บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

Elbow ในบางวลี

Ass ออกเสียง 'แอซ' ก็ได้ 'อาซ' ก็ดี นอกจากหมายถึงลาแล้ว ยังเป็นคำด่าหมายถึงไอ้คนเลว นอกจากนั้น ยังหมายถึงก้น แต่เป็นคำที่ไม่ค่อยสุภาพหน่อยนะครับ ยกตัวอย่างเช่น Get your ass out of my house. เอาก้นของเอ็งออกจากบ้านของข้าไปซะ หรืออาจจะแปลว่า ไสหัวของเอ็งออกจากบ้านข้าไปซะ

คนอังกฤษนิยมใช้ arse คนอเมริกันนิยมใช้ ass

ส่วน elbow 'เอลโบ หมายถึง ข้อศอก

Not know your ass from your elbow เป็นคำด่า หมายถึง ไม่มีสามัญสำนึก คิดไม่เป็น โง่ She's just a young girl who doesn't know her ass from her elbow. เธอเป็นเพียงเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งซึ่งไม่มีสมอง ไม่รู้ว่าอะไรเหมาะ อะไรควร

แต่ถ้าท่านเจอ rub elbows with someone วลีนี้หมายถึง มีโอกาสคบหากับคนสำคัญ หรือคนที่มีชื่อเสียงอยู่ระยะหนึ่ง Somsak was a former MP. สมศักดิ์เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร He rubbed elbows with dozens of Thai political super-celebrities, including Mr. Samak Sundaravej, Army General Chavalit Yongchaiyudh and Army General  Sujinda Kraprayoon. เขาเคยกระทบไหล่นักการเมืองที่มีชื่อเสียงระดับสูงหลายคน เช่น นายสมัคร สุนทรเวช, พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ และพลเอก สุจินดา คราประยูร.

นิติภูมิ  นวรัตน์