บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

Here+preposition (1)

เฮีย ในภาษาไทยหมายถึงพี่ แต่ here ในภาษาอังกฤษมี 2 ลักษณะ ลักษณะแรกเป็นทั้งคำนามและ adverb หมายถึง ที่นี่ ตอนนี้ นี่ แต่นี้ เหตุนี้ ทางนี้ ฯลฯ

ในลักษณะที่ 2 เราใช้ here เติมหน้า preposition และทำให้คำนั้นมีธรรมชาติของคำเป็น adverb ให้ความหมายไปในทาง นี้

อย่างคำว่า after เราเคยทราบกันอยู่แล้วนะครับ ว่าหมายถึง หลังจาก พอเราเอา here มาไว้ข้างหน้าเป็น hereafter เฮียราฟเทอะ ก็หมายถึง ภายหลังจากนี้

Here+by = hereby เฮียบาย ก็คือ โดย (เอกสาร) นี้

Here+on = hereon เฮียรอน หมายถึง บนนี้ ฯลฯ

ไปเที่ยวสะหวันนะเขต ซึ่งเป็นเมืองหลวงของแขวงสะหวันนะเขตชื่อเดียวกัน วานเบอร์ก้า Walburga หายไปไหนไม่รู้ เมื่อไปถามอ้ายคำเฟือนว่าเห็นนางวานเบอร์ก้าไหม อ้ายคำเฟือนตอบว่า She is hereabout. อีนางก็อยู่แถวนี้แหละ  คำว่าเฮีย-เรอะบาวท นี่เขียนได้ 2 แบบนะครับ อ้ายคำเฟือนจะพูดซะใหม่ก็ได้ว่า She is hereabouts. ก็ได้

วานเบอร์ก้าหลงรักปักใจอ้ายหนุ่มชาว ลาวถึงขนาดตกลงปลงใจจะไปอยู่กินกับอ้ายฉลองที่โพนสะหวัน แขวงเชียงขวาง ผมถามวานเบอร์ก้าว่าเอาแน่หรือ? แล้วชีวิตของยูที่เชียงขวางจะเป็นเช่นใด วานเบอร์ก้าตอบว่า I know nothing of my life hereafter. ฉันไม่รู้ว่าชีวิตหลังจากนี้ของฉันจะเป็นอย่างใดยังไงดอกค่ะ.