วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บวชชีสวดลักขี...รับปีใหม่ ฉลอง 94 ปี...ธรรมมงคลญาณ

พระธรรมมงคลญาณนำสวดลักขี.

ปีใหม่....หลายคนมุ่งหวังประกอบกรรมดี ด้วย การเริ่มต้นที่ดี จะส่งผล ให้วิถีชีวิตมีสุข...
ก็มิใช่สร้างพฤติกรรมเพียงวันเดียว ควรกระทำตลอดทั้งปี....ผลดีจึงจะสนองอย่างยั่งยืน
ซึ่ง....หาก ปฏิบัติเพียงหนึ่งก็จะได้ผลบุญเพียงผู้เดียว แต่ถ้าร่วมประพฤติกันหลายๆคนเป็นคณะหรือกระบวนการ พลังแห่งความดีนั้นก็จะยิ่งเพิ่มพลังที่เข้มแข็งเป็นทวีคูณ.....!!

O O O

คาบเวลาห้วงการเริ่มต้นปี 2557..... ระหว่าง 10 ถึง 13 มกราคม วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101 พระโขนง กทม. จัดกิจกรรม สวดลักขีบวชชี (พราหมณ์) หมื่นคน เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชน ว่าง เว้นหลังฉลองเทศกาลปีใหม่ได้ร่วมประกอบกรรมดี โดย..... พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) เป็นประธานในพิธีกรรม
หลวงพ่อวิริยังค์...เป็นพระป่าศิษย์ หลวงปู่กงมา จิรปุญโญ และ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระอาจารย์ใหญ่สายวิปัสสนาฯ ซึ่งได้ถือเอา หลักปฏิบัติมาเขียนหลักสูตรเป็นทฤษฎี สู่การถ่ายทอดเป็น บทเรียน และได้มีการ แปลเป็นตำราต่างประเทศไปหลายภาษา (ด้วยความศรัทธา)...!!

O O O

ตลอดระยะที่ผ่านมา....หลวงพ่อวิริยังค์ ได้เปิดสอนสมาธิปฏิบัติ ในหลักสูตร พลังจิตตานุภาพ ซึ่งแห่งแรกเปิดที่วัดธรรมมงคล เป็นการสอนครูสมาธิ เมื่อประสบความสำเร็จจึงได้ขยายสาขาไปเป็นศูนย์ทั้งใน กทม.และต่างจังหวัด ปัจจุบันภายในประเทศมี 65 ศูนย์
ต่อมาจึงได้เปิด Meditation  Instructor Course ใน ประเทศแคนาดา มี 7 วัด 7 ศูนย์.....ทั้งในและต่างประเทศ มีครูสมาธิจบออกไปจรรโลงสังคมแล้วเป็นล้านคน การเรียนการสอนทุกหลักสูตรทุกศูนย์ เปิดให้ผู้สนใจเข้าเรียนและฝึกอบรมแบบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น คือ “ฟรี” จนจบหลักสูตร...
.....โดย ไม่จำกัดหรือข้องเกี่ยวกับศาสนาหรือลัทธิใดๆ

O O O

หนึ่งในกิจที่เสริมสมาธิปฏิบัติ ซึ่งจัดขึ้นทุกๆปี คือ สวดลักขีบวชชีหมื่นคน ปีนี้เริ่มลั่นฆ้องจุดเทียนชัย 18.09 น. ศุกร์ 10 มกราคม โดย หลวงพ่อวิริยังค์ เป็นประธาน.....
.......จากนั้นเข้าสู่การสวดลักขีและพระสงฆ์นั่งสมาธิแผ่เมตตาจิต ตกถึง 4 ทุ่ม พระธรรมฐิติญาณ (หลวงพ่อศรีจันทร์ ปุญญรโต) วัดบึงพลาญชัย ร้อยเอ็ด แสดงพระธรรมเทศนา ต่อด้วยสวดลักขี
เสาร์ 11 ม.ค......ตี 1 ครึ่งเริ่มสวดลักขีต่อจนถึงตี 4 หลวงพ่อวิริยังค์ ตื่นมาแสดงพระธรรมเทศนาและทำวัตรเช้า บ่าย 3 โมง พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร) วัดศรีอภัยวัน เลย แสดงพระธรรม–เทศนา 3 ทุ่ม พระครูกิตติอุดมญาณ (หลวงปู่ไม อินทสิริ) แสดงพระธรรมเทศนา...ทุกวันทุกขั้นตอนมีสวดลักขีสลับรายการโดยตลอด
(..... 6 โมงเย็นวันนี้ พระอาจารย์กรรมฐาน 95 รูปเจริญพระพุทธมนต์ ฉลองอายุวัฒน 94 ปี พระธรรมมงคลญาณ...)

O O O

12 ม.ค.......สวดลักขีตลอดทั้งคืน เช้า หลวงพ่อวิริยังค์ แสดงพระธรรมเทศนาต่อด้วย ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 95 รูป พระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ อาราธนาพระปริตร ในช่วงสาย
หลวงปู่อุทัย สิริธโร วัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน แสดงพระธรรมฯ บ่ายโมง พอบ่าย 2 โมง เหล่าศิษยานุศิษย์ร่วมแสดงมิทิตาสักการะพระธรรมมงคลญาณ แล้วถวายผ้าป่า...
.....3 ทุ่ม พระราชวรคุณ (หลวงพ่อสมศักดิ์ ปัณฑิโต) วัดบูรพาราม  แสดงธรรมฯแล้วสวดลักขีต่อ
วันสุดท้ายจันทร์ที่ 13....หลวงพ่อวิริยังค์ แสดงธรรมฯช่วงตี 4 แล้วนั่งสมาธิแผ่เมตตาจิตถึง พระอาทิตย์ขึ้น จึงดับเทียนชัย...เหล่า ผู้เข้าบวชลาสิกขา เป็นอันเสร็จพิธี

O O O

บวชชี....ผู้เข้าร่วมพิธีจักต้องตั้งจิตให้แน่วแน่ เตรียมตัวเตรียมใจว่าเป็นการเสียสละครั้งสำคัญในชีวิต ทิ้งความฟุ่มเฟือยหรูหรา  ความสะดวกสบายทั้งมวลมาใช้ชีวิตอย่างสมถะเรียบง่ายเข้าสู่การบำเพ็ญ บารมี 10 ประการ  คือ ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี ปัญญาบารมี  วิริยะบารมี ขันติบารมี สัจจบารมี  อธิษฐานบารมี  เมตตาบารมี  และอุเบกขาบารมี
และ...การ สวดลักขี (สวดพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ) ตามคติความเชื่อในทางพุทธและแพทย์ว่าเป็นการ ส่งพลังในด้านสุขภาพ สามารถสลายโรคภัยไข้เจ็บ ทำให้ผู้ที่สวดอายุยืนยาว ยิ่งสวดหลายจบครบ 100,000 จบ พลัง(ปอด)ยิ่งเข้มขลัง

O O O

ปฐมแห่งการบวชชี (พราหมณ์) สวดลักขี..... “หลวงพ่อวิริยังค์”  เกิดแนวคิดว่า เส้นทางในการปฏิบัติธรรม สตรีไม่ค่อยจะมีสิทธิเทียมเท่าชาย จึงควรเปิดโอกาสให้มีแนวทางในการปฏิบัติแห่งประณีตศีล ด้วยการถือเพศบรรพชิตกินนอนในวัดเฉกเช่นบุรุษเพศอย่างน้อย 3 วัน เพื่อให้ได้ปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่พิธีกรรมบวชชี (พราหมณ์) เริ่มครั้งแรกในแผ่นดินสยามเมื่อปี 2499 ณ สถานธุดงค์วิปัสสนากรรมฐาน วัดดำรงธรรมาราม อำเภอคลองขลุง จันทบุรี ซึ่งตอนนั้น “หลวงพ่อวิริยังค์” เจ้าอาวาสยังเป็นพระหนุ่ม โดยมี หลวงปู่ฝั้น อาจาโร หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ และ หลวงปู่กงมา จิรปุญโญ เป็นผู้ให้นิสัยไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา แก่ผู้บวช

O O O

ในยุคนั้นถือว่า เป็นของใหม่ เป็นครั้งแรกยังไม่มีใครรู้ถึงอานิสงส์ในพลัง  แต่ก็มีผู้สมัครเข้าบวช 625 คน ด้วยศรัทธาต่อหลวงปู่ หลวงพ่อทั้งหลายที่ดำเนินการ  ผลบุญส่งให้ผู้ที่ผ่านการบวชกลับไปด้วยจิตอิ่มเอิบเบิกบานแจ่มใสมีความสุขใจกันโดยถ้วนทั่ว...จากนั้นสำนักอื่นๆจึงได้นำไปสืบสานขานขยายต่อ
ยามนั้น....ผู้เข้าร่วมกิจปฏิบัติเพียงหลัก
ร้อยก็ยังได้พลังที่เอิบอิ่ม และ ครั้งนี้มีนับหมื่นคนพร้อมสวดลักขีถึงแสนจบความเข้มขลังจะเพิ่มเป็นทวีคูณ....
ผู้ที่.....อยู่ในห้วงแห่งทุกข์ ไม่ว่าเผชิญภัยจากธรรมชาติ จากสังคมมนุษย์ เศรษฐกิจ ว้าวุ่นกับสถานการณ์การเมือง จึงไม่ควรพลาดกับโอกาส...
ในการ แสวงหาสุขแห่งสันติ..!!

 


ก้อง กังฟู

4 ม.ค. 2557 08:43 4 ม.ค. 2557 08:48 ไทยรัฐ