บริการข่าวไทยรัฐ

ตะลุยโลกใบใหญ่ 06/03/54

น้องๆหลายคนคงจะคุ้นเคยกับห้องสมุดที่มีหนังสือมากมาย เพื่อให้ค้นคว้าหาความรู้กันแต่ห้องสมุดที่ "พี่ม้ามังกร" จะพาน้องๆไปรู้จักในสัปดาห์นี้ ไม่ใช่ห้องสมุดธรรมดา เพราะเป็น "ห้องสมุดของเล่น"  ตั้งอยู่ที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่


โดยห้องสมุดของเล่นเกิดจากแนวคิดของทางสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ที่เห็นว่าครอบครัวของเด็กที่เข้ามารับการรักษาส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่มี ฐานะยากจน รวมทั้งขาดความรู้ในการส่งเสริม พัฒนาการเด็ก การมีห้องสมุดของเล่นจึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ อย่างยิ่งกับเด็กที่จะได้รับ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง


ทางสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์จึงร่วมกับ Japan's small-Scale Grant Assistance for Grassroots Project จัดตั้งห้องสมุดของเล่นขึ้นเป็น ครั้งแรกของประเทศไทยเมื่อปี 2541 และเปิดดำเนินการตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ภายในห้องสมุดจะรวบรวมของเล่นในรูปแบบต่างๆไว้มากมาย  ทั้งของเล่นพื้นบ้าน ของเล่นสมัยใหม่  ของเล่นประยุกต์  รวมไปถึงของเล่นจากต่าง ประเทศ  และหนังสือนิทาน โดยของเล่นแต่ละชนิดเหมาะสมสำหรับเด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ปี เท่านั้นครับ


ที่สำคัญของเล่นแต่ละชิ้นจะบอกวิธีเล่นไว้อย่างชัดเจน  มีการจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ ต่างๆ  คือของเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่และการเคลื่อนไหว  เช่น  ก๊อบแก๊บเดินกะลา  รองเท้าไม้ ของเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก เช่น ที่เคาะรูปนก รถสามล้อถีบไม้ไผ่ หมากเก็บไม้


ส่วนของเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านการเข้าใจภาษา เช่น เครื่องใช้ ในครัวเรือนแบบจำลอง และของเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม  เช่น  รถบรรทุกไม้ ขณะที่ของเล่นสมัยใหม่ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็กก็มี เช่น ชุดปาเป้า รถลาก ขนาดเล็ก รถลาก ABC กระดานต่อภาพ


สำหรับน้องๆที่เข้ามาใช้บริการที่ห้องสมุด ของเล่น  สามารถยืมของเล่นกลับไปฝึกพัฒนาการต่อที่บ้านได้ด้วย  แต่จะจำกัดเฉพาะน้องๆที่เข้ารับการรักษาที่สถาบันพัฒนาการเด็กฯเท่านั้นนะครับ


ส่วนน้องๆที่ไม่ได้เข้ามารับการรักษาที่สถาบัน พัฒนาการเด็กฯ ก็สามารถเข้ามาศึกษาและ เล่นของเล่นที่ห้องสมุด ของเล่นได้เช่นกันครับ แต่ยืมกลับบ้านไม่ได้ เพราะทางสถาบันพัฒนาการเด็กฯจะขอเก็บของเล่นไว้ให้กับน้องๆ ที่เข้ารับการรักษาที่สถาบันพัฒนาการเด็กฯ เพื่อนำกลับไปฝึกพัฒนาการต่อที่บ้านครับ


น้องๆที่สนใจจะใช้บริการห้องสมุดของเล่น สามารถเข้าไปใช้บริการได้ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30- 16.30 น. ที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่ ครับ.

"พี่ม้ามังกร"