วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สกุลเงินอาเซียน

วันนี้เปิดฟ้าภาษาโลกขอรับใช้สกุลเงินอาเซียนครับ โดยเริ่มจากอินโดนีเซียใช้เงิน Rupiah ออกเสียงว่า รูเปียห์ สัญลักษณ์คือ Rp มีแบงก์  1,000/2,000/5,000/10,000/20,000/50,000  และ  100,000 ส่วนสกุลเงินของมาเลเซียคือ Ringgit ออกเสียงว่า ริงกิต สัญลักษณ์คือ RM มีแบงก์ 1/5/10/20/50 และ 100

สกุลเงินของฟิลิปปินส์คือ Philippines Peso  หรือ  เปโซฟิลิปปินส์  สัญลักษณ์คือ ₱ มีแบงก์ 20/50/100/200/500 และ 1,000

สกุลเงินสิงคโปร์คือ Singapore Dollar ดอลลาร์สิงคโปร์สัญลักษณ์คือ S$ มีแบงก์ 2/5/10/50/100/1,000 และ 10,000 ส่วนสกุลเงินของบรูไนคือ Brunei Dollar หรือ ดอลลาร์บรูไน สัญลักษณ์คือ B$ มีแบงก์ 1/5/10/20/50/100/500/1,000 และ 10,000

สกุลเงินเวียดนามคือ Dong ออกเสียง ด่ง สัญลักษณ์คือ ₫ มีแบงก์ 100/200/500/1,000/2,000/5,000/10,000/20,000/50,000/100,000/200,000 และ 500,000

สกุลเงินของลาวคือ Kip ออกเสียงว่า กีบ สัญลักษณ์คือ ₭ หรือ ₭N  มีแบงก์  1,000/2,000/5,000/10,000/20,000/50,000  และ 100,000 สกุลเงินของพม่าคือ Kyat  ออกเสียงว่า จ๊าต  สัญลักษณ์คือ K มีแบงก์ 1/5/10/20/50/100/200/500/1,000 และ 5,000

สกุลเงินของกัมพูชาคือ Riel ออกเสียงว่า เรียล  มีแบงก์ 50/100/500/1,000/2,000/5,000/10,000/20,000 และ 50,000.

คุณนิติ นวรัตน์

7 พ.ค. 2556 10:29 ไทยรัฐ