บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตะลุยโลกใบใหญ่ 12/08/55

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคมนี้ “พี่ม้ามังกร” ขอพาน้องๆ ไปชมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติครับ

เริ่มจาก “งานมรดกภูมิปัญญาผ้าไทย” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ที่ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ซึ่งงานจะมีจนถึงวันที่ 15 ส.ค. โดยแบ่งพื้นที่จัดกิจกรรมออกเป็น 6 ส่วน ส่วนแรก นิทรรศการ “เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นาถ”  จัดแสดงพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวเนื่องกับงานผ้าในการเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยียนพสกนิกรในพื้นที่ต่างๆ ต่อด้วยห้อง “เรื่องเล่า...ห้องทรงงาน” จำลองห้องทรงงานที่เกี่ยวกับงานผ้า ซึ่งเต็มไปด้วยผ้าไหมไทยจากฝีมือ ชาวบ้านหมื่นพันลวดลายของภูมิภาคต่างๆ ตั้งแต่ปี 2515 จนถึงปัจจุบัน

ส่วนที่ 2 “ผ้าไทยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม”  แสดงมรดกทาง ภูมิปัญญาผ้าไทย ทั้ง 4 ภาค อาทิ ซิ่นตีนจก ผ้าแพรวา ผ้าทอนาหมื่นศรี ผ้ายก ผ้ามัดหมี่ ผ้าย้อมคราม ทั้งนำเสนอประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติ และผู้มีผลงานโดดเด่นด้านผ้าไทย ส่วนที่ 3 “ผ้าทอไทยสุดยอดงานช่างฝีมือ” แสดงตัวอย่างผ้าตามเทคนิคการผลิตต่างๆ อาทิ ผ้าไทยวน ไทลื้อ ไทพวน ส่วนที่ 4 “ผ้าทอ : มรดกร่วมวัฒนธรรมอาเซียน” จัดทำเป็นแผนที่ชาติอาเซียน โดยแสดงตัวอย่าง ผ้าของชาติต่างๆ ส่วนที่ 5 “การแสดงทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับผ้า” อาทิ ฟ้อนสาวไหม รำเก็บฝ้าย ส่วนสุดท้ายมีการจำหน่ายผ้าไทยด้วย และวันที่ 15 ส.ค.จะมีการแสดงแฟชั่นภูมิปัญญาผ้าไทย จากเหล่าดีไซเนอร์ประเทศอาเซียน +3 คือ จีน เกาหลี และญี่ปุ่นอีกด้วย

อีกนิทรรศการหนึ่งซึ่งน่าสนใจไม่แพ้กันคือ ที่อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถ.ราชดำเนินกลาง ซึ่งจัดนิทรรศการหมุนเวียนชุด “พระมิ่งพระแม่ฟ้า มหาราชินี” โดย จะจัดถึงวันที่ 9 ก.ย.นี้ ในงานแบ่งออกเป็น 5 ส่วน เริ่มจากส่วนแรก คู่พระบารมี ศรีแผ่นดิน จัดแสดงในรูปแบบกล่องดนตรีหมุนวนพร้อมเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ นำเสนอเกี่ยวกับพระราชประวัติ โดยบอกเล่าด้วยพระบรมฉายาลักษณ์ในช่วงเวลาต่างๆ ตั้งแต่ทรง พระเยาว์ พระคู่หมั้น พระราชกรณียกิจด้านต่างๆ เป็นต้น ส่วนที่สอง พระเกียรติยศ เกริกก้องขจรไกล ซึ่งรวบรวมรางวัลจากสถาบันต่างๆที่ทูลเกล้าฯถวาย อาทิ เหรียญ เซเรส ซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ทูลเกล้าฯถวาย เพื่อเทิดพระเกียรติที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่องานด้านการส่งเสริมอาชีพราษฎร การเกษตร การสังคม สงเคราะห์ เป็นต้น ส่วนที่สาม วิจิตรตระการ ศิลปาชีพ เป็นตัวอย่างงานศิลปะ หัตถกรรมไทย จากศูนย์ศิลปาชีพ ส่วนที่สี่ กำไรแผ่นดิน จำลองบรรยากาศฟาร์มตัวอย่าง การเลี้ยงปลานิล โดยใช้เทคนิคการฉายภาพลงน้ำ และส่วนที่ห้า โรงภาพยนตร์ พระมิ่งพระแม่ฟ้า มหาราชินี ซึ่งฉายภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ.