บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตะลุยโลกใบใหญ่ 17/06/55

สัปดาห์นี้ “พี่ม้ามังกร” จะพาน้องๆไปชมนิทรรศการผลงานศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 6 ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป ถนนเจ้าฟ้า ซึ่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นกันครับ

นิทรรศการนี้จะมีการจัดแสดง ผลงานของน้องๆซึ่งเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 6 รวมทั้งหมด 179 ชิ้น มีทั้งผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม และการวาดเส้น

สำหรับภาพที่เป็นไฮไลต์ของงาน คือภาพที่ได้รับรางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง ทั้ง 5 ระดับ ได้แก่ ระดับอายุไม่เกิน 8 ปี  เป็นผลงานของ ด.ช.นิรวิทธ์ ชินวงศ์ ซึ่งใช้เทคนิคสีโปสเตอร์ ชื่อภาพ “เลี้ยงเป็ด” โดยมีแนวคิดการเขียนภาพมาจากที่บ้านนอก ซึ่งเลี้ยงเป็ดเป็นร้อยๆตัว เป็ดเดินได้บนบกและลงว่ายน้ำได้อย่างสบาย เป็นชีวิตของชาวชนบทที่อยู่อย่างเรียบง่าย ต่อมาคือระดับอายุ 9-12 ปี  เป็นภาพของ  ด.ญ. พลอยไพลิน คนเที่ยง ชื่อภาพ “ปอยส่างลอง” ใช้เทคนิคสีอะครีลิกมีแนวคิดมาจากพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์และประโยชน์ของการบวชที่จะได้ตั้งหน้าตั้งตาเล่าเรียน ศึกษาแล้วปฏิบัติตามศีล สมาธิ ปัญญา รักษา กาย วาจา ใจให้ บริสุทธิ์ได้ง่าย

ส่วน ระดับอายุ 13-16 ปี เป็นภาพของ น.ส.พิชญา วิศิษฐ์สรไกร ชื่อภาพ “หอ คอยแห่งสังคม” ใช้เทคนิคสื่อผสม มีแนวคิดมาจาก ปัจจุบันการดำรงชีวิตในสังคมไม่ต่างอะไรกับการแบ่งชั้นวรรณะ คนที่มีอำนาจ อิทธิพล เงินตรา ล้วนมีสิทธิที่เหนือกว่าคนอื่นโดยเหยียบย่ำดูถูกกดขี่ข่มเหงกันเป็นทอดๆ โดยไม่สนใจว่าเป็นมนุษย์ เหมือนกัน จนส่งผลในด้านปัญหาต่างๆในสังคมไทย สำหรับ ระดับ อายุ 17-20 ปี เป็นของ นายวีรยุทธ รุ่งเรือง ชื่อภาพ “สภาวะอึดอัด” ใช้เทคนิคสีนํ้าบนผ้าใบ สะท้อนถึงสังคมในปัจจุบันที่มาจากฝีมือมนุษย์ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิต การใช้สอย หรือบริโภคที่ล้วนสร้าง มลพิษ และสุดท้าย ระดับอายุ 21­-25 ปี เป็นของ นายกีรติ บุญไกร ชื่อภาพ “แผลในใจ หมายเลขที่ 2” ใช้เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ มีแนวคิดจากเสียงร่ำไห้ในจิต ทั้งจากประสบการณ์เลวร้ายในชีวิตของผู้วาดทั้งอุบัติเหตุและการสูญเสียเกิดเป็นรอยบาดแผลเกาะติดกัดกินภายในใจ

นอกจากนี้ ยังมีภาพที่น่าสนใจอีกมากมาย ทั้งที่ใช้เทคนิคสีโปสเตอร์ สีเทียน, เทคนิคลายเส้นปากกาและสีเขียนผ้าไหม, สีอะครีลิก, สีชอล์ก, สีน้ำ และดินสอดำ และมีผลงานการใช้เทคนิคการสานผักตบชวา ชื่อ “หญิงชรา”, งาน “สื่อปรุงแต่ง” ใช้สื่อผสม, ผลงาน “กำเนิด 2” ใช้การประกอบไม้, ผลงาน “จินตนาการแห่งความสุขในวัยเยาว์” ใช้การหล่อไฟเบอร์กลาส เป็นต้น

น้องๆที่สนใจเข้าชมผลงานและให้กำลัง ใจเพื่อนๆพี่ๆได้จนถึงวันที่ 30 มิ.ย.นี้นะครับ.