บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

Calculating/candle

ผมจะชวนเรย์มอนด์ทำงานใหญ่ในเกาะเวลลาลาเวลลา ประเทศโซโลมอน ไอ้วิลเบอร์ฟอร์ซซึ่งรู้จักเรย์มอนด์ดีเตือนผมว่า  อย่าไปชวนเรย์มอนด์ดีกว่า Raymond is a cold, calculating man. เรย์มอนด์เป็นคนหนาวและคิดคำนวณ

ผู้อ่านท่านครับ cold ในที่นี้หมายถึง (คน) เยือกเย็น  ส่วน calculate แคล-คิวเลท โดยปกติหมายถึง คำนวณ คาด คะเน เมื่อมาใช้อธิบายขยายความกับคน ก็หมายความว่า คนนั้นเป็นคนที่คิดทางได้ทางเสียของตนอยู่ตลอด คนที่ดีดลูกคิดอยู่ตลอด การไปเกาะเวลลาลาเวลลา ไม่น่าจะได้อะไร เรย์มอนด์คงไม่ไปแน่

วิลเบอร์ฟอร์ซเล่าว่าเรย์มอนด์ดีดลูกคิดชั่งน้ำหนักคน แม้แต่เมียแกยังชั่งน้ำหนักความดีความชั่วเลย แกเคยเล่าให้ฟังว่า My new wife is not fit to hold a candle to the previous one. เมียใหม่ของผมไม่เหมาะที่จะถือเทียน เมื่อเปรียบกับเมียคนก่อน

Not fit to hold a candle to + คน/สิ่งของ = not good enough to be compared with + คน/สิ่งของ = ไม่ดีเพียงพอเมื่อเปรียบกับคนก่อน หรือสิ่งของ ชิ้นก่อน

ประโยคข้างบนนั้นก็คือ My new wife was not good enough to be compared with the previous one. เมียใหม่ของผมไม่ดีพอเมื่อเปรียบกับเมียคนก่อน

เขียนถึง candle แคน-ด’ล ที่แปลว่า เทียนไข ก็เลยขอฝากคำว่า candlelight  ที่หมายถึง  เวลาเข้าไต้เข้าไฟ    It is now candlelight. นี่ถึงเวลาเข้าไต้เข้าไฟแล้ว.


คุณนิติ นวรัตน์