วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

Transit/ transition

ผู้อ่านท่านอาจจะสงสัยถึงความแตกต่างของคำนาม transit และ transition และคำคุณศัพท์ transitional และ transitory เหมือนกับผม โดยกว้างๆ นะครับ transition มักหมายถึง การผ่าน และ transition มักจะหมายถึง การเปลี่ยนแปลง

ฝรั่งมักจะใช้ adjective ‘transitional’ สื่อขยายไปในทาง การเปลี่ยนแปลง และ transitory สื่อในความหมาย ชั่วคราว ที่เราเจอคำพวกนี้บ่อยๆ ก็เช่น transit duty ที่หมายถึง ภาษีที่เก็บสำหรับของที่ผ่านประเทศ  คือของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ก็จะนำออกไปอีก

การสัมภาษณ์รัฐมนตรีท่านหนึ่งถึงการค้าชายแดน ท่านพูดเฉพาะไทยและกัมพูชาซึ่งเป็นเรื่องที่ท่านชำนาญ แต่พอพูดถึงการค้าของไทยไปพม่า ซึ่งท่านไม่ถนัด รัฐมนตรีรีบร้อนข้ามไปพูดเรื่องอื่นเลย The minister made a hurried transition to another topic.

1 มกราคม 2558 ประชาคมอาเซียนอุบัติ อะไรหลายอย่างก็จะเสรีมากขึ้น ในห้วงช่วง 2-3 ปีนี่สำคัญมาก รัฐบาลต้องให้ความรู้ประชาชน ให้มีความระมัดระวัง We must be careful during the transition period. ความไม่สงบ หรือ unrest อาจจะเกิดขึ้นจากผู้ที่เสียประโยชน์จากการเปิดเสรีก็อาจจะเกิดขึ้นในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้ The unrest is transitional.

ย่อหน้าบนผมรับใช้ถึง The unrest is transitional. อันนี้ก็คือ ความไม่สงบที่ว่าเกิดมาจากเป็นช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อ แต่ผู้อ่านท่านเชื่อผมเถิดครับ The unrest is only transitory. ความไม่สงบจะเป็นไปเพียงชั่วคราวเท่านั้น.

 

คุณนิติ นวรัตน์

14 ก.ย. 2555 11:25 ไทยรัฐ