advertisement

Ready อีกวัน (2)

โดย คุณนิติ นวรัตน์ 11 ส.ค. 2555 05:00

หากท่านได้ยินฝรั่งมังค่าพูดว่า “I am short the ready.” ประโยคเต็มของประโยคนี้คือ “I am short of the ready money.” ซึ่งหมายถึง ผมขาดเงิน คำว่า ready money หมายถึง เงินที่อยู่ในจำนวนเพียงพอที่พร้อมที่จะใช้

บ้านจัดสรร เราก็อาจใช้ว่า “ready built houses” หมายถึง บ้านที่สร้างไว้พร้อมแล้ว ไม่ใช่สร้างตามความต้องการของผู้ซื้อรายบุคคล เพื่อนฝรั่งคนหนึ่งไม่มีเวลาแม้แต่ที่จะเข้าไปในร้านตัดสูทให้ช่างวัดตัว สูทของแกจึงดูโคร่งๆ ไม่เหมาะเจาะกะเนื้อกะตัว นอกจากไม่มีเวลาแล้ว แกยังไม่ค่อยจะมีเงิน “Ready–made suits are cheaper than tailor–made ones.” สูทสำเร็จราคาถูกกว่าเสื้อที่สั่งตัดจากร้าน

Tailor–made + ชุด ตรงข้ามกับ ready–made + ชุด

Ready–made + ชุด พวกนี้เป็น ready to wear เป็นประเภท เสื้อผ้าสำเร็จรูป

ผู้อ่านท่านเคยเห็นหนังสืองานศพไหมครับ ส่วนใหญ่เขาจะพิมพ์เนื้อในเอาไว้ก่อน เมื่อญาติผู้ตายวายชนม์มาสั่งพิมพ์ก็จะพิมพ์เฉพาะหน้าปกและเนื้อหาสาระตรงประวัติของผู้ตาย หนังสือที่พิมพ์เอาไว้เสร็จสรรพเรียบร้อยอย่างนี้นี่แหละครับ เราเรียกว่า ready print

หลายประเทศมีหนังสือพิมพ์ที่จะพิมพ์เนื้อในเอาไว้หมดแล้วและขายเนื้อในไปให้หนังสือพิมพ์ฉบับอื่นๆ ส่วนหนังสือพิมพ์ฉบับอื่นก็จะพิมพ์เฉพาะข่าวที่เพิ่งเกิดขึ้นเป็นรายวัน หรือรายสัปดาห์ หนังสือพิมพ์พวกนี้  เราก็เรียกว่า ready print เหมือนกัน

ขณะให้สัมภาษณ์ รัฐมนตรีจะอ่านกระดาษที่ข้าราชการเตรียมไว้ให้ All the minister’s opinions were ready–made. ความเห็นของรัฐมนตรีมีการเตรียมเอาไว้ก่อนแล้ว.

คุณนิติ นวรัตน์

โหวตข่าวนี้
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement