วันอังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"พวงโกเมน" เถาใหญ่โตเร็วดอกสดใส

โดย นายเกษตร

พวงโกเมน

สมัยก่อน “พวงโกเมน” นิยมปลูกประดับตาม บ้านกันอย่างกว้างขวาง เนื่องจากเป็นไม้ที่มีดอกสีสันสดใสและช่อดอกใหญ่สวยงามมาก แต่ในปัจจุบัน พบเห็นน้อยมาก ส่วนใหญ่จะปลูกประดับเฉพาะตาม สวนสาธารณะกับปลูกประดับรีสอร์ตเชิงเขาทั่วไปเท่านั้น ทั้งนี้ เป็นเพราะว่า “พวงโกเมน” มีลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เป็นไม้เถาเลื้อยขนาดใหญ่ เจริญเติบโตเร็ว เนื้อไม้แข็ง สามารถเลื้อยได้ไกลมาก ซึ่ง ในตอนแรกนิยมปลูกประดับตามบ้านตามที่กล่าวข้างต้น พอต้นหรือเถาเจริญเติบโตเลื้อยพาดพันรั้วหรือซุ้มใกล้บ้าน ลำต้นหรือเถาจะมีขนาดใหญ่บีบรัดรั้วและซุ้มหนาแน่นมาก หากตัดแต่งกิ่งไม่ทัน ลำต้นหรือเถาสามารถเลื้อยชอนไชตัวอาคารหรือบ้าน ทำ ให้เสียหายได้ จึงทำให้ค่านิยมที่มีต่อ “พวงโกเมน” ที่ปลูกตามบ้านลดน้อยลงเรื่อยๆและไม่พบเห็นคนปลูกประดับตามบ้านอีกเลย

พวงโกเมน หรือ MU-CUNA BENNETTII F. MUELL. ชื่อสามัญ NEW GUINEA GREEPER, RED JADE VINE อยู่ในวงศ์ LEGUMINOSAE เป็นไม้เถาเลื้อย เนื้อแข็ง โตเร็ว ต้นหรือเถาสามารถเลื้อยได้ยาวหรือไกลประมาณ 15-25 เมตร ใบเป็นใบประกอบ ออกเรียงสลับมีใบย่อย 3 ใบ รูปไข่ กว้าง ประมาณ 2.5 ซม. ยาวประมาณ 5 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบมน สีเขียวสด

ดอก ออกเป็นช่อขนาดใหญ่ห้อยลง ออกตามซอกใบและปลายกิ่ง ช่อดอกยาวมาก ลักษณะดอกคล้ายดอกแค หรือดอกถั่ว มีกลีบเลี้ยง 5 กลีบ โคนเชื่อมกันเป็นรูปถ้วย ปลายแยกเป็น 5 แฉก กลีบดอก 5 กลีบ ขนาดไม่เท่ากันและไม่คลี่บาน กลีบที่อยู่นอกสุดจะมีขนาดใหญ่กว่ากลีบอื่นมีดอกจำนวนมากในหนึ่งช่อ เรียงกันเป็นระเบียบตามแกนช่อดอก ตัวดอกยาวประมาณ 4 ซม.เป็นสีแดงอมส้ม มีเกสรตัวผู้ 10 อัน ก้านเชื่อมกัน 9 อัน เวลามีดอกดกหลายๆช่อ และดอกบานพร้อม กันทั้งต้นจะดูสวยงามมาก

ผล เป็นฝัก ยาวประมาณ 15 ซม. เมื่อผลแก่แตกได้ ภายในมีเมล็ดประมาณ 12 เมล็ด ดอกออกช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ต่อเนื่องไปจนถึงเดือนเมษายนของทุกปี ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด ถิ่นกำเนิด ปาปัวนิวกินี ถูกนำเข้ามาปลูกและขยายพันธุ์ขายในประเทศไทยนานกว่า 50-60 ปีแล้ว จนกลายเป็นไม้ไทยไปโดยปริยายอีกชนิดหนึ่ง ปัจจุบันมีต้นขาย ที่ตลาดนัดไม้ดอกไม้ประดับ สวนจตุจักร ทุกวันพุธ-พฤหัสฯ บริเวณโครงการ 19 แผง “ลุงวิเชียร” เป็นต้นขนาดเล็ก ราคาสอบถามกันเอง ปลูกได้ในดินทั่วไปครับ.


“นายเกษตร”