บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เด็กๆบอกนายกรัฐมนตรี 15/07/55

โดย

เป็นเวทีสำหรับน้องๆ แสดงความคิดเห็นหรือทรรศนะหรือความต้องการ โดยเขียนใส่ไปรษณียบัตร ความยาว 4 บรรทัด ถึงนายกรัฐมนตรี ซึ่งเสมือนเป็นตัวแทนของหน่วยราชการ แจ้งชื่อ อายุ ชั้นเรียน โรงเรียน ที่ตั้ง รวมทั้งที่อยู่ทางบ้านอย่างละเอียด พร้อมทั้งรหัสไปรษณีย์ จ่าหน้าถึง พี่หิ่งห้อย หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กทม. 10900 จดหมายของน้องคนใดได้รับการตีพิมพ์ จะได้รับการจัดสรรรางวัลให้เป็นกำลังใจ มีทั้งหนังสือและแสตมป์จากบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท)

ร่วมใจใส่บาตร
กราบเรียนฯพณฯนายกรัฐมนตรี
หนูอยากให้ชาวไทยร่วมกันทำบุญใส่บาตรตอนเช้า เพราะจะได้บุญและสุขใจ ทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีไทยด้วยค่ะ.
ด้วยความเคารพอย่างสูง
ด.ญ.ฐิตินันท์ บัวเชย
ร.ร.วัดโคก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

ช่วยกันประหยัดพลังงาน
กราบเรียนฯพณฯนายกรัฐมนตรี
หนูอยากให้ท่านนายกฯเป็นตัวอย่างการประหยัดพลังงาน และรณรงค์ให้คนไทยร่วมใจทำเพื่อองค์กร สังคม ประเทศ และโลกของเรา เพื่อที่เราจะได้มีพลังงานใช้ไปนานๆ.
ด้วยความเคารพอย่างสูง
ด.ญ.ปิยฉัตร รุ่งนิยม
ร.ร.เทเรซ่าอุปถัมภ์ อ.ห้วยแถลง
จ.นครราชสีมา 30240

รักการอ่าน
กราบเรียนฯพณฯนายกรัฐมนตรี
หนูอยากให้เพื่อนๆทุกคนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการอ่านหนังสือให้มากซึ่งดีกว่าการเล่นเกมคอมพิวเตอร์.
ด้วยความเคารพอย่างสูง
ด.ญ.รายาวดี บ่อหนา
ร.ร.บ้านกลางมิตรภาพที่ 44 อ.อ่าวลึก
จ.กระบี่ 81110