บริการข่าวไทยรัฐ

เงินรีดไถ

แม่ค้าพัทยาท่านหนึ่งต้องการอธิบายขยายความให้สามีฝรั่งที่อยู่ต่างประเทศให้ส่งสตางค์มาเพิ่ม โดยบอกว่าจะต้องจ่ายให้เจ้าหน้าที่เป็นค่ารีดไถ หนูจะอธิบายคำว่า “รีดไถ” นี่แหละค่ะ แต่ไม่รู้ว่าจะเขียนยังไง

ดูเหมือนผมจะเคยรับใช้เรื่องนี้ไปแล้วครั้งหนึ่ง แต่ท่านถามมาอีก ผมก็ตอบรับใช้ให้อีกนั่นแหละ squeeze ซควีส คำนี้เป็นนามก็ได้ เป็นกริยาก็ดี มีความหมายว่า คั้น บีบ รีด ผู้อ่านท่านโดนใครบีบ เบียด ก็อาจร้องว่า Please don’t squeeze me. อย่าเบียดฉัน

เจเน็ตแต่งงานเป็นเรื่องเป็นราวกับฌอง หนุ่มฝรั่งเศส วันหนึ่งเจเน็ตไปประชุมที่สหรัฐอเมริกากับคณะนักวิจัย อยู่ที่โน่นสองเดือนก็เกิดเรื่องไม่ดีไม่งามตามมาเข้าหูฌอง เมื่อกลับมาถึงฝรั่งเศส ฌองก็ขอหย่า เจเน็ตถามว่าเรื่องอะไร ฌองบอกว่า You are now a squeezed orange. ตอนนี้ เธอน่ะเหมือนส้มที่คั้นแล้ว ไม่มีอะไรเหลือแล้ว เจเน็ตบอกว่า ที่เธอเสียตัวให้กับคณะวิจัยไปทั้งฝูงเพราะพวกนี้บังคับ

เธอทุกคืน จากนั้น She tried to squeeze a tear. เธอพยายามบีบน้ำตา ทว่าฌองไม่สนใจ หย่าจนได้

คำว่า squeeze นี่แหละครับ ที่ท่านเอาไปใช้กับการรีดไถได้ The official squeezed 500 baht out of me. เจ้าหน้าที่ผู้นั้นรีดไถเงินดิฉันไป 500 บาท

นอกจากใช้ squeeze money แล้ว ฝรั่งยังใช้ extort อิคซทอท บางประเทศก็ออกเสียงว่า เอคซทอท  ที่หมายถึง รีดไถ  เป็นได้ทั้งกริยาและคำนามเหมือนกันนะครับ The official tried to extort money from me. เจ้าหน้าที่พยายามรีดไถเงินจากดิฉันค่ะ.


คุณนิติ นวรัตน์