บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตะลุยโลกใบใหญ่ 15/11/52

ไกรสรปักษา

สัปดาห์นี้ "พี่ม้ามังกร" ขอพาน้องๆ ตะลุยหมู่พระวิมานวังหน้า ภายในพิพิธ-ภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เพื่อชมสัตว์ หิมพานต์ประเภทต่างๆ ที่ประดับไว้ตามบานประตูและหน้าต่าง อย่างงดงาม

หมู่พระวิมาน คือ พระมณเฑียรที่ประทับ เป็นพระวิมาน 3 หลัง สร้างตามคติโบราณที่พระราชามีพระราชมณเฑียร 3 หลัง สำหรับประทับ 3 ฤดู สำหรับพระวิมานในพระราชวังบวรสถานมงคล สร้างเป็นหมู่โดยมีหลังคาเชื่อมกันตลอด คั่นด้วยที่ว่างซึ่งเป็นสวนภายใน หลังด้านทิศใต้ มีชื่อว่า วสันตพิมาน ซึ่งสร้างเพื่อประทับในฤดูฝน หลังกลางคือ พระที่นั่งวายุสถานอมเรศ เพื่อประทับในฤดูหนาว  หลัง ทิศเหนือ คือ พระที่ นั่งพรหมเมศธาดา สำหรับประทับในฤดูร้อน ทั้ง 3 หลังเชื่อมด้วยมุข และอาคารหลังขวางมีชื่อตามทิศต่างๆไกรสรนาคา

และเมื่อน้องๆ  เดินเข้าพระที่นั่งอิศราวินิจฉัย  จะได้พบกับการจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน  โดยในระหว่างนี้จนถึงวันที่ 29 พ.ย.นี้ จัดแสดงนิทรรศการเรื่อง มรดก ไทย...มรดกชาติ  ซึ่งนำเสนอกิจกรรมการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม  ที่กรมศิลปากรร่วมกับประชาชน  องค์กรเอกชนดูแลแหล่งโบราณคดีต่างๆทิชากรจัตุบาท

จากนั้นน้องๆ ก็จะเดินเข้าสู่ห้องแสดงนิทรรศการถาวรต่างๆ อาทิ ห้องแสดงราชยานคานหาม และเมื่อเดินสู่หมู่พระวิมานหลังต่างๆ หากน้องๆ สังเกตกรอบบานประตูและหน้าต่าง จะเห็นภาพวาดสัตว์หิมพานต์ประเภทต่างๆ โดยประตูและหน้าต่างบางบานก็ยังคงลวดลายสีสันสวยสดงดงาม แต่ก็จะมี บางบานประตูที่มีสีซีดจาง เพราะเจอกับแสงแดด ลม และฝนอสูรปักษา


สัตว์หิมพานต์  ซึ่งน่าสนใจที่ "พี่ม้ามังกร" อยากแนะนำให้น้องๆ รู้จัก อาทิ พระที่นั่งบูรพาภิมุข บริเวณบานประตูทางเข้า จะมีภาพ คชสีห์ ซึ่งมีตัวเป็นสิงห์ สีม่วงอ่อน หัวมีงวงและงาแบบช้าง ภายในห้องบริเวณหน้าต่างช่องที่ 2 เป็นภาพ อสุรปักษา ซึ่งมีตัวเป็นไก่ มีเดือยท่อนอก มือ และหัวเป็นอสูร มีปีกและหางสีแดง ในภาพเดียวกัน ทางซ้ายมือ คือ นกทัณฑิมา หัวเป็นนกการเวก ตัวเป็นครุฑ ถัดมาที่บานหน้าต่าง ช่องที่ 3 เป็นภาพ ทิชากรจัตุบาท เป็นสัตว์สี่เท้าแบบสิงโต มีปีกและหางเป็นนกคชสีห์

ส่วนประตูมุขหลังพระที่นั่งปฤษฎางคภิมุข มีภาพ ไกรสรนาคา ตัวเป็นสิงห์ หัวและหางเป็นนาค มีเกล็ดทั้งตัว และบานประตูหลังพระที่นั่งพรหมเมศธาดา มีภาพ ไกรสรปักษา ตัวเป็นสิงห์ มีเกล็ด หัวและปีกเป็นนกหากน้องๆ ได้เข้าไปศึกษาถึงประวัติศาสตร์ ชาติไทย  และชมนิทรรศการต่างๆแล้ว  ก็อย่าลืมแวะไปดูสัตว์หิมพานต์เหล่านี้ด้วยนะจ๊ะ.

พี่ม้ามังกร