น้ำมันชีวภาพ...จากสาหร่าย - thairath.co.th
ไทยรัฐออนไลน์
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
advertisement

น้ำมันชีวภาพ...จากสาหร่าย

โดย ดอกสะแบง 27 ธ.ค. 2555 05:00
4,035 ครั้ง


พลังงาน...เป็นปัจจัยสำคัญต่อการครองชีพของสังคมแห่งมวลมนุษยชาติ

...ยิ่งปัจจุบันยุคยิ่งยวด ยานยนต์เพิ่มขึ้นอีกแสนกว่าคันในบ้านเรา พลาญเผาพลังงานเชื้อเพลิงอีกเพิ่มขึ้นวันหนึ่งๆเป็นจำนวนไม่น้อย ขณะที่พลังงานปิโตรเลียมจากแหล่งธรรมชาติก็งวดน้อยลงไปทุกขณะ จึงเกิดแรงบรรดาลใจให้พากันค้นหา พลังงานจากทรัพยากรธรรมชาติแหล่งใหม่

ซึ่ง...ก็หนีคงไม่พ้นพลังงานชีวภาพ ด้วยโลกเรายังสามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่องและไม่มีวันหมด อย่างเช่น พวกพืชน้ำมัน อาทิ ถั่วต่างๆ ทานตะวัน สบู่ดำ ปาล์ม ฯลฯ หรือจากสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้ว หรือจากซากที่ถูกนำส่วนสำคัญไปใช้แล้ว เช่น ซังข้าวโพด ฟางข้าว แกลบ หรือเศษใบไม้ต่างๆ...

แล้ว...นำมาหมักกับเชื้อจุลินทรีย์ ให้เป็น  เอทานอลอันเป็นอีกรูปแบบของพลังงานสะอาด...!!

รศ.ดร.ยุวดี พีรพรพิศาล อาจารย์จุลชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำการ ศึกษาและวิจัยด้วยการเอาสาหร่าย (microalgae) มาแปรรูปเป็นน้ำมัน ซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของชีวพลังงาน ได้บันทึกผลงานใน ข่าวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่...ว่า

“...สาหร่ายตัวนี้มีขนาดเล็ก เราพบเห็นกันทั่วไปทั้งในน้ำและบนบก แม้กระทั่งในอากาศในรูปแบบของสปอร์ แต่ที่เด่นชัดสุดคือในน้ำที่มีสีเขียว ทั้งเขียวใสและเขียวขุ่น  เราเรียกสาหร่ายนี้ว่า...แพลงก์ตอนพืช....”

สาหร่ายขนาดเล็กนี้  เพาะเลี้ยงง่ายและใช้พื้นที่น้อยมากหากเปรียบ เทียบกับพืชน้ำมันชนิดอื่น และใช้เวลาเพียง 2-3 สัปดาห์ก็เก็บเกี่ยวได้ น้ำเลี้ยงก็ประหยัดหลังเก็บเกี่ยวยังใช้เลี้ยงในรุ่นต่อๆไปได้อีก เซลล์ของมันมีกรดไขมันสูง (โดยทั่วไปจะมีราวๆ 20% แต่บางชนิดอาจสูง 60 ถึง 70%)

วิธีการแปรรูป ด้วยผ่านกรรมวิธีทางเคมีตามกระบวนการเรียก เอสเทอริฟิเคชั่น (esterification) ก็จะได้เป็นน้ำมัน หรือ อาจใช้กระบวนการทางกายภาพโดยการเผาไหม้ด้วยความร้อนสูง เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ เรียกว่าไพโอโรไลซิส (pyrolysis) ก็จะได้น้ำมันเช่นกัน...

เป็น...ไบโอดีเซลสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงกับเครื่องยนต์ดีเซล

และ...ยังมีกระบวนการอื่นๆอีกหลายวิธี  ซึ่ง  สามารถเปลี่ยนชีวมวลสาหร่ายเป็นน้ำมันได้...!!

ข้อได้เปรียบเหล่านี้ถือว่าเป็นความหวังใหม่ จึงได้ทำการวิจัยกันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะ ทีม Chieng Mai Cluster (ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา) ได้ดำเนินการในระดับเห็นผลเป็นที่น่าพอใจ  คาดว่างานจะลงตัวและแล้วเสร็จในปีหน้า (2556)

และ...เมื่อลดต้นทุนการผลิตได้อย่างสมเหตุสมผล ณ เวลานั้นเราก็คงได้น้ำมันสาหร่าย ทันเติมรถแสนคัน....ที่วันนี้รัฐฯคืนภาษีให้...!!


ดอกสะแบง

โหวตข่าวนี้
advertisement

ไทยรัฐทีวี

advertisement