บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บูชาพระพุทธฯ 28 พระองค์ เททองสะเดาะเคราะห์ชะตาเมือง

ผู้คนเข้าร่วมพิธีกรรม.

ความวุ่นวาย.....คือความไม่สงบเกิดขึ้นได้ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งมีพลังร้ายที่คร่า ทำลาย และ เผาผลาญความสุขของมวลมนุษยชาติ อันเป็นเส้นทางสู่ความ หายนะ

หากมองตามภาวะของสังคมแล้วเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ ส่วนจะรุนแรงแค่ไหนนั้นก็แล้วแต่ ฉะนี้ ปราชญ์ในอดีตจึงได้แสวงหาปัจจัยเข้ามาบรรเทา หรือให้สูญดับไป จนเกิดความ เลื่อมใส และ ศรัทธา...ทำให้มีศาสนาและ ลัทธิต่างๆ ขึ้นมาโหรยูรศิษย์ครูเฒ่า.

และ....อีกหนึ่งของความเชื่อ ด้วยศรัทธาว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น ทั้งความสุข ทุกข์ และ วุ่นวายนี้มาจากลิขิตของดวงดาว แต่ละดวงเป็นเทพเจ้าตามนามของดาว ส่วนองค์ใดจะใหญ่ เล็ก มีพลังดี พลังร้าย ก็อยู่ที่กำหนดตามศาสตร์โบราณ

ซึ่ง เทพเจ้าเหล่านั้นเมื่อโคจรเข้ามาทำมุมองศาซึ่งกันและกัน ก็อาจส่งอิทธิพลอันเป็นผลได้ทั้งทาง บวกและลบต่อมนุษย์อาจเป็นชนกลุ่มให้หรือเพียงแค่รายตัว ก็ขึ้นอยู่กับแรงแห่งพลัง

ความวุ่นวาย แตกแยกไม่สงบสุข จึง อยู่ใต้อิทธิพล ของดวงดาว ที่โยกย้ายตามราศี โดยเฉพาะในช่วงคาบ เวลานี้ พฤหัสบดี ดาวครูพักร์ (เดินผิดปกติ) ในสถานภาพ ของความเป็นครูที่ส่งผลในทางเมตตากรุณา จึงไม่มีกำลังหลวงปู่นริศ สำนักลานธรรมบารมี.

ซึ่ง...จะเสวยเรือนนี้นานถึง 2 ปี ประกอบกับ ดาวเสาร์ และ ราหู ทำมุมตรีโกณ หรือ เบียดเบียนกับดวงเมือง ...เหตุการณ์บ้านเมืองจึงไม่สู้ดีนัก

เพื่อบรรเทาความรุนแรงที่จะเกิดขึ้น โหรยูรศิษย์ ครูเฒ่า ครูทอง ครูเทพย์ ครูโหร จึง ได้รับบัญชาให้ ประกอบพิธีกรรมบวงสรวงขอพลังพระพุทธเจ้า ทั้ง 28 พระองค์ ถือว่ายิ่งใหญ่สุด ในจักรวาล

ทั้งนี้ ได้กำหนดพื้นที่ ณ วัดแจ้งศิริสัมพันธ์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี เป็นสถานที่ โดยถือเอา มหาฤกษ์ มหายาม แห่งปี 2552 อันตรงกับวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม ประกอบพิธีกรรม กตัญญูแผ่นดิน ร่วมอธิษฐานให้ดวงเมืองมีความมั่นคง เข้มแข็งพ้นภยันตภัยพระพลังแผ่นดิน.

ซึ่งเริ่มเวลา 09.24 ใน นวางค์ราชครูดาวพฤหัส (5) ตรียางค์ ธงไชยดาวเสาร์ (7) กลุ่มดาวที่ 24 (คร 6 มิตรใหญ่) นามสตภิสัท มหา-เทวีฤกษ์ ครูเทพย์ขอรวมพลังมหาชนแห่งแผ่นดินสยาม บวงสรวงเทพยดาในมงคลจักรวาล

ด้วย...บายศรีหลักไชย บายศรีบัลลังก์ ครูเทพย์ บายศรีครูพรหม บายศรีเทพย์ บายศรีตอ บายศรีปากชาม พานเทียน บูชาพระพุทธเจ้า 28 พระองค์

เสริมด้วย ประกาศเทวดาภิเษกด้วยโองการมหาเทพชุมนุม โองการมหาสมัยสูตร มหาทิพมนต์ ประจุคุณ สวดเสกแผ่นทองหล่อพระ และ สวดเสกปัดอุบาทว์ มหาสิริมงคล สูงสุด ...หนังสือพุทธประวัติฯ.

....จารึกชื่อ สกุลลงแผ่นทองดวงพิชัยสงคราม เสกประจุคุณด้วยโองการ รัตนมาลาประจุอาการ 32 ลงบนตัวอักขระเลขยันต์ (พระคาถานี้ศักดิ์สิทธิ์มาก สามารถพลิกผันชะตาชีวิตได้โดยอัศจรรย์)

ถึงเที่ยง...โหรยูรฯ นำสวดบูชาพระเคราะห์ใหญ่ เสริมดวงชะตา ไหว้ส่งพระราหู รับความเป็นมงคลยามศรีดาวศุกร (6) พระอาทิตย์ตรงศีรษะหลอมแผ่นทองทั้งหมด ให้เป็นมงคลส่งท้ายปีเก่า เพื่อความเจริญก้าวหน้ารับปีใหม่

เวลา 13.22....ยามศรีของวันเสาร์ ขุนคลังใหญ่ ต้องอธิษฐานเรื่องการเงิน-การคลัง จะให้ผลสูงสุดผ้ายันต์พลังแผ่นดิน.

และ...มหาฤกษ์เททอง มีฤกษ์เดียว วันเดียว พระญาณ แห่งครูเฒ่า ครูทอง ครูเทพย์ ครูโหร เชิญ เสด็จจององค์สมเด็จพระบรมครูของเทวดา หล่อพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ (พระหนุนชะตาเมือง-เมืองมั่นคงเข้มแข็งหนุนประชาไทยอยู่ดีกินดีมีสุข รู้รักสามัคคี เอื้ออารีมีน้ำใจ รู้ผิดรู้ถูก ต้องให้อภัย นี่แหละมหากุศล น้ำใจคนไทยทั้งชาติ)

โดย....พ่อปู่นริศ (เจ้าพิธีโคตรเศรษฐีที่โด่งดังในอดีต) สำนักลานธรรมบารมีศรีปทุมแสง ธรรมหนอ อ.ท้ายเหมือง พังงา เป็นประธานเททองรวดเดียว เลย (พระคัมภีร์ ของ พระสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส บันทึก ว่า...ผู้ใดที่อุดหนุนค้ำชูพระพุทธศาสนา หล่อพระขึ้น 3 ค่ำ เดือนยี่ ปีนี้ตรงกับวันที่ 19 ธันวาคม จะอยู่ดีกินดี มีสุข)

กิจกรรมของพิธีกรรมเพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่อดีตบูรพกษัตริย์ไทยทุกๆพระองค์ ตลอดจน องค์พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนม พรรษา 5 ธันวามหาราช

และ....เป็นการสืบสานพระพุทธศาสนา ประกาศเกียรติคุณให้ชาวไทย-ชาวโลก รับรู้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงได้อุบัติขึ้นบนโลกนี้ เพื่อโปรดสัตว์โลก แล้ว ถึง 28 พระองค์ และจะมีในอนาคตอีก 1 พระองค์

ผู้ที่ร่วมหล่อพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ จะมีเตชะฤทธิ์ (อำนาจพิเศษ) ข้าศึกศัตรูทั้งปวงใน 108 สาขาอาชีพ จะยำเกรงและจะอยู่ดีมีลาภมากล้น

หากถ้าร่วมกันอธิษฐานให้แก่บ้านแก่เมืองเรา ก็จะเท่ากับว่าคนไทย จะอยู่ดี กินดี มีสุข ไม่เบียดเบียนซึ่งกัน มีความสามัคคีรักกันทั้งแผ่นดิน ทั้งโลก

และ...ผู้เข้าร่วมพิธีกรรม โหรยูรฯ จะแจก พระพลังแผ่นดิน ปิดทองแท้ คนละ 1 องค์ ผ้ายันต์พลังแผ่นดิน คนละ 1 ผืน หนังสือพุทธประวัติพระพุทธเจ้าทั้ง 28 พระองค์ พร้อมบทสวดมนต์

แถมมีตำราเลขเด็ดหรือเลขมหาโชคแห่งพระราหู ประจำปี 2553 คือตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงธันวาคม 2553 คนละ 1 เล่ม...เฉพาะผู้ที่ตั้งใจ

เพราะหากไม่ศรัทธาได้ไปก็ไร้ประโยชน์...!!

ก้อง กังฟู