บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คนกับน้ำ-น้ำกับคน-น้ำของคน?

โดย

คือ เล่นน้ำและสาดน้ำ

เลยนึกขึ้นมาได้ว่า เขียนเรื่องน้ำดีกว่า เหมาะสมกับเหตุการณ์ เหมาะสมกับกาลสมัยดี

แต่ที่จะเขียนต่อไปนี้ ไม่ใช่น้ำสงกรานต์ แต่เป็นน้ำเพื่อชีวิต เป็นน้ำซึ่งมีความสำคัญต่อชีวิต ถ้าไม่มีน้ำ เราตายกันไปแล้วหมดโลก

อดข้าว ประมาณ 45 วันตาย อดน้ำ 7 วันตาย หน้าร้อนอย่างนี้ เข้าเขตสงกรานต์อย่างนี้ น้ำสำคัญกว่าข้าว

สัดส่วนที่น่าสนใจอย่างหนึ่งระหว่างคนกับโลกก็คือ โลกของเราเป็น แผ่นดินเสียส่วนหนึ่ง เป็นน้ำเสียสามส่วน

ในร่างกายของเราก็เป็นเนื้อ (กล้ามเนื้อ-เส้นเอ็น-กระดูก-เล็บ-ขน-หนัง) หนึ่งส่วน และเป็นน้ำ (ของเหลวสามส่วนเหมือนกัน)

เรื่องของสัดส่วนระหว่างเนื้อกับน้ำของร่างกาย แผ่นดินกับน้ำของโลกคล้ายกันนี้ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นเรื่องที่ธรรมชาติสร้างมาแล้วอย่างนี้ สัดส่วนระหว่างน้ำกับเนื้อจึงเป็นสัดส่วนที่สำคัญและมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต

ใน เมื่อสัดส่วนของน้ำในร่างกายสัมพันธ์ กับความเป็นไปหรือสัดส่วนของโลกดังนี้ เราจึง จะถือเป็นหลักง่ายๆเกี่ยวแก่สุขภาพทั่วไปของเราว่า ต้องรักษาสมดุลหรือสัดส่วนของน้ำกับเนื้อในร่างกายให้พอดีสม่ำเสมอตลอดไป ชั่วชีวิต

ก็จะขอเริ่มด้วยเรื่องน้ำดื่มกันก่อน ปัญหาใหญ่ขณะนี้ของไทยเราและของทั่วโลกก็คือ น้ำดื่มของเราในปัจจุบันเป็นน้ำดื่มที่ไม่ สะอาดและบริสุทธิ์เหมาะกับสุขภาพของเรา

ต้องขออาศัยพื้นความรู้ที่ทำงานและศึกษามาจากสถาบันต่างๆ สมัยที่ทำงานอยู่ที่นิวยอร์ก คือจากองค์การสิ่งแวดล้อมของสหประชาชาติ จาก NATURAL RESOURCES DEFENSE COUNCIL และจาก CLEAN WATER ACTION PROJECT

จาก 3 สถาบันที่ได้กล่าวมานี้ระบุเหมือนกันหมดว่า สภาพของน้ำดื่มแม้แต่จากหน่วยจัดสรรน้ำหรือองค์การของอเมริกาต้องใช้น้ำดื่ม ซึ่งมีสารตะกั่วอยู่ในขั้นที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายงานจาก EPA ENVIRONMENTAL NEWS A-107 พฤษภาคม 11, 1993) และ พร้อมกันนั้นก็รายงานต่อไปว่า ประมาณหนึ่งในสี่ของหน่วยจัดสรรน้ำให้ประชาชนนั้น จัดสรรน้ำซึ่งมีคุณภาพตํ่ากว่ามาตรฐานซึ่งรัฐบาลกลางได้วางไว้

มี รายงานซึ่งเปิดเผยถึงน้ำดื่มของอเมริกาว่ามีเชื้อโรคซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ บริโภค ทั้งยังมีสารกัมมันตรังสี มีโลหะวัตถุหนัก ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และสารตกค้างทางเคมีอีกมากมาย

นอก ไปจากนั้นสมัยหนึ่งที่เชื่อกันว่า ถ้าเติมสารคลอรีนและฟลูออไรด์ลงไปในน้ำดื่มสำหรับประชาชน จะช่วยป้องกันโรคไข้รากสาดและเชื้อโรคติดต่อทางอาหารและน้ำดื่มได้ แม้ แต่ฟลูออไรด์ก็จะช่วยป้องกันโรคฟันผุให้แก่ ประชาชนได้

แต่ ก็ได้มีการศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับเติมสารคลอรีนและฟลูออไรด์ลงไปในน้ำ ประปาว่าจะมีประโยชน์จริงหรือไม่ ผลสุดท้ายมีรายงานจากหลายสถาบันการแพทย์ว่า ทั้งคลอรีนและฟลูออไรด์เป็นสารก่อมะเร็ง ทั้งฟลูออไรด์ก็ยังทำให้กระดูกผุและฟันแทนที่จะทนก็ทำให้ฟันเปราะและแตกง่าย เป็นอันตรายสำหรับผู้สูงอายุ (รายงานจาก JOURNAL DE BIOLOGY BUC� CALE 17 NO. 1 มีนาคม 1989 และ JOURNAL OF AMA268 NO. 6 สิงหาคม 1992)

ส่วน น้ำประปาซึ่งมีสารตะกั่วปนเปื้อนอยู่นั้น รู้กันมานานแล้วว่าเป็นตัวทำลายผู้บริโภคโดยเฉพาะเด็กๆนั้น จะทำให้สุขภาพอ่อนแอตั้งแต่ยังเล็กๆ โตขึ้นก็กลายเป็นโรคร้ายแรงได้ สำหรับผู้ใหญ่ที่ค่อนข้างจะแน่นอนก็คือ ทำให้ความดันโลหิตสูง ซึ่งเฉพาะเรื่องความดันโลหิตสูงอย่างเดียวก็ทำให้เกิดความเสียหายต่อสุขภาพ และนำไปสู่ โรคร้ายแรงอื่นๆ เช่น อัมพาต โรคหัวใจ เป็นต้น

นอกจาก โรคจากสารตะกั่วหรือโลหะหนัก ยังทำให้เกิดอาการทางสมอง เกิดอาการกามตาย ด้าน (โรคนี้เห็นว่าคุณพี่คุณอาทั้งหลายกลัวกันมากไม่ใช่หรือครับ) แถมด้วยเด็กที่เกิดใหม่มีอาการพิการทางร่างกาย สมองเสื่อมและการเรียนก็จะเกิดโรคปัญญาเสื่อมและระดับการศึกษาต่ำตามไปด้วย เรื่องสารตะกั่วในน้ำนี้สมัยที่ท่อประปาทำด้วยโลหะนั้นเพิ่งจะทราบกันก็ต่อ เมื่อมีอาการป่วยทางสมองแพร่ หลายมากมาย เมื่อไปศึกษาค้นคว้าดูก็ได้ความ แน่นอนว่ามีสารตะกั่วอยู่ในน้ำ และที่มีสารตะกั่วในขั้นอันตรายสูงก็ เพราะท่อประปาสมัยก่อนใช้ท่อโลหะซึ่งประกอบด้วยดีบุกและตะกั่วนี่เอง

ทั้งหมดที่นำมาเล่าสู่กันฟังนี้ก็เพราะมีทั้งการค้นคว้าและมีเอกสารเผยแพร่เป็นที่แน่นอนในสหรัฐอเมริกา

และ ก็เป็นตัวอย่างที่น่าตกใจมาก ว่าอเมริกาเป็นประเทศที่ตื่นตัวและระวังภัยจากสารพิษในน้ำและอาหารอย่าง เคร่งครัด ทำไมจึงปล่อยให้ ระบบน้ำประปาซึ่งเป็นระบบสาธารณะเสื่อมโทรมถึงขนาดทำอันตรายต่อผู้บริโภค อย่างมากมายได้

แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ค้นพบมาแล้วกว่า 15 ปีก็เชื่อว่าจนกระทั่งป่านนี้อเมริกาก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องน้ำดื่ม ได้โดยสิ้นเชิง เพราะประเทศที่มีอาณาเขตใหญ่โตพร้อมกับประชากรกว่า 200 ล้านนั้นเป็นอาณาเขตและปริมาณซึ่งจะแก้ไขกันไม่ได้ง่ายๆในเวลาไม่กี่ปี

แต่ เรื่องปัญหาน้ำดื่มในอเมริกาก็เป็นตัวอย่างที่ดี (หรือว่าที่จริงก็เป็นตัวอย่างที่เลว) แก่ประเทศเล็กๆทั่วๆไป ขนาดที่มีกรรมการองค์การและกฎหมายควบคุมอย่างแข็งขันและแข็งแรง ก็ยังเป็นไปได้ถึงเพียงนี้ แล้วประเทศอื่นๆ ซึ่งกฎหมายและเจ้าหน้าที่ทำงานอย่างย่อหย่อนเหลือเกิน สภาพการณ์จะร้ายแรงถึงเพียงไหน

เนื้อที่สำหรับคราวนี้คงจะยังพอที่พูดถึงปัญหาน้ำดื่มในเมืองไทยเรา ขอเขียนเพิ่มเติมโดยละเอียดสักหน่อยคราวหน้า

เฉพาะ ตอนนี้ขอเตือนเรื่องน้ำดื่มตอนเล่นสงกรานต์นะครับ ร้อนก็ร้อน คนไทยก็อึดอัดเรื่องการบ้านการเมืองมากเต็มที่ ถึงเวลาเล่นสงกรานต์สาดน้ำ น่ากลัวว่าจะซัดกันแบบระเบิดความอึดอัดที่มีมานาน

ระวังน้ำสกปรก ระวังการเล่นสงกรานต์ แบบสกปรก อย่าให้สงกรานต์น้ำกลายเป็นสงกรานต์เลือดนะครับ.

********

ขอเตือนอย่านอนใจคอร์สสุขภาพชมรม

กำลังทำทะเบียนและจัดข้าวของประจำตัวให้สมาชิกเกือบเรียบร้อยแล้วครับ สำหรับคอร์สสุขภาพของชมรม 7-10 พฤษภาคม 2552 ที่ ไทรโยค กาญจนบุรี อ.สาทิสเตรียมไปกำกับเต็มที่

อย่านอนใจ รีบโทรศัพท์จองด่วนคุณมานพ 08-1907-2113, คุณพิเชฐ 08-9856-9484, คุณแดง 08-9782-3545, คุณธนิต 08-1916-4000 คุณวิจารณ์ 08-9992-5187, คุณนิคม 08-1700-7646 ชมรมชีวจิต 0-2570-8220.

สาทิส อินทรกำแพง