วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปาฏิหาริย์"กริ่ง155สังฆราชแพ" ทะลวงเลข...แม้กระแสหวยล็อก

พิธีจักรพรรดิพุทธาภิเษก ภายในพระอุโบสถวัดสุทัศนฯ

วันนี้...16 ธันวาคม 2555....เป็นวันออกสลากฯในงวดรองสุดท้าย ของปี

...กับการเสี่ยงโชคจากหวยรัฐฯนั้น จะมีเพียงเดือนละ 2 ครั้ง หากใครที่มีโอกาสถูกก็ถือว่ามีโชค และหากยิ่ง 2 ถึง 3 งวดติดต่อกันแล้วยิ่งถือว่า “ซุปเปอร์ ฟอร์จูน”...ไม่ว่าจะเป็นรางวัลใหญ่ หรือเล็ก


อย่างเช่น...นพ.ประสิทธิ์ ศรีชาติ ผอ.คลินิก แพทย์กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ได้มีประสบการณ์จนเป็น ข่าวกระพือจากปากต่อปาก เป็นไฟลามทุ่ง ฮือฮาส่งท้ายศักราชของชนในละแวกนั้น...!!

ด้วยการทะลวงเลขแม้จะมีข่าวลือว่าหวยล็อก คือเมื่องวดวันที่ 1 พฤศจิกายน ถูกเลขท้าย 2 ตัว แล้ว 1 พฤศจิกายน ก็ถูกทั้ง 2 ตัว 3 ตัว และล่าสุด 1 ธันวาคมที่ผ่านมา ก็ถูกจังๆ 3 ตัวอีก...และก็ไม่รู้ว่า วันนี้ (16 ธ.ค.) จะมีเฮอีกหรือไม่...


O O O


นพ.ประสิทธิ์ เล่าว่า...ตนเองไม่ใช่นักเลงพนัน ที่จักต้องมุมั่นซื้อหวยรวยเบอร์

เมื่อราวๆกลางเดือนตุลาคม ได้ พระกริ่ง 155 สังฆราชแพมาองค์หนึ่ง หมายเลขประจำองค์ 1515 ก็บูชาในฐานะที่ตนเองเป็นพุทธศาสนิกชน เพียงของพลังศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง แล้วคนรู้จักที่นับถือท่านหนึ่งบอกว่าลองขอโชคลาภดู หากสมพงศ์กันก็จะได้ดั่งประสงค์

จากนั้นจึง ลองซื้อหวยดูจำนวนไม่มากนัก พอออกสลากมาปรากฏว่าถูก เลยเล่าให้คนไข้ฟัง ข่าวจึงสะพัด ต่อๆมาอีก 2 งวดก็ซื้ออีกถูกทั้ง 2 ครั้ง งวดนี้ก็ลองซื้อไว้เช่นกัน แต่มิได้บอกใครว่าเลขใด เพียงอยากพิสูจน์ให้เห็นจะจะกับตัวเอง......

“...ก็ไม่รู้ว่าโชคดีท่านผ่านมา เพราะพระกริ่งสังฆราชแพหรือพลังราหูคู่มิตรพระเสาร์ย้ายมา เรือนเดียวกัน  ดลให้เราเป็นนักเลงพนัน...” หมอประสิทธิ์  บอกกับ “เหนือฟ้าฯ” แบบติดตลก แล้วหัวเราะแบบอารมณ์ดี....


O O O


พระกริ่ง....มาจากคติความ เชื่อของนิกายมหายาน นิกายทิเบต นิกายขีน นิกาย วัชรยาน ซึ่งแบ่งภาคพระพุทธเจ้าเป็น 3 องค์ คือ พระสมณโคดม พระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า กับ พระอมิตตา


การสร้างพระกริ่งมีมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล เริ่มต้นที่ประเทศทิเบต คำว่า “กริ่ง” มาจาก “กึ กุสโล” (กิง กุสะโล) คือเมื่อพระโยคาวจรบำเพ็ญสมณธรรม มีจิตผ่านกุศลธรรมทั้งปวงเป็นลำดับไปถึงขั้นสุดท้ายจิตเสวยอุเบกขาเวทนา ปุญญาภิสังขาร.....ต่อมาจึงสร้างที่จีนและเขมร ส่วนไทยนั้นเชื่อว่าเริ่ม ในสมัยสุโขทัย

ในสมัยศรีอยุธยา สมเด็จพระพนรัต วัดป่าแก้ว อันเป็นสำนักอรัญญิกาวาส สมถวิปัสสนาธุระ  ได้สร้างพระ กริ่งเช่นกัน ซึ่งเชื่อว่า พระกริ่งในยุครัตนโกสินทร์ก็คงสืบสานมาจากตำรับวัดป่าแก้ว


O O O


พระกริ่ง...เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาแก่ปวง

พุทธศาสนิกชนลัทธิมหายานยิ่งนัก ดั่งปรากฏใน พระประวัติพระสูตรสันสกฤติศุตรหนึ่ง “พระพุทธ เจ้าไภษัชยคุรุไวฑูรประภาราชามูลประณิธารสูตร”

ซึ่งแปลเป็นภาษาจีนในราวพุทธศตวรรษที่ 10  อันหมายถึง  พระพุทธองค์ทรงเป็นครูด้านเภสัช คือการรักษาพยาบาล เพราะฉะนั้น จึงนิยมใช้อธิษฐานแช่น้ำพระพุทธมนต์ แล้วดื่มกินเชื่อว่ารักษาโรคภัยไข้เจ็บ...แม้แต่อหิวาตกโรคก็หายได้


สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เสด็จเยี่ยม สมเด็จพระวันรัต (แดง) ซึ่งอาพาธเป็นอหิวาตกโรค พระองค์ทรงรับสั่งให้มหาดเล็กที่ตามเสด็จนำพระกริ่งอาราธนาแช่น้ำอธิษฐานของน้ำมนต์แล้วให้ฉัน โรคอหิวาต์ก็บรรเทาและหายเป็นปกติ

ซึ่งขณะนั้น สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทว) สมณศักดิ์เป็น พระศรีสมโพธิ อยู่ในเหตุการณ์ จึงเกิดแรงบันดาลใจให้เป็นผู้สืบสานการสร้างพระกริ่ง กระทั่งโด่งดังและเข้มขลังที่สุดแห่งกรุงรัตนโกสินทร์


O O O


สมเด็จพระสังฆราช (แพ) ประสูติเมื่อปี 2399 ในสมัยรัชกาลที่ 4 ย่านฝั่งธนฯ เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ในปี 2411 เป็นสามเณร อุปสมบท ณ วัดเศวตฉัตร สมเด็จพระวันรัต (แดง) เป็นพระอุปัชฌาย์ ปี 2432 ได้เลื่อนเป็นพระราชาคณะที่พระ ศรีสมโพธิ ปี 2466 ได้เลื่อนเป็น สมเด็จพระพุฒาจารย์

ถึงรัชสมัย  พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ในปี 2482 ได้ทรงโปรด ให้สถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช และทรงสิ้น พระชนม์ในปี 2487
สมเด็จพระสังฆราช (แพ) ทรงเชี่ยวชาญในการสร้างพระกริ่งตามตำราโบราณาจารย์ อันเป็น แบบให้ชนรุ่นหลังที่สืบสานการสร้างพระกริ่ง ได้ยึดถือแนวทางในการดำเนินการ เพื่อให้เกิดความเข้มขลังในพลังแห่งพุทธคุณ


O O O


ล่วงถึง ปี 2555...สมเด็จพระพุทธโกศาจารย์   เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร และเหล่าศิษยานุศิษย์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญขององค์สมเด็จแพ ติสฺสเทวมหาเถร พระสังฆราชองค์ที่ 12 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และ อดีตเจ้าอาวาส รูปที่ 4

ประจวบกับ ปีนี้พระองค์ประสูติกาลครบ 155 ปี จึงให้ปรับเอา พระตำหนัก (สมเด็จแพ) ซึ่งมีอายุแก่กว่า 200 ปี จัดตั้งเป็น พิพิธภัณฑ์อริยเจ้าแห่งวัดสุทัศนฯ ขึ้น...
และด้วยที่พระองค์ทรงเป็นตำรับของ พระกริ่ง จึงได้สร้างพระกริ่ง  155  ปี พระสังฆราชแพ ...เพื่อจ่ายแจกเป็นอนุสรณ์ให้ชนรุ่นหลังที่เลื่อมใสศรัทธา (ในจำนวนจำกัดตามที่สั่งจอง หมดแล้วหมดเลย)


O O O


พระกริ่งรุ่นนี้...สร้างด้วยพลังปัจจัย 5 ประการ คือ มวลสารถูกต้องตามตำรานวโลหะ หล่อและพุทธาภิเษกที่วัดสุทัศนฯ ด้วยเกจิอาจารย์จากอริยสงฆ์สายต่างๆทั่วราชอาณาจักร 108 รูป

โดยถือฤกษ์ในพิธีกรรม “จักรพรรดิพุทธาภิเษก” ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 เป็นวันพระ ขึ้น 8 ค่ำเดือน 8-8 ซึ่งตัวเลขนี้ตามคติความเชื่อของจีนและทิเบตหมายถึงความร่ำรวย  เมื่อมา 3 ตัว ติดกัน...ก็คือ รวย รวย-รวย...!!

ที่สำคัญสุด อันเป็น มหาพลัง คือ...สร้างด้วยเจตนารมณ์ที่บริสุทธิ์....


ก้อง กังฟู15 ธ.ค. 2555 10:21 ไทยรัฐ