บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

Division ที่หมายถึงการลงคะแนน

เดิมผมคิดจะเรียนภาษาอังกฤษจากชีวิตประจำวันในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ แต่การออกไปใช้ชีวิตในประเทศในทวีปยุโรป ผู้คนก็ยังใช้ภาษาอังกฤษกันน้อยมาก ผมจึงแก้ไขปัญหาด้วยการฝึกภาษาอังกฤษจากการดูภาพยนตร์ ผมซื้อดีวีดีภาพยนตร์มาดูเป็นจำนวนมากในแต่ละเดือน

ในภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง ผมได้ยินเสียงผู้คนตะโกนก้องร้องว่า “Division!” ดิฝิฉ-เอิน โดยปกติคำนี้หมายถึง การหาร การแบ่ง การกั้น การแบ่งแยก แต่ดูจากเรื่องราวในภาพยนตร์ไม่น่าจะหมายความอย่างนี้ได้เลย ผมตีความหมายไม่ได้ จึงโทรศัพท์ไปถามผู้รู้  เล่าเรื่องราวคร่าวๆ ในภาพยนตร์ให้ฟัง ก็จึงได้ทราบว่า อ๋อ division ในที่นี้หมายถึง การออกเสียงลงคะแนน นั้นเอง

There were cries of “Division!” อันนี้หมายถึง มีเสียงเรียกร้องให้ออกเสียงลงคะแนน คิดตามแบบไอ้ปื้ดอีเปี๊ยกลูกเจ้น้องก้นซอยสองง่ายๆ นี่ก็คือ การออกไปแสดงอาการแบ่งกันซะให้เรียบร้อย ว่าใครจะเอาอย่างไร อันนี้นี่ละครับ น่าจะเป็นที่มาของคำว่า division ที่หมายถึง การแยกกันไปออกเสียงลงคะแนน

ฝ่ายค้านของไทยในปัจจุบันทุกวันนี้มีเสียงน้อยกว่าฝ่ายรัฐบาลมาก หากมีการลงคะแนนอะไรกัน รับรองว่าแพ้ราบแน่ ทางที่ดีฝ่ายค้านต้องพยายามใช้วิธีตีฝีปาก พยายามป้องกันไม่ให้มีการลงคะแนนออกเสียง The opposition tried to prevent a division.

บางเรื่องเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ต่อประชาชน แค่ใช้หางตาซ้ายชำเลืองดูก็รู้ว่า ไม่น่าจะต้องมีฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาล ใครยกญัตติอย่างนี้ขึ้นมาเสนอต่อที่ประชุม  ผู้อ่านท่านครับ The motion should pass without a division. ญัตติควรจะผ่านไปได้โดยไม่ต้องมีการมาลงคะแนนอะไรกันอีก.

คุณนิติ นวรัตน์