วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตะลุยโลกใบใหญ่ 17/06/55

สัปดาห์นี้ “พี่ม้ามังกร” จะพาน้องๆไปชมนิทรรศการผลงานศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 6 ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป ถนนเจ้าฟ้า ซึ่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นกันครับ

นิทรรศการนี้จะมีการจัดแสดง ผลงานของน้องๆซึ่งเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 6 รวมทั้งหมด 179 ชิ้น มีทั้งผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม และการวาดเส้น

สำหรับภาพที่เป็นไฮไลต์ของงาน คือภาพที่ได้รับรางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง ทั้ง 5 ระดับ ได้แก่ ระดับอายุไม่เกิน 8 ปี  เป็นผลงานของ ด.ช.นิรวิทธ์ ชินวงศ์ ซึ่งใช้เทคนิคสีโปสเตอร์ ชื่อภาพ “เลี้ยงเป็ด” โดยมีแนวคิดการเขียนภาพมาจากที่บ้านนอก ซึ่งเลี้ยงเป็ดเป็นร้อยๆตัว เป็ดเดินได้บนบกและลงว่ายน้ำได้อย่างสบาย เป็นชีวิตของชาวชนบทที่อยู่อย่างเรียบง่าย ต่อมาคือระดับอายุ 9-12 ปี  เป็นภาพของ  ด.ญ. พลอยไพลิน คนเที่ยง ชื่อภาพ “ปอยส่างลอง” ใช้เทคนิคสีอะครีลิกมีแนวคิดมาจากพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์และประโยชน์ของการบวชที่จะได้ตั้งหน้าตั้งตาเล่าเรียน ศึกษาแล้วปฏิบัติตามศีล สมาธิ ปัญญา รักษา กาย วาจา ใจให้ บริสุทธิ์ได้ง่าย

ส่วน ระดับอายุ 13-16 ปี เป็นภาพของ น.ส.พิชญา วิศิษฐ์สรไกร ชื่อภาพ “หอ คอยแห่งสังคม” ใช้เทคนิคสื่อผสม มีแนวคิดมาจาก ปัจจุบันการดำรงชีวิตในสังคมไม่ต่างอะไรกับการแบ่งชั้นวรรณะ คนที่มีอำนาจ อิทธิพล เงินตรา ล้วนมีสิทธิที่เหนือกว่าคนอื่นโดยเหยียบย่ำดูถูกกดขี่ข่มเหงกันเป็นทอดๆ โดยไม่สนใจว่าเป็นมนุษย์ เหมือนกัน จนส่งผลในด้านปัญหาต่างๆในสังคมไทย สำหรับ ระดับ อายุ 17-20 ปี เป็นของ นายวีรยุทธ รุ่งเรือง ชื่อภาพ “สภาวะอึดอัด” ใช้เทคนิคสีนํ้าบนผ้าใบ สะท้อนถึงสังคมในปัจจุบันที่มาจากฝีมือมนุษย์ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิต การใช้สอย หรือบริโภคที่ล้วนสร้าง มลพิษ และสุดท้าย ระดับอายุ 21­-25 ปี เป็นของ นายกีรติ บุญไกร ชื่อภาพ “แผลในใจ หมายเลขที่ 2” ใช้เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ มีแนวคิดจากเสียงร่ำไห้ในจิต ทั้งจากประสบการณ์เลวร้ายในชีวิตของผู้วาดทั้งอุบัติเหตุและการสูญเสียเกิดเป็นรอยบาดแผลเกาะติดกัดกินภายในใจ

นอกจากนี้ ยังมีภาพที่น่าสนใจอีกมากมาย ทั้งที่ใช้เทคนิคสีโปสเตอร์ สีเทียน, เทคนิคลายเส้นปากกาและสีเขียนผ้าไหม, สีอะครีลิก, สีชอล์ก, สีน้ำ และดินสอดำ และมีผลงานการใช้เทคนิคการสานผักตบชวา ชื่อ “หญิงชรา”, งาน “สื่อปรุงแต่ง” ใช้สื่อผสม, ผลงาน “กำเนิด 2” ใช้การประกอบไม้, ผลงาน “จินตนาการแห่งความสุขในวัยเยาว์” ใช้การหล่อไฟเบอร์กลาส เป็นต้น

น้องๆที่สนใจเข้าชมผลงานและให้กำลัง ใจเพื่อนๆพี่ๆได้จนถึงวันที่ 30 มิ.ย.นี้นะครับ.

16 มิ.ย. 2555 10:46 ไทยรัฐ