บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"ขนุนทองประเสริฐ" ผลดกทั้งปีเนื้ออร่อย

โดย นายเกษตร

ขนุนชนิดนี้ เพิ่งพบมีกิ่งตอนวางขาย มีป้ายชื่อเขียนติดไว้อย่างชัดเจน พร้อมมีภาพถ่ายต้นจริงแขวนโชว์ให้ชมด้วย  ผู้ขายบอกว่า “ขนุนทองประเสริฐ” เป็นขนุนกลายพันธุ์ เกิดจากการเพาะเมล็ดของขนุนเนื้อดี โดยฝีมือเกษตรกรชื่อ “ลุงยงยุทธ วงษ์-วิราษฎร์” มีสวนอยู่ อ.แกลง จ.ระยอง

โดย เมื่อประมาณปี 2529 ได้นำเมล็ดของขนุนเนื้อดีจากเพื่อนที่ จ.ยะลา จำนวน 20 เมล็ด แล้วทำการเพาะขยายพันธุ์จนแตกต้นนำไปปลูกเลี้ยงจนโตและติดผล ปรากฏว่า 1 ในจำนวน 20 เมล็ด ได้กลายพันธุ์และมีความเป็นพิเศษคือ สามารถติดผลได้เรื่อยๆ หรือเกือบทั้งปีแบบค่อนข้างดีสม่ำเสมอ  ผลมีขนาดโตเต็มที่น้ำหนักเฉลี่ย 10-15 กิโลกรัมต่อผล  เนื้อเมื่อสุกเป็นสีเหลืองทอง  หนา  รสชาติหวานกรอบอร่อยมาก ให้น้ำหนักเนื้อดีมาก 50 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผล

เจ้าของ ผู้ขยายพันธุ์ทดลองปลูกอยู่นานหลายปี จนเชื่อว่าเป็นขนุนกลายพันธุ์แบบถาวรอย่างแน่นอนแล้ว จึงตั้งชื่อว่า “ขนุนทองประ-เสริฐ” พร้อมขยายพันธุ์มอบให้ตัวแทนนำกิ่งตอนไปจำหน่าย ได้รับความนิยมจากผู้ปลูกอย่างแพร่ หลาย  ซึ่งปัจจุบันผู้ขายกิ่งตอนบอกว่า “ขนุนทองประเสริฐ” มีผู้นำไปปลูกแกะเนื้อขายในประเทศ และเก็บผลส่งจำหน่ายต่างประเทศในแถบเอเชียเป็นที่ชื่นชอบของผู้รับประทานอย่างมาก

ขนุนทองประเสริฐ มีชื่อวิท– ยาศาสตร์เหมือนกับขนุนทั่วไปคือ ARTOCARPUS  HETEROPHYLLUS LAMK. อยู่ในวงศ์ MORACEAE มีลักษณะทางพฤกษศาสตร์แบบเดียวกับขนุนทุกสายพันธุ์ ต่างกันตรงที่ จะติดผลได้เรื่อยๆ เนื้อสุกรสชาติดี หวานกรอบอร่อยมาก มีกิ่งตอนขาย ที่ตลาดนัดไม้ดอกไม้ประดับ สวน จตุจักร ทุกวันพุธ-พฤหัสฯ บริเวณโครงการ 19 แผง “นายดาบสมพร” ราคาสอบถามกันเองครับ.


“นายเกษตร”