บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

A great while ago

หลังจากจบการศึกษา Bruno ก็แต่งงานกับเพื่อนร่วมชั้นสาวชาวรัสเซีย และย้ายนิวาสสถานบ้านช่องไปอยู่ที่เมืองโนโวชาค์ตินสค์ ขณะนี้มีน้ำท่วมใหญ่ที่เมืองรอสตอฟ-นา-โดนู เพื่อนร่วมชั้นชาวอังกฤษจึงถือโอกาสไปช่วยเหลือและแวะเลยไปเยี่ยมลุงบรูโนที่เมืองโนโวชาค์ตินสค์ด้วย

ภรรยาของลุงบรูโนพูดกับลุงเรย์มอนด์ที่ไปเยี่ยมด้วยน้ำตาคลอเบ้าว่า Bruno passed away a great while ago. หลายท่านอาจจะแปลว่าลุงบรูโนตายได้สักพักหนึ่งแล้ว ซึ่งไม่ใช่นะครับ a while ago หมายถึง สักพักหนึ่งมาแล้ว แต่เมื่อเอา great มาช่วยขยาย จะหมายถึง “นาน” Bruno passed away a great while ago. ก็คือ บรูโนตายนานมาแล้ว

ถ้าจะใช้ในความหมายว่าสักครู่ ประเดี๋ยว ก็ต้องว่า a while หรือ a great while เช่น Live me alone for a while. ปล่อยผมให้อยู่คนเดียวสักประเดี๋ยวเถอะ all this while ก็มี หมายถึง อยู่ตลอดเวลา I have been waiting for Jemima all this while. ผมคอยเจมิมาอยู่ตลอดเวลา เวลาของใครก็ใช้ one’s while น้องสาวของผมใช้เวลาว่างวันเสาร์-อาทิตย์ไปเป็นล่ามภาษาจีนให้นักท่องเที่ยว ซึ่งได้เงินบ้าง ไม่ได้เงินบ้าง ผมจึงเตือนน้องสาวว่า The work is not worth your while. งาน (ล่าม) ที่ว่าไม่คุ้มกับเวลาของเธอเลย

ที่ผมว่าไม่คุ้มกับการเสียเวลา เพราะบริษัททัวร์ที่ว่านั้น เอาเปรียบ The tour company sent my sister money once in a while. ส่งเงินมาให้น้องสาวผมนานๆครั้งหนึ่ง ผู้อ่านท่านครับ once in a while ก็คือ นานๆครั้ง ครับ.


คุณนิติ นวรัตน์