฯยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ไปพูดประจานชาวโลกที่เวที ประชุมประชาคมเพื่อประชาธิปไตย ที่ประเทศมองโกเลีย เมื่อไม่กี่วัน............


“กระสุนทอง” ไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหาร แต่ก็ เข้าใจบริบทของประเทศไทย และได้เรียนรู้จากชีวิตจริงว่า รัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ ตั้งแต่ 14 ตุลา 16 มาจนถึงปัจจุบัน ออกแบบขึ้นเพื่อแก้ปัญหาด้วยวิธี วัวหายล้อมคอก ป้องกันนักธุรกิจการเมือง ใช้ประชาชนเป็นทางผ่านเข้าสู่อำนาจแสวงประโยชน์ แทนที่จะ เสียสละช่วยกันสร้างชาติ ............

แต่วงจรอุบาทว์ ซื้อเสียง ถอนทุน หัวคิวคอรัปชัน ทวีความรุนแรงไม่หยุด รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 2540 ฉบับประชาชน จึงออกแบบ ป้องกันแก้ไข โดยให้มี องค์กรอิสระ สกัดกั้นตั้งแต่ สนามเลือกตั้ง โดย กกต. แม้ผ่านเข้าสภา เป็น ส.ส. เป็น ส.ว. เป็นรัฐมนตรี ก็ยังมี กระบวนการถอดถอนอีก โดย  ป.ป.ช. และ ศาลรัฐธรรมนูญ แต่ก็เห็นๆ กันมาตามลำดับ ซาตานประชาธิปไตยลอยนวล แทบจะทั้งนั้น............


บทสรุปแห่งความจริงโดย พฤติกรรมนักธุรกิจการเมือง มันดื้อยา รัฐธรรมนูญประเทศไทย ออกแบบมาสกัดกั้น เพื่อ ดัดสันดานซาตานประชาธิปไตย เข้มข้นขนาดไหนก็ เอาไม่อยู่ เหมือน นายกฯยิ่งลักษณ์ เจอวิกฤติน้ำท่วมใหญ่แล้ว เอาไม่อยู่ นั่นแหละ............

การพูดที่ มองโกเลีย จะพูดเองหรือคนอื่นเขียน นายกฯยิ่งลักษณ์ พูดก็เถอะ ถ้า จริงใจ บริสุทธิ์ใจ เพื่อเป็น อุทาหรณ์ ไม่ให้เกิดรัฐประหารขึ้นอีกไม่ว่าที่ไหนๆนั้น นายกฯยิ่งลักษณ์ ต้อง พูดความจริงให้หมด ไม่ใช่พูดความจริง แค่ครึ่งเดียว เหรียญต้องมี 2 ด้าน จึงจะได้รับการยอมรับว่า “ใช้ได้”............


ประชาธิปไตย ไม่สามารถใช้อำนาจได้ ตามอำเภอใจ หรือเล่น เหลี่ยมกฎหมาย เหลี่ยมอำนาจ ไม่ได้เล่ห์ก็เอาด้วยกลฯ แบบ ศรีธนญชัย .... “กระสุนทอง” บอกแล้วไม่เห็นด้วยกับรัฐประหาร แต่เพื่อ เหรียญครบ 2 ด้าน นายกฯยิ่งลักษณ์ ควรพูดถึง เหตุผลเป็นข้อๆของคณะรัฐประหาร ในเวทีที่ มองโกเลีย ด้วย ส่วนพูดถึงแล้ว ปฏิเสธไม่ยอมรับเหตุผลนั้นก็ว่าไป............

เพราะอะไร จึงต้องพูดความจริงให้ครบ... เพราะว่า สังคมโลก นั้นแต่ละประเทศเขามี ปฏิสัมพันธ์ทางการทูต และเป็นที่รู้กัน นักการทูต ต้องทำหน้าที่เป็น นักการข่าวและข้อมูล แบบสุภาษิตจีนที่ว่า รู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง  คิดว่านักการทูตประเทศต่างๆ ที่ประจำอยู่ ประเทศไทย เขา โง่เหง้า ไม่รู้เท่าทันกระนั้นหรือ...หือ ............


ข่าวทั่วไปประจำวันนี้ 10.00 น.สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก  มีเสวนาเรื่อง “เสรีภาพที่ไม่คุกคาม”... เชิญ เพื่อนชาวสื่อ สวมเสื้อขาวมีข้อความ เสรีภาพที่ไม่คุกคาม สำแดงพลังร่วมกัน............

13.30 น. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โดย รศ.นพ.โศภณ นภาธร คณบดี แถลงข่าวเป็นเจ้าภาพจัดงาน “วันธาลัสซีเมียโลก” ครั้งที่ 12 ที่ห้อง 209 ตึกอานันทมหิดล รพ.จุฬาฯ............

3-12 พ.ค. ไพบูลย์ กนกวัฒนาวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เดอะมอลล์ กรุ๊ป จัดงาน “เดอะมอลล์ พฤกษาสยาม” ครั้งที่ 14 ที่เดอะมอลล์ บางกะปิ............


3-12 พ.ค. ศูนย์การค้าริเวอร์ จัดงาน ตลาดริมน้ำกลางเมืองที่ริเวอร์แกรนด์ฮอลล์ ของห้าง ชุมนุมสินค้าหลากหลาย............

จอน เอ็ดดี้อับดุลลาห์ ซีอีโอ ดีแทค เชิญร่วมแข่งขัน มินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ ในโอกาส วันฉัตรมงคล ที่สวนลุมพินี เช้าวันที่ 4 พ.ค.นี้ รายได้มอบให้ มูลนิธิรามาธิบดี โดยไม่หักค่าใช้จ่าย............

ศพ ลัดดา ศิลปบรรเลง แม่ยาย พล.อ.โชคชัย หงส์ทอง อยู่วัดเทพศิรินทราวาส ถึง 7 พ.ค. (5 พ.ค.งดสวด), ศพ กิม แซ่จู บิดา ประพันธ์ พลธนะวสิทธิ์ อยู่วัดมกุฏฯ ศาลา 13 เผา 6 พ.ค.14.00 น., ศพ ดร.เฉลิมวงศ์ วัจนสุนทร อยู่วัดบางเป้ง ชลบุรี ถึง 8 พ.ค. บรรจุ............

ศพอัมพา กิตติภัทรกุล มารดา ธีรยุทธ กิตติภัทรกุล อยู่วัดชลประทานรังสฤษฏ์ 5 พ.ค. เผา 13.30 น. ............

 

"กระสุนทอง"

2 พ.ค. 2556 12:28 ไทยรัฐ