วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

Ready อีกวัน (2)

หากท่านได้ยินฝรั่งมังค่าพูดว่า “I am short the ready.” ประโยคเต็มของประโยคนี้คือ “I am short of the ready money.” ซึ่งหมายถึง ผมขาดเงิน คำว่า ready money หมายถึง เงินที่อยู่ในจำนวนเพียงพอที่พร้อมที่จะใช้

บ้านจัดสรร เราก็อาจใช้ว่า “ready built houses” หมายถึง บ้านที่สร้างไว้พร้อมแล้ว ไม่ใช่สร้างตามความต้องการของผู้ซื้อรายบุคคล เพื่อนฝรั่งคนหนึ่งไม่มีเวลาแม้แต่ที่จะเข้าไปในร้านตัดสูทให้ช่างวัดตัว สูทของแกจึงดูโคร่งๆ ไม่เหมาะเจาะกะเนื้อกะตัว นอกจากไม่มีเวลาแล้ว แกยังไม่ค่อยจะมีเงิน “Ready–made suits are cheaper than tailor–made ones.” สูทสำเร็จราคาถูกกว่าเสื้อที่สั่งตัดจากร้าน

Tailor–made + ชุด ตรงข้ามกับ ready–made + ชุด

Ready–made + ชุด พวกนี้เป็น ready to wear เป็นประเภท เสื้อผ้าสำเร็จรูป

ผู้อ่านท่านเคยเห็นหนังสืองานศพไหมครับ ส่วนใหญ่เขาจะพิมพ์เนื้อในเอาไว้ก่อน เมื่อญาติผู้ตายวายชนม์มาสั่งพิมพ์ก็จะพิมพ์เฉพาะหน้าปกและเนื้อหาสาระตรงประวัติของผู้ตาย หนังสือที่พิมพ์เอาไว้เสร็จสรรพเรียบร้อยอย่างนี้นี่แหละครับ เราเรียกว่า ready print

หลายประเทศมีหนังสือพิมพ์ที่จะพิมพ์เนื้อในเอาไว้หมดแล้วและขายเนื้อในไปให้หนังสือพิมพ์ฉบับอื่นๆ ส่วนหนังสือพิมพ์ฉบับอื่นก็จะพิมพ์เฉพาะข่าวที่เพิ่งเกิดขึ้นเป็นรายวัน หรือรายสัปดาห์ หนังสือพิมพ์พวกนี้  เราก็เรียกว่า ready print เหมือนกัน

ขณะให้สัมภาษณ์ รัฐมนตรีจะอ่านกระดาษที่ข้าราชการเตรียมไว้ให้ All the minister’s opinions were ready–made. ความเห็นของรัฐมนตรีมีการเตรียมเอาไว้ก่อนแล้ว.

คุณนิติ นวรัตน์