บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"มะเขือต้น" หายากดอกสวย

โดย นายเกษตร

คนรุ่นใหม่ อยากทราบว่า “มะเขือต้น” มีต้นวางขายที่ไหน และมีถิ่นกำเนิดจากประเทศอะไร ซึ่งผมเคยเขียนแนะนำในคอลัมน์ไปนานมากแล้วประมาณ 10 กว่าปีเห็นจะได้ ในช่วงนั้นมีผู้ขยายพันธุ์ “มะเขือต้น” ออกวางขายมากมาย ได้รับความนิยมจากผู้ซื้อไปปลูกเป็นไม้ประดับอย่างแพร่หลาย เนื่องจากดอกของ “มะเขือต้น” มีสีสันงดงามมาก ส่วน “ผล” ของ “มะเขือต้น” ไม่นิยมรับประทาน เพราะมีความเหนียวไม่กรอบอร่อยเช่นมะเขือเปราะทั่วไป จึงทำให้ “มะเขือต้น” ปลูกเป็นไม้ประดับชมความงามของดอกเพียงอย่างเดียวตามที่กล่าวข้างต้น

ปัจจุบัน ค่าความนิยมที่มีต่อ “มะเขือต้น” ได้ลดน้อยลงไปตามกาลเวลา จึงทำให้กลายเป็นไม้ถูกลืมและผู้ขายไม่ขยายพันธุ์ออกวางขายเหมือนเช่นสมัยก่อน และเป็นไม้หายากอีกชนิดหนึ่งในยุคนี้

มะเขือต้น หรือ SOLANUM WRIGHTII BENTH ชื่อสามัญ POTATO TREE อยู่ในวงศ์ SOLANACEAE เป็นไม้พุ่มยืนต้น สูงได้ถึง 5 เมตร แตกกิ่งก้านหนาแน่นกว้าง ใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ รูปไข่ ปลายแหลมโคนเบี้ยว ขอบใบเว้าหลายแห่ง ลักษณะเหมือนใบมะเขือทั่วไป มีขนทั่วทั้งใบ ดอก ออกเป็นช่อ 7-30 ดอกตามกิ่งก้าน มีกลีบดอก 5 กลีบ  เป็นสีขาว หรือ สีม่วงสดแล้วเปลี่ยนเป็นสีม่วงอ่อน ดอกเมื่อบานเต็มที่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5-7 ซม. เวลามีดอกดกและดอกบานพร้อมกันทั้งต้น จะสร้างสีสันสวยงามมาก มีเกสรตัวผู้ 5 อัน “ผล” ทรงกลม มีเมล็ดเยอะดอกออกทั้งปี ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด มีชื่อเรียกอีกคือมะเขือยักษ์ (ภาคกลาง) มีถิ่นกำเนิดจากประเทศเปรู  ถูกนำเข้ามาปลูกและขยายพันธุ์ในประเทศไทยนานกว่า 50-60 ปีแล้ว และมะเขือชนิดนี้ไม่มีประโยชน์ทางสมุนไพรครับ.

“นายเกษตร”